1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG VII : THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP

CHƯƠNG VII : THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SCông tác thi công bằng gia cố để thi công cẩu lắp có

thể gây mất thơi gian cũng như là thay đôi dòng chảy của

tương lai.

Nên ta có thể chọn một phương pháp khác thi công

những dần biên và sử dung cẩu lắp thi công những dầm

giữa

VII.2.Chọn phương pháp thi công:

Cầu gồm có 7 nhòp nên nhòp 1và 2 cùng với 6 và 7 thì ta

thi công bằng giá 3 chân để lao lắp những nhòp được nêu ở

trên.

Còn những nhòp còn lại 3-4-5 ta thi công bằng cẩu lắp

trên hệ nổi ta dung xà lan 600T để lao lắp những nhòp được

nêu trên vì ta dùng xa lan 600T mục đích là để cả cẩu lắp

cùng với dầm cầu trên xa lan luôn.

VII.2.1.Thi công những KCN biên bằng giá 3 chân.

VII.2.1.1.Sơ lược trình tự thi công:

Bước 1 : Lắp ráp đường ray và giá 3 chân đàng sau mố

Bước 2 : Di chuyển giá ra vò trí lắp ráp,cho chân 3 tựa trên

trụ cầu.

Bước 3 : Chuyển dầm cần lắp tới sau mố(chuyển bằng xe

goong)

Bước 4 : Di chuyển dầm ra vi trí kết cấu nhòp chuyển dầm

tới móc treo ở xà ngang của giá và nhấc dầm lên,di chuyển

xe rùa thứ nhất đưa dầm ra vò trí xe rùa thứ 2

Bước 5 : Sàn ngang dầm và hạ xuống gối.

Bước 6 : Liên kết các dầm đặt ray lên nhòp lắp và

chuyển giá lắp tiếp theo.

VII.2.1.2.Công tác thi công giá 3 chân:

Ta sửû dụng 2 giá 3 chân thi công từ 2 dầu của nhòp biên

vào trong thi công cùng lúc nhòp 1 và 7 xong ta dòch chuyển thi

công nhòp 2 và 6

Cấu kiện và bộ phận của giá lao đươc chở tới công

trường nên phải lắp ráp thành thiết bò ở trên nền đắp đầu

cầu thẳng với đường di chuyển ra vò trí đứng làm việc kết

cấu nhòp.Kết cấu chính cuar giá lao là giàn chủ nên việc lắp

ráp được tiến hành theo biện pháp lắp ráp kết cấu thép.SVTH :Trang 57ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SKhi lắp trên nền đắp thì biện pháp phù hợp nhất là lắp

trên đất nền sau khi lắp xong giàn chủ gồm cả khoang ngoài

thì dùng thiết bò cần trục nâng toàn bộ giàn đặt lên trụ sau

khi đẵ đủ 2 chân thì hạ giá lao xuống đường ray di chuyển và

lắp chân chống kích bean ngoàiVII.2.1.3.Thi công KCN:

Vận chuyển dầm từ bãi tập kết ra đứng dưới chân của

giá dùng giá ba chân câu đưa dầm ra nhòp cần lắp và sàn

ngang đưa dầm đặt xuống vò trs gốiSVTH :Trang 58ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SDầm bê tông được vận chuyển từ bãi dầm ra viij trí đứng

duwois chân cuar giá lao cẩu bằng 2 xe rùa chạy trên đường ray

riêng nằm giữa nhánh của đường di chuyển

Khi vận chuyển dầm lưu ý gằng chống để dầm không bò

leach kéo xe chạy tới hoăc kích phía sau khi kéo phải có thanh

nối 2 xe lại với nhau để chúng chuyển động và không làm cho

dầm bò kéo nếu xe bò kẹt

Đưa đầu dầm ra khỏ chân chống thứ hai để cho điểm

móc cẩu thẳng với vò trí đứng của xe cẩu dầm pphias ngoài

.xe cẩu phía ngoài móc vào đầu dầm và nâng lên để giải

phóng xe goong rồi tư từ đua dầm ra ngoài nhòp ở tư thế một

đầu treo và một dầu kê trên xe goong phía sau

Khi điểm móc cuối cùng của dầm vượt qua chân chống

thẳng với vò trí đứng của xe cẩu dầm thứ 2 thì xe này móc

lấy dầu dầm cả hai xe cẩu đưa đầm tới vò trí gối.

