1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nguyên lý làm việc SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

Nguyên lý làm việc SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Nguyên lý làm việc

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝI=0Phần tử được bảo vệ1. Nguyên lý làm việc

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝI≠0Phần tử được bảo vệ41. Nguyên lý làm việc

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝIT2IT1IT1IT2

IT1+ IT2 

051. Nguyên lý làm việc

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝIT2IT1IT1IT2

IT1+

IT2=0Theo lý thuyết sẽ khơng có dòng chạy qua rơ le,

tuy nhiên trên thực tế vẫn có dòng khơng cân bằng

chạy qua rơ le trong chế độ làm việc bình thường. 62. Dòng khơng cân

bằng:

Ngắn mạch trong vùng bảo vệUAIISIR*IIT

RIIITN1IIIT*

IIIS

IR rất lớn, Rơle khởi động và

cắt phần tử bị hư hỏngUBIIIT2. Dòng khơng cân

bằng:

Ngắn mạch ngồi vùng bảo vệUAIIS

*IITIIT

RIIR (Ikcb)*

IIITIR nhỏ (= Ikcb). Rơle khơng tác

độngIIITIIIS

UBN22. Dòng khơng cân

bằng:

Đặc điểm dòng khơng cân bằng:ikcb (quá độ) > ikcb (xác lập), (có thể >

ilvmax)

ikcb đạt max với t > 0

Thời gian tồn tại trị số ikcb lớn không

quá vài phần mười giây

ikcb (quá độ) bị lệch về 1 phía của trục

thời gian do chứa thành phần kck lớn.3. Tính dòng khởi động

Dòng khởi động:

Ikđ = Kat .Ikcbtt

Ikcbtt = fimax .kđn .kkck .INngmax

+ fimax : 10 %

+ kđn : [ 0 - 1 ]

+ kkck : > 1

+ INngmax : thành phần chu kỳ của dòng ngắn mạch

ngồi lớn nhấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nguyên lý làm việc SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×