1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 THÔNG SỐ MÓNG VÀ MỰC NƯỚC THI CÔNG:

1 THÔNG SỐ MÓNG VÀ MỰC NƯỚC THI CÔNG:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN MƠN HỌC THI CƠNG CẦUGVHD: NGUYỄN ĐÌNH MẬU=> Vậy ta chọn khoảng cách từ tim – tới – mép bê

tông móng như sau:

+ Theo chiều dài thì ta chọn từ tim – tới – mép là

500mm

+ Theo chiều rộng thì ta chọn từ tim – tới – mép là

450mm

Đỉnh của cọc thiết kế ngàm vào trong bệ móng

300mm

=> Vậy ta chọn khoảng cách khoảng cách cọc ngàm

vào bệ là 500mm

Chiều dày bệ móng 1.5m

Kích thước móng được biểu thò bằng hình sau:

7000

1000100010001000100010005004000500100010001000500500Chiều sâu mực nước thi công tại tim trụ :Hn =4 m

Chiều cao bệ cọc : H1 = 1,5 m.

Kích thước thân trụ : 1,4 x 5,0 m.

Kích thước mũ trụ : 1,8 x 7,6 m ( bằng thân trụ). Chiều cao mũ

trụ : H3=1m.Kích thước trụ:

Dựa vao kích thước móng ở trên ta xác định được kích thước móng dựa theo các

thơng số sau.a �0.5  chon a  1.5mb �0.5  chon b  1.0m

Chiều rộng(a) và chiều dài(b) bệ �

=> Kích thước trụ như sau (1.5x6)mĐỒ ÁN MƠN HỌC THI CƠNG CẦUGVHD: NGUYỄN ĐÌNH MẬUChon mực nước thi cồng khổ thông thuyền

chiều dài nhòp,khổ cầu

Thông số mực nước :

+ Mực nước cao nhất (MNCN = +5.5m.) tính từ mặt

đất sau sói

+ Mực nước thi công ta chọn (MNTC=MNTT =+4m) tính

từ mặt đất sau sói

+ Mực nước thấp nhất (MNTN = +2.5m) tính từ mặt

đất sau sói

Khổ thông thuyền :

+ Sông cấp V nên khổ thông thuyền là (25x3.5)m

Chiều dài nhịp:

+ Dầm BTCT DƯL 40MPa căng sau tiết diện chữ “I”, với

khẩu độ nhòp là 33(m), chiều cao dầm là 1.20(m),

khoảng cách giữa các tim dầm là 2 (m).

+ Chiều dài toàn cầu là (7x33=231)m

Khổ cầu:

+ Hiện tại thiết kế có quy mô mặt cắt ngang như

sau :

Chiều rộng phần xe chạy

: 2x3.500

= 7.00 (m)

Phần bồ hành

: 2x1

= 2.00 (m)

Lan can

: 2x0.25

= 0.5 (m)

Dải an toàn

: 2x0.25

= 0.50 (m)

Tổng cộng

:

= 10.00(m)ĐỒ ÁN MƠN HỌC THI CƠNG CẦUGVHD: NGUYỄN ĐÌNH MẬUCHƯƠNG IIIBIỆN PHÁP THI CÔNG CHỈ ĐẠO

Trong quá trình thi công cần làm những công tác sau:

+ 1.Công tác đònh vò hố móng+ 2. Công tác chuẩn bò mặt bằng, bố trí công

trường

+ 3. Thi công trụ cầu

1. Công tác đònh vò hố móng :

Vì ở đây mực nước thi công thay đổi khá lớn trên suốt

mặt cắt ngang của sông nên ở những nơi có mực nước

nông, không có thông thuyền để xác đònh vò trí tim trụ có

thể dựa trên những cầu tạm bằng gỗ, trên đó tiến hành đo

đạc trực tiếp và đánh dấu vò trí dọc và ngang của móng. Để

tránh va chạm trong thi công làm sai lệch vò trí thì nên có các

cọc đònh vò đóng cách xa tim móng. Khi đo đạc bằng máy, có

thể dựa trên những sàn đặt trên các cọc gỗ chắc chắn,

đóng xung quanh các cọc đònh vò này.

Với những móng đặt ở những chỗ nước sâu, công tác

đònh vò phải làm gián tiếp. Tim của các trụ được xác đònh

dựa vào các đường cơ tuyến nắm trên hai bờ sông và các

góc ,  tính ra theo vò trí của từng trụ (Phương pháp tam giác ).

Ta phải tiến hành làm cẩn thận và kiểm tra bằng nhiều

phương pháp để tránh sai số ảnh hưởng tới cấu tạo của

công trình bên trên thi công sau này.ĐỒ ÁN MƠN HỌC THI CƠNG CẦUGVHD: NGUYỄN ĐÌNH MẬUHình : Xác đònh tim trụ cầu bằng phương pháp tam giác

2- Công tác chuẩn bò mặt bằng, bố trí công trường :-----Cần bố trí mặt bằng hợp lý để công việc thi công được

tiến hành thuận lợi.

Cần khảo sát đòa hình hai bên bờ sông, xem xét hướng gió

thổi và dự tính thời gian thi công để lập vò trí và kế

hoạch tập kết vật liệu.

Chuẩn bò mặt bằng, bãi tập kết vật liệu như : Xi măng,

đá, cát, sắt thép…

Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng,hệ thống đường công

vụ, đường nội bộ,bãichứa vật liệu cho công trường.Cung

cấp điện nước phục vụ cho công tác thi công và sinh

hoạt.

Do công trình thi công có tính chất tập trung và xây dựng

trong thời gian tương đối dài. Do đó tổ chức xây dựng lán

trại, nhà nghỉ chỗ ăn, sinh hoạt cho công nhân viên, xây

dựng chỗ vui chơi giải trí, nhà vệ sinh.3. Thi công trụ cầu :

Sau khi đã tiến hành các bước tổng quát như trên như :

xác đònh vò trí tim trụ cầu, chuẩn bò nguyên thiết bò vật liệu,

…….quá trình thi công trụ được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1 :

- Đònh vò xà lan, nạo vét đất trong phạm vi thi công trụ.

- Vận chuyển cọc, búa, và cần cẩu đến vò trí thi công,

dựng khung đònh vò, làm các hệ cụm đầu cọc ở các tầng

của khung đònh vò.

- Dùng cẩu lắp giá búa, tiến hành đóng cọc đến đúng

cao độ thiết kế , đóng đúng số cọc thiết kế. Trong quá trìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 THÔNG SỐ MÓNG VÀ MỰC NƯỚC THI CÔNG:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×