1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dòng không cân bằng:

Dòng không cân bằng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Dòng khơng cân

bằng:

Ngắn mạch ngồi vùng bảo vệUAIIS

*IITIIT

RIIR (Ikcb)*

IIITIR nhỏ (= Ikcb). Rơle khơng tác

độngIIITIIIS

UBN22. Dòng khơng cân

bằng:

Đặc điểm dòng khơng cân bằng:ikcb (q độ) > ikcb (xác lập), (có thể >

ilvmax)

ikcb đạt max với t > 0

Thời gian tồn tại trị số ikcb lớn không

quá vài phần mười giây

ikcb (quá độ) bị lệch về 1 phía của trục

thời gian do chứa thành phần kck lớn.3. Tính dòng khởi động

Dòng khởi động:

Ikđ = Kat .Ikcbtt

Ikcbtt = fimax .kđn .kkck .INngmax

+ fimax : 10 %

+ kđn : [ 0 - 1 ]

+ kkck : > 1

+ INngmax : thành phần chu kỳ của dòng ngắn mạch

ngồi lớn nhất3. Tính tốn dòng khởi động

Thời gian bảo vệ:

t 0

Độ nhạy:I N min

KN 

I kd

+ Yêu cầu KN >= 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dòng không cân bằng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×