1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Định vị tim mố:

2 Định vị tim mố:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬU- TgGVHD: Th.S=

0+ Tương tự cho trụ 2 và 3 tương ứng với D và E

- Tg=- Tg=0020mA20mOC

Mố1T1D

T2E

Mố2BHình : Xác đònh tim trụ cầu bằng phương pháp tam giác

- Vậy đặt máy kinh vó I tại vò trí O hướng theo tim

cầu,đặt máy kinh vó II tại A hướng về O,sau đó mở 1

góc .giao hai hướng đó tai C là tim của trụ 1 và tương

tự

- Kiểm tra lại vò trí C bằng cách đặt máy kinh vó số II tại

B hướng máy về O rồi mở 1 góc .giao 2 hướng cảu

máy 1 và 2 ta xác đònh được tim của trụ.Công tác

đònh vò tim trụ phải nhằm đảm bảo đúng vò trí và kích

thước của trụ cần thi công được thực hiện trong quá

trình thi công.Để đònh vò tim trụ ta dùng phương pháp

tam giác được nêu trên hình vẽ

II.5.3.2.- Công tác chuẩn bò mặt bằng, bố trí công

trường,an toàn lao động :

-Bố trí mặt bằng hợp lý để công việc thi công được

tiến hành thuận lợi.-Khảo sát đòa hình hai bên bờ sông, hướng gió thổi

và dự tính thời gian thi công để lập vò trí và kế

hoạch tập kết vật liệu. (Dựa vào biể đồ hoa gió)-Chuẩn bò mặt bằng, bãi tập kết vật liệu như : Xi

măng, đá, cát, sắt thép…-Xây dựng hệ thống hệ thống công cộng. Như đường

tạm,nước sinh hoạt cho công nhân.điện chiếu sángSVTH :Trang 12ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.S-Do công trình thi công có tính chất tập trung và xây

dựng trong thời gian tương đối dài. Do đó tổ chức

xây dựng lán trại, nhà nghỉ chỗ ăn, sinh hoạt cho

công nhân viên,một cách cố đònh.-Vè mặt an toàn lao động.thì có bảo hiểm anh toàn

lao động cho công nhân,cùng với các trang thiết bò

khi thi công trên caoII.5.3.3.Thi công trụ cầu :

-Sau khi đã tiến hành các bước tổng quát như trên

như : xác đònh vò trí tim trụ cầu, chuẩn bò nguyên thiết

bò vật liệu, …….quá trình thi công trụ được tiến hành

theo các bước sau:

Bước 1

+ Đònh vò xà lan, nạo vét đất trong phạm vi thi côngtrụ.

+ Vận chuyển cọc, búa, và cần cẩu đến vò trí thi

công, dựng khung đònh vò, làm các hệ cụm đầu cọc ở các

tầng của khung đònh vò.

+ Dùng cẩu lắp giá búa, tiến hành đóng cọc đến

đúng cao độ thiết kế , đóng đúng số cọc thiết kế. Trong

quá trình đóng cọc phải thường xuyên theo dõi độ

nghiêng của cọc và độ chối của cọc.Hỉnh : Sơ đồ đóng cọc theo từng hàng

Bước 2 :

+ Tiến hành đóng cọc thép làm vòng vây ngăn

nước trong phạm vi bệ trụ.

+ Dùng bơm cao áp sói nước, vét bùn hố móng.

+ Đổ đá mi và cát tạo phẳng .SVTH :Trang 13ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SBước 3 :

+ Tiến hành đổ bêtông bòt đáy theo phương pháp đổ

bêtông trong nước (phương pháp vữa dâng).

+ Bơm vữa theo các vò trí đã qui đònh, trong quá trình

bơm luôn kiểm tra sự lan tỏa của vữa xi măng thông qua

các ống lồng.

+ Khi lớp bê tông đạt cường độ Tiến hành hút nước

làm khô hố móng

Bước 4 :

+ Đập đầu cọc và xử lý cốt thép đầu cọc, vệ sinh

đáy móng.

+ Dựng ván khuôn, lắp cốt thép bệ cọc, tiến hành

đổ bê tông bệ cọc.

+ Khi bê tông bệ cọc đạt 70% cường độ, tiến hành thi

công phần thân trụ.

+ Trong suốt quá trình thi công phải tiến hành bảo

dưỡng bê tông cho bến khi bê tông đạt cường độ thì

tháo dỡ ván khuôn và các thiết bò thi công.

Bước 5 :

+ Dựng ván khuôn xà mũ, lắp cốt thép, tiến hành

đổ bê tông mũ trụ.

+ Dựng ván khuôn, lắp cốt thép, tiến hành đổ bê

tông đá kê gối.

+ Hoàn thiện trụ.

II.5.3.4.Thi công kết cấu nhòp:

+ Chọn xà lan (hệ nổi).

+ Chọn cẩu để lắp dầm kết cấu nhòp.

+ Thi công lớp bê tông bản mặt cầu,và ống dẫn

nước.

+ Thi công lan can lề bồ hành.

+ Thi công lớp tạo mui luyện.lớp phòng nước.bê

tông ASPHALT

+ Hoàn thành quá trình thi côngSVTH :Trang 14ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SCHƯƠNG III : THI CÔNG

THIẾT KẾ VÒNG VÂY CỌC VÁN THÉP

III.1.1.Kích thước vòng vây :

- Chiều sâu sâu mực nước thi công, chọn

H n =4m

- Kích thước vòng vây cọc ván được chọn dựa trên kích

thước móng, khoảng cách từ mặt trong của tường cọc

ván đến mép bệ móng > 1m , chọn kích thước cọc

như sau

1BE ÄNG

ng vâ

y cọc vá

n thé

p- Trên mặt đứng, đỉnh vòng vây phải cao hơn mực

nứơc thi công tối thiểu là 0,7m. Chọn là 0.7m. Vậy cọc

ván phải có chiều cao tính từ mặt đất là 4.7m.

III.1.2.Thông số kỹ thuật cọc ván thép và loại cọc

vám thép:

Chọn loại cọc ván kiểu Jlapcek IV có các thông số sau:

- Tổng chiều dài cọc ván cần thiết là (8 + 7)x2=30m.

chọn lọai cọc ván do Hàn Quốc sản xuất.SVTH :Trang 15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Định vị tim mố:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×