1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ NHẠY

BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ NHẠY

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ

NHẠYa. Tác động có thời gian:

tBV = [ 0,3 - 0,5 ]s- tránh trị số quá độ lớn của Ikcb

- phương pháp này ít được sử dụng vì thời

gian tác động lâu khơng đảm bảo tính tác

động nhanh.4. BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ

NHẠY

b. Sử dụng điện trở phụR:

UAIIS

*- Giảm biên độ không cân

bằng (khi N ngồi) lẫn dòng

ngắn mạch (khi N trong)RIR- Biện pháp này khá đơn giản

nên cũng được sử dụng khá rộng

rãi.IITIR*

IIIS

UBIIIT

N24. BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ

NHẠY

c. Sử dụng BIBHTG:

- thành phần DC chủ yếu đi trong IIS

mạch từ hóa

*

- INck tạo ra từ cảm B thay đổi lớn

- Ikcb tạo ra từ cảm B thay đổi béUAIIT

RIBIG*

IIIS

UBIIIT

N2IR4. BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ NHẠY

Ưu và nhược điểm của sử dụng biến

dòng trung gian:

- lọc tốt thành phần DC

- không ngăn được thành phần chu kỳ của

Ikcb

- khơng tin cậy khi dòng NM nhỏ

- Thường sử dụng BIBH tăng cường

- cân bằng được dòng các phía4. BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ

NHẠY

UAd. Sử dụng Rơle so lệch có hãm:

- dòng làm việc:

ILV = ISL = IIT + IIIT

- Dòng hãm:

Ih = 0,5.(IIT - IIIT)

- rơle tác động khi:

|Ilv | > | Ih |IIS

*IIT

RSLIR*

IIIS

UBIIIT BIG

N2Phân tích sự làm việc RLSL có hãm:

Ngắn mạch ngồi vùng bvIIT|Ilv| >|

RơIle

h| tác động- IIITIh

Ilv|Ilv| < |

Ih|Rơ le khơng tác

động- dòng làm việc:

ILV = ISL = IIT + IIIT

- Dòng hãm:

Ih = 0,5.(IIT - IIIT)

- rơle làm việc khi:

|Ilv | > | Ih |

IIITNgắn mạch trong vùng bv

Ilv

IITIIITIh- IIIT+ Rơ le so lệch có hãm

Rơ le điện từ Liên xơ DZT

IlvCuộn

làm

việcCuộn

hãmWlvWhVùng làm

việcVùng hãmIkđmi

nIhBảo vệ so lệch hãm bằng rơ le kỹ thuật

số

Khi xảy ra ngắn mạch ngoài với dòng ngắn

mạch lớn, các CT của bảo vệ so lệch có thể

bò bão hòa, mức độ bảo hòa của các CT là

khác nhau tạo nên dòng so lệch chạy qua rơle,

nếu dòng này lớn hơn ngưỡng cài đặt của

bảo vệ thì rơle có thể tác động nhầm. Để

tránh trường hợp này người ta dùng dòng hãm.o Dòng so lệch: Idif = |I1

+

I2|

hãm: Ires = |I1| +

o Dòng

Ngắn|I2|

mạch ngoài: I1 =

-I2

o Idif = |I1 + I2|o Iref = |I1| + |I2| =Bảo vệ so lệch hãm bằng rơ le kỹ thuật

sốNgắn mạch trong vùng bảo vệ với

nguồn cung cấp từ 2 phía:

o I1 =

I2

o Idif = |I1 + I2| =

o Iref = |I1| + |I2| =

2|I1|

2|I1|Ngắn mạch trong vùng bảo vệ với nguồn cung cấp từ 1

phía:o Idif

I1|o I2 =

0

= |I1 + I2| = |

o Iref = |I1| + |I2| = |

I1|Rơ le kỹ thuật

số

I*SLĐặc tính NM

Ngưỡng sl

caoVùng tác

động

Vùng hãmNgưỡng sl

thấp2=0,5

1= 0,25I*Hãm5. ĐÁNH GIA:

Theo các tiệu chuẩn:- Chọn lọc Nhanh - Nhạy - Tin cậyChọn lọc: Bảo vệ có tính chọn lọc tuyệt đối.

Tác động nhanh: Tác động khơng thời gian vì

khơng phải phối hợp với BV khác

Độ nhạy: Độ nhạy tương đối cao do dòng khởi

động có thể chọn nhỏ hơn dòng làm việc của

đường dây.

Đảm bảo: Sơ đồ nối dây không phức tạp lắm nên

làm việc khá đảm bảo.

Lĩnh vực ứng dụng: Dùng cho đường dây ngắn,

MF, MBA.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐỘ NHẠY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×