1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2 : SƠ LƯC TRÌNH TỰ THI CÔNG 8

CHƯƠNG 2 : SƠ LƯC TRÌNH TỰ THI CÔNG 8

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬUDo tình hình thi công là giữa sông nên ta chọn giải

pháp thi công cọc là “công nghệ đúc ướt” nhưng

trong quá trình thi công để tránh hiện tượng sụp lỗ

khoan do máy thi công gây ra trong quá trình khoan lỗ

nên ta sử dụng “ống vách cấu tạo”...........................8

3.Các giai đoạn thi công cọc khoan nhồi:.....................10

1.Công tác chuẩn bò và vận chuyển........................10

2.Công tác vận chuyển...............................................10

3.Công tác đònh vò tim cọc ..........................................10

4.Công tác hạ ống vách ( cấu tạo )..........................10

5.Khoan tạo lỗ ...............................................................10

6.Xác đònh đọ xâu của lỗ khoan và xử lý cặn đáy

hố cọc............................................................................10

7.Công tác chuẩn bò và hạ lồng thép .lắp ống đỏ

bê tông ........................................................................10

8.Lắp ống đỏ bê tông ..............................................10

9.Công tác đỏ bê tông và rút ống thép...............10

4.Trinh tự thi công cọc khoan nhồi:...............................10

1.Công tác chuẩn bò:...................................................10

Khi thiết kế tổ chức thi công cọc khoan nhồi cần

phải điều tra và thu thập các tài liệu sau:..............10

Bản vẽ thiết ké móng cọc khoan nhồi, khả năng

chòu tải, các yêu cầu thử tải và các phương pháp

nghiệm thu cọc khoan nhồi ..........................................10

Tài liệu điều tra về mặt đòa chất, thủy văn, nước

ngầm …...........................................................................10

Tài liệu về bình đồ, đòa hình nơi thi công, các công

trình hạ tầng tại nời thi công như: mạng lưới điện,

giao thông, nguồn nước phục vụ cho thi công............10

Nguồn cung cấp vật liệu cho công trình, vò trí lỗ

khoan ..............................................................................10

Tính năng và số lượng thiết bò máy thi công có

thể huy đôïng cho công trình........................................10

Các ảnh hưởng có thể tác động tới môi trường

và công trình lân cận..................................................10SVTH:Page 2ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬUTrình độ công nghệ và kỉ năng của đơn vò thi công

10

Các yêu cầu về kỉ thuật thi công và kiểm tra

chất lượng cọc khoan nhồi............................................10

Công tác tổ chức thi công cọc khoan nhồi cần thực

hiện các hạng mục sau :...............................................10

Lập bản vẽ mặt bằng thi công tổng thể bao gồm:

vò trí cọc, bố trí các công trình phụ tạm như dây

chuyền thiết bò công nghệ thi công như máy khoan,

thiết bò đồng bộ đi kèm, hệ thống cung cấp tuần

hoàn vữa sét, hệ thống cấp và xả nước, hệ

thống cấp điện và đường công vụ…........................10

Chuẩn bò các xà lan và các hệ neo….......................10

Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và chất

lượng công trình ............................................................11

Yêu cầu về thiết bò và vật liệu:.............................11

Các vật liệu và thiết bò dùng trong thi công phải

được chuẩn bò theo đúng yêu cầu về hồ sơ thiết

kế và tuân theo các yêu cầu của các quy phạm

và tiêu chuẩn hiện hành...........................................11

Các loại máy thi công như máy đào, cần cẩu…phải

có đày đủ các tính năng kỉ thuật và chưng chỉ

đảm bảo chất lương của cơ quan kiểm đònh và TVGS

11

Yêu cầu khác:............................................................11

6.xác đònh chiều sâu hố khoan và xử lý cặn lắng

đáy hố cọc:...................................................................15

Khi tính toán người ta chỉ dựa vào một vài mũi

khoan khảo sát đòa chất để tính toán độ sâu trung

bình cần thiết của cọc khoan nhồi. Trong thực tế thi

công do mặt cắt đòa chất có thể thay đổi, các đòa

tầng có thể thay đổi không đồng đều giữa các

mũi khoan nên khong nhất thiết phải khoan đúng

độ sâu thiết kế đẫ quy đònh mà cần phải có sự

điều chỉnh ....................................................................15

