1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đổ bê tông bòt đầu neo

Đổ bê tông bòt đầu neo

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SBước 2 : Vận chuyển dầm ra xà lan thứ 2,liên kết với xà lan chở cần

cẩu. Đặt dầm song song với hướng cầu và nằm trong tầm với của cần

cẩu.

Bước 3 : Cẩu với lấy dầm đặt vào đúng vị trí gối trụ và gối mố thơng

qua sự điều chỉnh của kĩ sư cơng trình. Cần bố trí 4 cơng nhân trong

việc lắp móc cẩu và điều chỉnh dầm trên trụ.

Bước 4 : Cần cẩu quay 1800 để với lấy dầm tiếp theo.

Bước 5 : Cần cẩu lùi lại để lấy và lắp dầm tiếp theo.*Thi coâng kết cấu nhịp 2 :

Bước 1: Đưa cẩu đến nhịp 2 bằng xà lan. Neo xà lan và liên kết với xà

lan chở kết cấu nhịp. Phải neo xà lan sao cho cần cẩu thuận lợi trong

việc cẩu và lắp dầm.

Bước 2 : Vận chuyển dầm ra xà lan thứ 2,liên kết với xà lan chở cần

cẩu. Đặt dầm song song với hướng cầu và nằm trong tầm với của cần

cẩu.

Bước 3 : Cẩu với lấy dầm đặt vào đúng vị trí gối trụ và gối mố thông

qua sự điều chỉnh của kĩ sư cơng trình. Cần bố trí 4 cơng nhân trong

việc lắp móc cẩu và điều chỉnh dầm trên trụ.

Bước 4 : Cần cẩu quay 1800 để với lấy dầm tiếp theo.

Bước 5 : Cần cẩu lùi lại để lấy và lắp dầm tiếp theo.

VI.2.5.2.Bước 4 :Thi công dầm ngang và bản mặt cầu,

gờ lan can.

Lắp đặt hệ chốt neo dầm ngang;

Gia công lắp đặt ván khuôn, cốt thép dầm ngang;

Đổ bê tông dầm ngang;

Lắp đặt tấm đan làm ván khuôn để lại cho hệ bản

mặt cầu;

- Gia công lắp đặt ván khuôn biên, cốt thép bản

mặt cầu;

- Đổ bêtông bản mặt cầu, bản liên tục nhiệt;

- Lắp đặt ván khuôn, cốt thép gờ lan can, ống luồn

dây điện, lắp đặt lan can;

VI.2.6.Bước 5 : Công tác hoàn thiệnmục:

SVTH :-Công tác hoàn thiện bao gồm các hạngTrang 59ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.S- Thi công lớp phòng nước ;

- Thi công lớp bêtông nhựa mặt cầu;

- Lắp đặt khe co giãn;

- Công tác sơn vạch trên mặt cầu, mặt đường đầu

cầu;

- Hoàn thiện mái taluy, gia cố đá hộc xây vữa.BẢNG THỜI GIAN THI CÔNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH CẦU

TTCTNỘI DUNG CÔNG VIỆC

CÔNG

TÁC

CHUẨN

ĐỊNH VỊ - ĐÀO ĐẤT MÓNG MỐ1

2MỐBỊTHI CÔNG BỆ CỌC MỐ4THI CÔNG THÂN MỐ

CÔNG

TÁC

CHUẨN

BỊ

ĐỊNH VỊ - ĐÀO ĐẤT MÓNG TRỤ5

6TRỤ:(ngày)MỐ M1 VÀ

M2

MỐ M1 VÀTHI CÔNG CỌC CHO MÓNG MỐ3TGHẠNG MỤCM2

MỐ M1 VÀ

M2

MỐ M1 VÀ

M2

:THI CÔNG CỌC CHO MÓNG TRỤ7THI CÔNG BỆ CỌC TRỤ8THI CÔNG THÂN TRỤ VÀ XÀ MŨ9LAO KẾT CẤU NHỊPTRỤ T1 VÀ

T2

TRỤ T1 VÀ

T2

TRỤ T1 VÀ

T2

TRỤ T1 VÀ

T25

21

7

10

2

24

7

15NHỊP N1210THI CÔNG LIÊN KẾT NGANG, BẢNG MẶT

CẦU VÀ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG.NHỊP N11511THI CÔNG LAN CAN VÀ HỆ THỐNG CHIẾU

SÁNG.NHỊP N110NHỊP N32THI CÔNG LIÊN KẾT NGANG, BẢNG MẶT

CẦU VÀ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG.NHỊP N315THI CÔNG LAN CAN VÀ HỆ THỐNG CHIẾU

SÁNG.NHỊP N310NHỊP N2212

13LAO KẾT CẤU NHỊP

DẦ

M14

15LAO KẾT CẤU NHỊP16THI CÔNG LIÊN KẾT NGANG, BẢNG MẶT

CẦU VÀ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG.NHỊP N21517THI CÔNG LAN CAN VÀ HỆ THỐNG CHIẾU

SÁNG.NHỊP N21018SVTH :CÔNG TÁC HỒN THIỆN7Trang 60ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬU

DỰ TRỬ TRỤC TRẶCGVHD: Th.S

14THỜI GIAN THI CÔNG: 6 THÁNG 13 NGÀY.SVTH :Trang 61Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đổ bê tông bòt đầu neo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×