1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảo vệ so lệch hãm bằng rơ le kỹ thuật số

Bảo vệ so lệch hãm bằng rơ le kỹ thuật số

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảo vệ so lệch hãm bằng rơ le kỹ thuật

sốNgaén mạch trong vùng bảo vệ với

nguồn cung cấp từ 2 phía:

o I1 =

I2

o Idif = |I1 + I2| =

o Iref = |I1| + |I2| =

2|I1|

2|I1|Ngắn mạch trong vùng bảo vệ với nguồn cung cấp từ 1

phía:o Idif

I1|o I2 =

0

= |I1 + I2| = |

o Iref = |I1| + |I2| = |

I1|Rơ le kỹ thuật

số

I*SLĐặc tính NM

Ngưỡng sl

caoVùng tác

động

Vùng hãmNgưỡng sl

thấp2=0,5

1= 0,25I*Hãm5. ĐÁNH GIA:

Theo các tiệu chuẩn:- Chọn lọc Nhanh - Nhạy - Tin cậyChọn lọc: Bảo vệ có tính chọn lọc tuyệt đối.

Tác động nhanh: Tác động không thời gian vì

khơng phải phối hợp với BV khác

Độ nhạy: Độ nhạy tương đối cao do dòng khởi

động có thể chọn nhỏ hơn dòng làm việc của

đường dây.

Đảm bảo: Sơ đồ nối dây không phức tạp lắm nên

làm việc khá đảm bảo.

Lĩnh vực ứng dụng: Dùng cho đường dây ngắn,

MF, MBA.6. BVSL NGANG CĨ HƯỚNG

Sử dụng cho đường dây kép

Có hai bộ bảo vệ cho hai đầu đường dây

So sánh dòng pha hai đường dây: IR = IIT + IIIT

cắt 1MC

3RGIIIIIIIT

1MC1RIIIIT

2MC2RWcắt

2MC

4RGUR

Rơ le định hướng công suất

Xác định đường dây bị NM theo chiều I qua BVRơle định

hướng CScắt 1MC

3RGII1RIIII2RWCắt

2MC

4RG1MC2MCURRơle trung

gianCó hiện tượng khởi động không đồng thời

N1 : IN1 >> , IN2>

N2 :IN2N2N1

IN1IN1  IN2Tác động nhầm khi vừa NM và đứt dây

INN7. ĐÁNH GIÁ BVSLNLĩnh vực ứng dụng:

 là bảo vệ chính cho đường dây kép

 cần bảo vệ riêng cho từng đường dây

 hai đường dây cần có thơng số giống

nhau, hoặc máy phát có hai cuộn dâyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảo vệ so lệch hãm bằng rơ le kỹ thuật số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×