1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG : CHƯƠNG 1 : ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH VÀ TÌNH HÌNH ĐỊA CHẤT THỦY VĂN NƠI THI CÔNG

CHƯƠNG : CHƯƠNG 1 : ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH VÀ TÌNH HÌNH ĐỊA CHẤT THỦY VĂN NƠI THI CÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.Sbình ngược với biến trình năm của độ ẩm không

khí. Hàng năm, tháng III là tháng có lượng bốc hơi

lớn nhất tới 215 mm và tháng X là tháng có

lượng bốc hơi nhỏ nhất khoảng 100 mm.

I.I.5.Gió

Trên đòa hình bằng phẳng của vùng đồng bằng,

gió đổi chiều rõ rệt theo mùa và có hướng thònh

hành khá phù hợp với hướng gió mùa toàn khu

vực. Vào mùa đông, hướng gió thònh hành là

Đông Bắc còn vào Mùa hạ, hướng gió thònh

hành là Tây Nam hoặc Tây, đó là 2 hướng chiếm

ưu thế tuyệt đối trong mùa gió mùa mùa hạ.

Dựa vào biểu đồ hoa gió ta có thể xác đònh được

hướng gió chính của từng mùa (để xác định điểm đặt vật

liệu cho cơng trình)

I.I.6.Nhiệt độ

Đặc điểm nổi bật trong chế độ nhiệt của khu vực

là có nền nhiệt độ khá cao và hầu như không

thay đổi trong năm. Nhiệt độ trung bình năm đạt

tới 27C. Biến trình năm của nhiệt độ có dạng xích

đạo với hai cực đại ứng với thời gian mặt trời đi

qua thiên đỉnh và hai cực tiểu vào thời gian độ

cao mặt trời nhỏ nhất.

Qua các tháng nhiệt độ biến thiên rất ít. Chênh

lệch giữa nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất và

tháng lạnh nhất vào khoảng 3 – 4C. Dao động

ngày đêm của nhiệt độ khá mạnh với biên độ

dao động ngày đêm vào khoảng 7 đến 8C.

I.I.7.Nước

Kết quả phân tích mẫu nước sông tại khu vực cầu

được đánh giá như sau:

Tên nước : Bicacbônát clorua kali natri manhê canxi;

- Nước có tính chất : ăn mòn lớn nên ta phải có

biện pháp bảo vệ công trình.

I.I.8.Thủy văn

Đây là con sông cấp V nên tần suất dao động

nhỏ.thuyền bè nhỏ qua lại và đủ điều kiện cho

cây trôiSVTH :Trang 2ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SI.2. QUY MÔ, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÔNG

TRÌNH

I.2.1. Quy mô công trình

Cầu BTCT vónh cửu.

I.2.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật

Áp dụng hệ thống khung tiêu chuẩn đã được Bộ

GTVT phê duyệt tại Quyết đònh số 2529/QĐ-BGTVT

ngày 14/8/2007 về việc xây dựng công trình.

I.2.3. Tải trọng

Hoạt tải thiết kế HL93(kN) theo Tiêu chuẩn thiết

kế cầu 22TCN272 - 05.

I.2.4. Tónh không thông thuyền

Sông cấp V nên tónh không thông thuyền là

(25x3.5)m.

I.2.5. Khổ cầu

Hiện tại thiết kế có quy mô mặt cắt ngang như

sau :

Chiều rộng phần xe cơ giới :

2x3.5

=

7.00 (m)

Lan can

: 2x0.25

=

0.5(m)

Dải an toàn

: 2x0.25

= 0.5

(m)

Lề bộ hành

: 2x1.0

=

2.0 (m)

Tổng cộng

:

=

10.00(m)

I.3. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

I.3.1.Vò trí cầu

Vò trí cầu được xác đònh trên tim tuyến và tim

dòng chảy của sông. Tim tuyến vuông góc với

tim dòng chảy.

