1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH.VÀ TÌNH HÌNH ĐỊA CHẤT THỦY VĂN NƠI THI CÔNG

1 ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH.VÀ TÌNH HÌNH ĐỊA CHẤT THỦY VĂN NƠI THI CÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.Sbiến trình năm của độ ẩm không khí. Hàng năm,

tháng III là tháng có lượng bốc hơi lớn nhất tới 215

mm và tháng X là tháng có lượng bốc hơi nhỏ nhất

khoảng 100 mm.

I.1.5.Gió

Trên đòa hình bằng phẳng của vùng đồng bằng, gió

đổi chiều rõ rệt theo mùa và có hướng thònh hành

khá phù hợp với hướng gió mùa toàn khu vực. Vào

mùa đông, hướng gió thònh hành là Đông Bắc còn

vào Mùa hạ, hướng gió thònh hành là Tây Nam hoặc

Tây, đó là 2 hướng chiếm ưu thế tuyệt đối trong mùa

gió mùa mùa hạ.

Dựa vào biểu đồ hoa gió ta có thể xác đònh được

hướng gió chính của từng mùa (để xác định điểm đặt vật liệu cho

cơng trình)

I.1.6.Nhiệt độ

Đặc điểm nổi bật trong chế độ nhiệt của khu vực là

có nền nhiệt độ khá cao và hầu như không thay đổi

trong năm. Nhiệt độ trung bình năm đạt tới 27°C. Biến

trình năm của nhiệt độ có dạng xích đạo với hai cực đại

ứng với thời gian mặt trời đi qua thiên đỉnh và hai cực

tiểu vào thời gian độ cao mặt trời nhỏ nhất.

Qua các tháng nhiệt độ biến thiên rất ít. Chênh lệch

giữa nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất và tháng

lạnh nhất vào khoảng 3 – 4°C. Dao động ngày đêm của

nhiệt độ khá mạnh với biên độ dao động ngày đêm

vào khoảng 7 đến 8°C.

I.1.7.Nước

Kết quả phân tích mẫu nước sông tại khu vực cầu được

đánh giá như sau:1 Tên nước : Bicacbônát clorua kali natri manhê canxi;

- Nước có tính chất : ăn mòn lớn nên ta phải có

biện pháp bảo vệ công trình.

I.1.8.Thủy văn

Đây là con sông cấp V nên tần suất dao động

nhỏ.thuyền bè nhỏ qua lại và đủ điều kiện cho cây

trôiSVTH :Trang 2ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.S2 QUY MÔ, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

I.1.9.Quy mô công trìnhCầu BTCT vónh cửu.

I.1.10.Tiêu chuẩn kỹ thuật

Áp dụng hệ thống khung tiêu chuẩn đã được Bộ GTVT

phê duyệt tại Quyết đònh số 2529/QĐ-BGTVT ngày

14/8/2007 về việc xây dựng công trình

I.1.11.Tải trọng

Hoạt tải thiết kế HL93+3(kN) theo Tiêu chuẩn thiết kế

cầu 22TCN272 - 05.

I.1.12.Tónh không thông thuyền

Sông cấp V nên tónh không thông thuyền là

(25x3.5)m.

I.1.13.Khổ cầu

Hiện tại thiết kế có quy mô mặt cắt ngang như sau :

1 Chiều rộng phần xe cơ giới

: 2x3.5

=

7.00 (m)

2 Lan can

: 2x0.25

=

0.5(m)

3 Dải an toàn

:

2x0.25

=

0.50 (m)

4 Lề bộ hành

: 2x1,0

= 2.0 (m)

Tổng cộng

:

=

10.00(m)

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

I.1.14.Vò trí cầu

Vò trí cầu được xác đònh trên tim tuyến và tim dòng

chảy của sông. Tim tuyến vuông góc với tim dòng

chảy.

I.1.15.Sơ đồ cầu và chiều dài cầu

Sơ đồ kết cấu nhòp như sau : 7x33(m). Chiều dài cầu

L=231(m) tính đến mép sau tường ngực mố.

I.1.16.Mố và trụ cầu:

Mố cầu ta chọn mố nặng chữ U.

Trụ ta chọn trụ đặc thân hẹp.SVTH :Trang 3ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SKẾT CẤU NHỊP:

I.1.17.Dầm chủ

Dầm BTCT DƯL 40MPa căng sau tiết diện chữ “I”, với

khẩu độ nhòp là 33(m), chiều cao dầm là 1.20(m),

khoảng cách giữa các tim dầm là 2 (m).

I.1.18.Mặt cầu

- Mặt cầu cấu tạo từ 4 lớp :

+ Bản mặt cầu bằng BTCT 30Mpa đổ tại chỗ trên hệ

ván khuôn để lại bằng BTCT 30Mpa chiều dày

200mm

+ Lớp mui luyện tạo dốc 2% chiều dày trung bình

40mm

+ Trên bản mặt cầu được phủ lớp phòng nước dày

4mm;

+ Lớp bê tông ASPHALT dày 60mm.

I.1.19.Lan can

Gồm 2 phần:

1 : Gờ lan can bằng BTCT 30MPa.

2 : Thép khung

+ Kích thước hình học như sauI.1.20.Hệ thống thoát nước mặt cầu+ Các cửa thu nước mặt cầu bố trí dọc theo bó vỉa

cách nhau khoảng

8 ~ 10(m) và xả trực tiếp ra

ngoài thông qua ống nhựa Φ100(mm).SVTH :Trang 4ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SI.1.21.Khe co giãn+ Khe co giãn cao su rộng 50mm

3 KẾT CẤU PHẦN DƯỚI

I.1.22.Kết cấu mốGồm có 2 mố

- Kết cấu mố dạng tường chắn bằng BTCT 30Mpa đổ

tại chỗ;

- Mỗi mố gồm 30 cọc BTCT 40Mpa tiết diện 30x30cm,

chiều dài cọc là 36,5m(chưa bao gồm phần đập

đầu cọc và phần cọc ngàm vào bệ).

