1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐÁNH GIA: Theo các tiệu chuẩn:- Chọn lọc - Nhanh - Nhạy - Tin cậy

ĐÁNH GIA: Theo các tiệu chuẩn:- Chọn lọc - Nhanh - Nhạy - Tin cậy

Tải bản đầy đủ - 0trang

6. BVSL NGANG CĨ HƯỚNG

Sử dụng cho đường dây kép

Có hai bộ bảo vệ cho hai đầu đường dây

So sánh dòng pha hai đường dây: IR = IIT + IIIT

cắt 1MC

3RGIIIIIIIT

1MC1RIIIIT

2MC2RWcắt

2MC

4RGUR

Rơ le định hướng công suất

Xác định đường dây bị NM theo chiều I qua BVRơle định

hướng CScắt 1MC

3RGII1RIIII2RWCắt

2MC

4RG1MC2MCURRơle trung

gianCó hiện tượng khởi động không đồng thời

N1 : IN1 >> , IN2>

N2 :IN2N2N1

IN1IN1  IN2Tác động nhầm khi vừa NM và đứt dây

INN7. ĐÁNH GIÁ BVSLNLĩnh vực ứng dụng:

 là bảo vệ chính cho đường dây kép

 cần bảo vệ riêng cho từng đường dây

 hai đường dây cần có thơng số giống

nhau, hoặc máy phát có hai cuộn dâyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐÁNH GIA: Theo các tiệu chuẩn:- Chọn lọc - Nhanh - Nhạy - Tin cậy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×