I.3.2.Sơ đồ cầu và chiều dài cầu

Sơ đồ kết cấu nhòp như sau : 3x33(m). Chiều dài

cầu L=99(m) tính đến mép sau tường ngực mố.

I.3.3.Mố và trụ cầu:

Mố cầu ta chọn mố nặng chữ U.SVTH :Trang 3ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.STrụ ta chọn trụ đặc thân hẹp.

I.4.KẾT CẤU NHỊP:

I.4.1.Dầm chủ

Dầm BTCT DƯL 40MPa căng sau tiết diện chữ “I”,

với khẩu độ nhòp là 33(m), chiều cao dầm là

1.20(m), khoảng cách giữa các tim dầm là 2 (m).

I.4.2.Mặt cầu

- Mặt cầu cấu tạo từ 4 lớp :

+ Bản mặt cầu bằng BTCT 30Mpa đổ tại chỗ trên hệ

ván khuôn để lại bằng BTCT 30Mpa chiều dày

200mm

+ Lớp mui luyện tạo dốc 2% chiều dày trung bình

40mm

+ Trên bản mặt cầu được phủ lớp phòng nước dày

4mm;

+ Lớp bê tông ASPHALT dày 60mm.

I.4.3.Lan can

Gồm 2 phần:

1 : Gờ lan can bằng BTCT 30MPa.

2 : Thép khung

+ Kích thước hình học như sauI.4.4.Hệ thống thoát nước mặt cầu

+ Các cửa thu nước mặt cầu bố trí dọc theo bó

vỉa cách nhau khoảng

8 ~ 10(m) và xả

trực tiếp ra ngoài thông qua ống nhựa 100(mm).SVTH :Trang 4ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SI.4.5.Khe co giãn

+ Khe co giãn cao su rộng 50mm

I.5.KẾT CẤU PHẦN DƯỚI

I.5.1.Kết cấu mố

Gồm có 2 mố

- Kết cấu mố dạng tường chắn bằng BTCT 30Mpa đổ

tại chỗ;

- Mỗi mố gồm 30 cọc BTCT 40Mpa tiết diện 30x30cm,

chiều dài cọc là 36,5m(chưa bao gồm phần đập

đầu cọc và phần cọc ngàm vào bệ).

- Tim bệ mố theo phương ngang cầu đặt vuông góc

với tim dọc cầu;

- Sau mố đặt bản quá độ dài 5m bằng BTCT 30MPa

trên suốt chiều rộng phần xe chạy.

- Mái taluy của tứ nón và trong phạm vi 15m đường

đầu cầu được gia cố đá hộc xây vữa 10Mpa, chân

khay taluy bằng đá hộc xây vữa 10Mpa;

- Vật liệu đắp tứ nón đầu mố cùng loại với vật

liệu đắp nền đường.

I.5.2.Kết cấu trụ

Cầu gồm 2 trụ

- Kết cấu trụ dạng đặc thân hẹp(hay là hình ovan)

bằng BTCT 30Mpa đổ tại chỗ.

- Móng mỗi trụ gồm 30 cọc BTCT 40Mpa tiết diện

30x30cm, chiều dài ï là 36,5m(chưa bao gồm phần

đập đầu cọc và phần cọc ngàm vào bệ).

- Hệ móng: cọc đóng BTCT đúc sẵn 40 MPa, kích thước mặt cắt cọc

30x30cm. Chiều dài cọc được quy định trong bản vẽ và quyết định chính

thức khi có kết quả thi cơng cọc thử.SVTH :Trang 5ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SCHƯƠNG II : ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ NGUỒN CUNG CẤP

NGUYÊN VẬT LIỆU MẶT BẰNG BỐ TRÍ

VẬT LIỆU XÂY DỰNG – MÁY MÓC THI

CÔNG

II.1.CHUẨN BỊ VẬT LIỆU VÀ NGUỒN CUNG

CẤP VẬT LIỆU:

- Tiếp nhận các hồ sơ thiết kế kết cấu,thiết kế thi

công,dự toán công trình.