Minh họa quá trình thi công bằng phương pháp giá 3 chân:Lao dầm ra vò trí:SVTH :Trang 59ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SHạ dầm xuống nề chốngĐặt dầm xuống gối:

khi lao dầm các xe cẩu đều tro dầm ở vò trí trùng với

đường tim của gía, chỉ khi đua dầm thằng vơi tim gối mới sang

ngang dầm đến vò trí của từng gối

kết cấu mở rộng trụ để đặt đường di chuyển ngang chế

tạo dằm đặc có thanh chống xiên vào thân trụ kết hợp với

bu lông neo vào mặt xà mũ.SVTH :Trang 60ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SLao dầm đúng timSàn ngang dầm:Đặt xuống gốiSVTH :Trang 61ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SXếp dầm từ trái sang phải

-Kết hợp biện pháp sàn dầm bằng thủ công trên đường trượt ngang dầm bê tông đặt

trên xe rùa và kéo bằng pa lang xích,kéo đến vị trí dùng kích nâng dầm lên khỏi xe rùa để

tháo bỏ đường trượt ngang sau đó đặt gối và hạ dầm xuống gối.Lắp các dầm khi sang bằng

giá lao lần lượt một phía,còn khi sàng thủ cơng giá lao dầm đứng im tại một vị trí,các dầm

lắp theo thứ tự từ 2 biên vào giữa,vị trí đứng của giá lao thẳng với trục dầm lắp cuối cùng

- Di chuyển giá 3 chân tới vị trí lao tiếp theo để thi cơng nhịp tiếp theo.

Thực hiện tương tự như trên đối với cỏc tr cũn li

giá ba chân l ao dầm

Đ ối trọngXe con

RayXe conDầm BTCT L=33mTà vẹtVII.2.2.Thi coõng giửừa nhũp baống cẩu lắp:

VII.2.2.1.Điều kiện khi chọn cẩu lắp:

VII.2.2.1.1.khả năng nâng:

VII.2.2.2.có khả năng nâng lớp hơn 1.5 lần trọng

lượng của dầm

Với dầm chữ I chiều dài 33m thì trọng lượng của nó lên

tới 50 tấn dẫn tới ta chọn loại cần cẩu có khả năng nâng

lớn hơn 75 tấn thì mới đảm bảo điều kiện khi nâng ko gay lật.SVTH :Trang 62ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SCHƯƠNG VIII : Xe cần cẩu Hitachi - SCX 800 HD - Thông số

kỹ thuật:

Hãng sản xuất

Loại cần cẩu

Khả năng nâng (tấn)

Chiều dài cơ sở (mm)

Chiều dài lớn nhất(mm)

Tốc độ nâng(m/phút)

Khả năng leo dốc(độ)

Tốc độ di chuyển(km/h)

Công suất động cơ (kW)

Kích thước (mm)

Trọng lượng (kg)

VIII.1.1.1.1.Chiều cao tối thiểu:Hitachi

Bánh

xich

80

12850

55500

120

22

1

184

3200x32

85

80000Cần tính chiều cao tính từ điểm đặt cần cẩu tới đỉnh

cần trục để cẩu có thể đặt dầm lên gối mội cách làm

việc một cách bình thường thì thỏa mãn

Điều kiện:h1h2h3h4H  h1  h2  h3  h4  hTrọng đó:

SVTH :Trang 63ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.Sh1 là chiều cao trụ tính từ điểm đặt cẩu lên đỉnh trụ

h2 là chiều cao dầm

h3 là chiều cao từ dầm tới móc cẩu

h4   2 �3 m là chiều cao từ móc cẩu tới ròng rọc

h   0, 2 �0,5  m khoảng cách dự trữ.Từ những giữ kiện trên ta có:

H  h1  h2  h3  h4  h

 4,5  1, 2  2  2, 5  0,3  10,5  m VIII.1.1.1.2.Đảm bảo chiều dài cần trục:

LhHcLc  H  h2  L  c2VIII.1.1.2.Sơ lược trình tự thi công:

Bước 1 : Dầm cầu được vận chuyển đến bằng xà lan tập

kết bên cạnh nhòp cầu và được để trên xà lan cùng với cần

cẩu.

Bước 2 : Cần cẩu lắp dầm đứng trên xà lan vuông góc

với xà lan chở dầm.

Bước 3 : Cần cẩu móc lấy từng dầm nhẹ nhành đặt vào

vò trí mà ta cần đặt dầm.

Bước 4 : Tương tự như vậy ta thi công cho các nhòp còn laïi.SVTH :Trang 64Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG VII : THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×