1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc điểm dòng không cân bằng:

Đặc điểm dòng không cân bằng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Tính dòng khởi động

Dòng khởi động:

Ikđ = Kat .Ikcbtt

Ikcbtt = fimax .kđn .kkck .INngmax

+ fimax : 10 %

+ kđn : [ 0 - 1 ]

+ kkck : > 1

+ INngmax : thành phần chu kỳ của dòng ngắn mạch

ngồi lớn nhất3. Tính tốn dòng khởi động

Thời gian bảo vệ:

t 0

Độ nhạy:I N min

KN 

I kd

+ Yêu cầu KN >= 24. BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ

NHẠY

Tác động có thời gian

Sử dụng điện trở phụ R

Sử dụng biến dòng bảo hòa trung

gian

(BIBHTG)

Sử dụng cuộn hãm

- Rơ le so lệch có hãm4. BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ

NHẠYa. Tác động có thời gian:

tBV = [ 0,3 - 0,5 ]s- tránh trị số quá độ lớn của Ikcb

- phương pháp này ít được sử dụng vì thời

gian tác động lâu khơng đảm bảo tính tác

động nhanh.4. BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ

NHẠY

b. Sử dụng điện trở phụR:

UAIIS

*- Giảm biên độ khơng cân

bằng (khi N ngồi) lẫn dòng

ngắn mạch (khi N trong)RIR- Biện pháp này khá đơn giản

nên cũng được sử dụng khá rộng

rãi.IITIR*

IIIS

UBIIIT

N24. BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ

NHẠY

c. Sử dụng BIBHTG:

- thành phần DC chủ yếu đi trong IIS

mạch từ hóa

*

- INck tạo ra từ cảm B thay đổi lớn

- Ikcb tạo ra từ cảm B thay đổi béUAIIT

RIBIG*

IIIS

UBIIIT

N2IR4. BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ NHẠY

Ưu và nhược điểm của sử dụng biến

dòng trung gian:

- lọc tốt thành phần DC

- không ngăn được thành phần chu kỳ của

Ikcb

- khơng tin cậy khi dòng NM nhỏ

- Thường sử dụng BIBH tăng cường

- cân bằng được dòng các phía4. BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ

NHẠY

UAd. Sử dụng Rơle so lệch có hãm:

- dòng làm việc:

ILV = ISL = IIT + IIIT

- Dòng hãm:

Ih = 0,5.(IIT - IIIT)

- rơle tác động khi:

|Ilv | > | Ih |IIS

*IIT

RSLIR*

IIIS

UBIIIT BIG

N2Phân tích sự làm việc RLSL có hãm:

Ngắn mạch ngồi vùng bvIIT|Ilv| >|

RơIle

h| tác động- IIITIh

Ilv|Ilv| < |

Ih|Rơ le khơng tác

động- dòng làm việc:

ILV = ISL = IIT + IIIT

- Dòng hãm:

Ih = 0,5.(IIT - IIIT)

- rơle làm việc khi:

|Ilv | > | Ih |

IIITNgắn mạch trong vùng bv

Ilv

IITIIITIh- IIIT+ Rơ le so lệch có hãm

Rơ le điện từ Liên xơ DZT

IlvCuộn

làm

việcCuộn

hãmWlvWhVùng làm

việcVùng hãmIkđmi

nIhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm dòng không cân bằng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×