- Cụ thể hóa nguồn cung cấp vật tư,kết cấu đúc

sẵn.

- Mở tài khoản tại ngân hàng,ký kết hợp đồng.

- Xây dự láng trại,tổ chức đời sống cho công nhân

tại công trình.

- Làm đường trong công trình và đường vào công

trình.

- Tổ chức kho bãi tập kết nguyên liệu,cấu kiện

đúc sẵn.

- Lắp ráp các thiết bò cơ giới kết cấu,đà giáo phụ

tạm.

- Giải phóng mặt bằng thi công lân can.

- Chuẩn bò sẵn một số lượng cần thiết về vật liệu

xây dựng và các cấu kiện lắp gép đủ để khởi

công công trình một thời gian.

- Xây dựng hệ thống điện nước.thông tin chiếu

sáng…v.v

- Làm các cầu tạm.cầu chống phục vụ thi công.

II.I.1.nguồn cung câp nguyên vật liệu:

công trình say dựng cách các cơ sở sản xuất không

xa.Đường vận chuyển tương đối thuận lợi cho việc vận

chuyển vật lean bằng cơ giới

vật liệu ở đây dễ sản xuất và khai thác.đảm bảo

các yêu cầu về kỹ thuật

II.I.2.Vận chuyển vật liệu:

- Cốt thép được vận chuyển tới công trình dưới dạng

cuộn,thanh và phải đảm bảo chất lượng không bò hen

gỉ.

SVTH :Trang 6ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.S- Kho vật liệu thép không cách xa quá 100m.

- Thép hình được thiết kế theo chủng loại,thiết kế

riêng.

- Khi bốc xếp chú ý không quăng, khi cẩu nặng cần

có biện pháp bảo vệ,chống cong vênh và bảo vệ

sơn chống gỉ.

- Xi măng được vận chuyển tới công trường bằng

oto.kho xi măng đảm bảo về điều kiện chống

ẩm,chữa nhiều loại xi măng khác nhau và tiện lợi cho

việc vận chuyển

II.2.CHUẨN BỊ MẶT BẰNG VÀ VẬT LIỆU:

- Để san ủi mặt bằng thi công thì có thể sử dụng

bằng máy san,máy ỉu kết hợp với công nhân.Mặt

bằng cần phải bằng phẳng đử rộng để bố trí các

máy móc thi công các phương tiện vận chuyển,ở

mép bở sông chuẩn bò bean bãi.Cẩu xếp cho các

phao vận chuyển ra vò trí thi công

- Vật liệu được tập kết về kho bãi tai công trường.có

thể dùng các phương tiện thô sơ để vận chuyển vật

liệu tới bãi thi công (nếu cần)

II.3.MÁY MÓC THI CÔNG:

- Đơn vò thi công phải đảm bảo máy móc đầy đủ cho

quá trình thi công nếu thiếu thì có thể đi thuê từ

công ty khác nhằm đảm bảo tiến độ thi công.Bao

gồm các máy như sau (Máy đóng cọc.Máy đào,Cần

trục,Cẩu lắp……)và các thiết bò lao lắp và thi công

móng và trụ cầu.nhân công có tay nghề cao.

II.4.NHÂN LỰC VÀ TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG:

- Đơn vò thi công có độ ngũ cán bộ kỹ thuật cao có

năng lực và kinh nghiệm.nhiệt tình công tác.Bên

cạch đó đội ngũ công nhân lành nghề với số lượng

đông đảo nên có thể đảm bảo tiến độ thi công và

chất lượng kỹ thuật của công trình theo đúng thời

gian quy đònh

- Việc thi công của đơn vò được sự trợ giúp của công

ty.và sự ủng hộ của đòa phương.Dân cư trong khu vựcSVTH :Trang 7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG : CHƯƠNG 1 : ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH VÀ TÌNH HÌNH ĐỊA CHẤT THỦY VĂN NƠI THI CÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×