- Tim bệ mố theo phương ngang cầu đặt vuông góc

với tim dọc cầu;

- Sau mố đặt bản quá độ dài 5m bằng BTCT 30MPa

trên suốt chiều rộng phần xe chạy.

- Mái taluy của tứ nón và trong phạm vi 15m đường

đầu cầu được gia cố đá hộc xây vữa 10Mpa, chân

khay taluy bằng đá hộc xây vữa 10Mpa;

- Vật liệu đắp tứ nón đầu mố cùng loại với vật

liệu đắp nền đường.

I.1.23.Kết cấu trụ

Cầu gồm 2 trụ

- Kết cấu trụ dạng đặc thân hẹp(hay là hình ovan)

bằng BTCT 30Mpa đổ tại chỗ.

- Móng mỗi trụ gồm 30 cọc BTCT 30Mpa tiết diện

30x30cm, chiều dài ï là 36,5m(chưa bao gồm phần

đập đầu cọc và phần cọc ngàm vào bệ).

- Hệ móng: cọc đóng BTCT đúc sẵn 40 MPa, kích thước mặt cắt cọc

30x30cm. Chiều dài cọc được quy định trong bản vẽ và quyết định chính

thức khi có kết quả thi cơng cọc thử.SVTH :Trang 5ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SCHƯƠNG II : ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ NGUỒN CUNG CẤP

NGUYÊN VẬT LIỆU MẶT BẰNG BỐ TRÍ VẬT

LIỆU XÂY DỰNG – MÁY MÓC THI CÔNG

CHUẨN BỊ VẬT LIỆU VÀ NGUỒN CUNG CẤP

VẬT LIỆU:

- Tiếp nhận các hồ sơ thiết kế kết cấu,thiết kế thi

công,dự toán công trình.

- Cụ thể hóa nguồn cung cấp vật tư,kết cấu đúc

sẵn.

- Mở tài khoản tại ngân hàng,ký kết hợp đồng.

- Xây dự láng trại,tổ chức đời sống cho công nhân

tại công trình.

- Làm đường trong công trình và đường vào công

trình.

- Tổ chức kho bãi tập kết nguyên liệu,cấu kiện

đúc sẵn.

- Lắp ráp các thiết bò cơ giới kết cấu,đà giáo phụ

tạm.

- Giải phóng mặt bằng thi công lân can.

- Chuẩn bò sẵn một số lượng cần thiết về vật liệu

xây dựng và các cấu kiện lắp gép đủ để khởi

công công trình một thời gian.

- Xây dựng hệ thống điện nước.thông tin chiếu

sáng…v.v

- Làm các cầu tạm.cầu chống phục vụ thi công.

II.1.1.nguồn cung câp nguyên vật liệu:

công trình say dựng cách các cơ sở sản xuất không

xa.Đường vận chuyển tương đối thuận lợi cho việc vận

chuyển vật lean bằng cơ giới

vật liệu ở đây dễ sản xuất và khai thác.đảm bảo

các yêu cầu về kỹ thuật

SVTH :Trang 6ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SII.1.2.Vận chuyển vật liệu:

- Cốt thép được vận chuyển tới công trình dưới dạng--2

--3

-4

-cuộn,thanh và phải đảm bảo chất lượng không bò hen

gỉ.

Kho vật liệu thép không cách xa quá 100m.

Thép hình được thiết kế theo chủng loại,thiết kế

riêng.

Khi bốc xếp chú ý không quăng, khi cẩu nặng cần

có biện pháp bảo vệ,chống cong vênh và bảo vệ

sơn chống gỉ.

Xi măng được vận chuyển tới công trường bằng

oto.kho xi măng đảm bảo về điều kiện chống

ẩm,chứa nhiều loại xi măng khác nhau và tiện lợi cho

việc vận chuyển

CHUẨN BỊ MẶT BẰNG VÀ VẬT LIỆU:

Để san ủi mặt bằng thi công thì có thể sử dụng

bằng máy san,máy ủi kết hợp với công nhân.Mặt

bằng cần phải bằng phẳng đủ rộng để bố trí các

máy móc thi công các phương tiện vận chuyển,ở

mép bờ sông chuẩn bò bến bãi.Cẩu xếp cho các phao

vận chuyển ra vò trí thi công

Vật liệu được tập kết về kho bãi tại công trường.có

thể dùng các phương tiện thô sơ để vận chuyển vật

liệu tới bãi thi công (nếu cần)

MÁY MÓC THI CÔNG:

Đơn vò thi công phải đảm bảo máy móc đầy đủ cho

quá trình thi công nếu thiếu thì có thể đi thuê từ

công ty khác nhằm đảm bảo tiến độ thi công.Bao

gồm các máy như sau (Máy đóng cọc.Máy đào,Cần

trục,Cẩu lắp……)và các thiết bò lao lắp và thi công

móng và trụ cầu.nhân công có tay nghề cao.

NHÂN LỰC VÀ TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG:

Đơn vò thi công có độ ngũ cán bộ kỹ thuật cao có

năng lực và kinh nghiệm.nhiệt tình công tác.Bên

cạch đó đội ngũ công nhân lành nghề với số lượng

đông đảo nên có thể đảm bảo tiến độ thi công vàSVTH :Trang 7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH.VÀ TÌNH HÌNH ĐỊA CHẤT THỦY VĂN NƠI THI CÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×