Trong thực tế, người thiết kế chỉ quy đònh đòa tầng

đặt đáy cọc và khi khoan đáy cọc phải ngập trong

đòa tầng đáy cọc ít nhất là 1 lần đường kính đáySVTH:Page 3ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬUcọc. Để xác đònh chính xác điểm dừng này khi khoan

người ta lấy mẫu cho từng đòa tầng khác nhau và

ở cuối đoạn cũng nên lấy cho từng gàu khoan. .....15

7.Công tác chuẩn bò và hạ lồng thép......................15

a.Công tác gia công lồng thép:.................................15

Lồng cốt thép sau khi hạ và ống thăm dò phải

thẳng và thông suốt...................................................15

5.Trình tự thi công và kỷ thuật thi công các hạng mục cơng

trình trụ cầu :.................................................................18

CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ THI CÔNG................................20

2.Thiết kế vòng vây cọc ván :...................................20

2.Chọn loại cọc ván:................................................................................................................................ 21

3.Xác đònh bề dày lớp BT bòt đáy :..................................................................................................... 21

1.1 Tính độ ổn đònh của kết cấu vòng vây cọc ván trong các giai đoạn thi công:.......................24

i.Giai đoạn 2 : chọn tiết diện cọc ván thép và hệ thanh chống theo điều kiện độ bền cấu

kiện........................................................................................................................................................ 29Biện pháp thi công hệ móng cọc đóng :..................35

Tính toán phân đoạn cọc......................................................................................................................... 35

Tính và chọn búa đóng cọc :................................................................................................................. 35

2.1Mô tả biện pháp đóng cọc :............................................................................................................ 37

i. Công tác hạ cọc .............................................................................................................................. 37Thiết kế ván khuôn đổ bệ cọc:................................38

Chọn loại ván khuôn, bố trí khung chống và hệ đỡ ván khuôn:...................................................38

a. Thiết kế ván khuôn :........................................................................................................................... 401.Thiết kế ván khuôn đổ thân trụ :.........................42

Chọn loại ván khuôn, bố trí khung chống và hệ đỡ ván khuôn:...................................................42SVTH:Page 4ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬUCHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG

Công trình thi công cầu qua sông X thuộc huyện thanh

chương tỉnh DakLak. Khí hậu ở vùng này chia làm 2 mùa

rõ rệt. Mùa nắng bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 9.

Nhiệt độ trung bình từ 250C đến 350C. Trong thời gian này

mực nước trên sông là nhỏ nhất, rất có lợi cho việc thi

công cầu. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 10 đến hết tháng

2 năm sau. Vào mùa này mực nước thường dâng cao,

kèm theo những đợt mưa kéo dài gây khó khăn cho việc

thi công, nhiệt độ trung bình khoảng 180C đến 220C.

Từ tài liệu khí hậu như trên ta có nhận xét sau: Nếu thi

công vào mùa mưa thì rất bất lợi vì trong mùa mưa việc

triển khai công việc tiến hành thi công các hạng mục

công trình sẽ gặp rất nhiều khó khăn như trời mưa gió,

mực nước sông dâng cao v.v... Từ đó dẫn đến việc tiến

độ thi công không đïc đảm bảo, chất lượng công trình

thấp, việc bảo quản trang thiết bò máy móc vật liệu

gặp nhiều khó khăn trở ngại nên dẫn đến việc kéo dài

thời gian thi công công trình, làm tăng giá thành xây

dựng cầu. Do vậy chọn thời gian thi công cầu vào tháng 4,

5 là hợp lý nhất.

Kết quả khảo sát đòa chất tại vò trí xây dựng cầu cho thấy

có các lớp đòa chất sau:

- Lớp 1: đđất cát hạt vừa dày 5.5m .

- Lớp 2: Đất sét pha cát dẻo vừa dày 7.5m.

- Lớp 3: Đất sét chặt 

Thời điểm thi công chọn vào mùa khô do đó lấy mực

nước thời điểm đó làm mực nước tính toán( MNTC = 5.5m )

1. Số liệu đầu vào:

- Phạm vi đồ án: Thiết kế thi công cho một trụ cầu dưới

sông.

- Nội dung thiết kế:

1. Trình bày biện pháp thi công chỉ đạo.

2. Thiết kế hệ vòng vây cọc ván thép ngăn nước.

3. Thiết kế ván khuôn đổ bệ cọc.

4. Thiết kế ván khuôn đổ thân trụ.

5. Thiết kế thêm 1 kết cấu phụ tự chọn.

- Qui mô công trình:

 Phương pháp thi công:

độngSVTH:Đà giáo diPage 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2 : SƠ LƯC TRÌNH TỰ THI CÔNG 8

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×