1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Do tình hình thi công là giữa sông nên ta chọn giải pháp thi công cọc là “công nghệ đúc ướt” nhưng trong quá trình thi công để tránh hiện tượng sụp lỗ khoan do máy thi công gây ra trong quá trình khoan lỗ nên ta sử dụng “ống vách cấu tạo”

Do tình hình thi công là giữa sông nên ta chọn giải pháp thi công cọc là “công nghệ đúc ướt” nhưng trong quá trình thi công để tránh hiện tượng sụp lỗ khoan do máy thi công gây ra trong quá trình khoan lỗ nên ta sử dụng “ống vách cấu tạo”

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬUchế tạo mặt bằng hoặc mối nối cọc. Đặc biệt không cần

điều động những công cụ vận tải và bốc xếp cồng kềnh

trong khâu vận chuyển cẩu lắp phức tạp.

+ Vì cọc đúc ngay tại móng, nên có khả năng thay đổi

kích thước hình học, chẳng hạn chiều dài, đường kính cọc và

số lượng cốt thép so với bản vẽ thiết kế, để phù hợp

với thực trạng của đất nền được phát hiện chính xác hơn

trong quá trình thi công .

+ Cọc khoan nhồi có khả năng sử dụng trong mọi loại đòa

tầng khác nhau, dễ dàng vượt qua được những chướng ngại

vật.

+ Cọc khoan nhồi thường tận dụng hết khả năng chòu

lực của vật liệu, do đó giảm được số lượng cọc trong

móng. Đặc biệt cốt thép chỉ bố trí theo yêu cầu chòu lực

khi khai thác, không cần bổ sung nhiều cốt thép như cọc

đúc sẵn để chòu lực trong quá trình thi công cọc.

+ Ít gây tiếng ồn và chấn động mạnh làm ảnh hưởng

môi trường sinh hoạt xung quanh.

+ Kiểm tra chất lượng đất mà cọc khoan đi qua dể dàng

*Nhược điểm của cọc khoan nhồi

+ Sản phẩm trong suốt quá trình thi công đều nằm sâu

dưới lòng đất, các khuyết tật dễ xảy ra không kiểm tra

trực tiếp bằng mắt được, khó xác đònh chất lượng sản

phẩm và nhất là các chỉ tiêu về sức chòu tải của cọc.

Chất lượng phụ thuộc chủ quan vào trình độ kỹ thuật, khả

năng tổ chức và kinh nghiệm chuyên môn của nhà thầu

và đơn vò sản xuất, mặc dầu có thể được trang bò máy

móc chuyên dụng và đồng bộkể cả những thiết bòkiểm tra chất lượng và thử nghiệm công trình hiện đại .

+ Thường đỉnh cọc nhồi phải kết thúc trên mặt đất,

khó có thể kéo dài thân cọc lên phía trên, do đó buộc

phải làm bệ móng ngập sâu dưới mặt đất hoặc đáy

sông, vì vậy không có lợi về mặt thi công .

+ Rất dể xảy ra khuyết tật ảnh hưởng đến chất lượng

cọc, chẳng hạn :SVTH:Page 10ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬU Hiện tượng thắt hẹp cục bộ thân cọc hoặc thay đổi

kích thước tiết diện khi đi qua nhiều lớp đất đá khác nhau.

 Bê tông xung quanh cọc dể bò rửa trôi lớp xi măng khi

gặp mạch ngầm và gây ra hiện tượng rổ “kẹo lạc’’

 Ngoài ra còn rất nhiều nguyên nhân chủ quan khác

làm cho cọc khoan nhồi kém chất lượng

+ Thi công cọc đúc tại chổ thường phụ thuộc rất nhiều

vào điều kiện thời tiết .

+ Hiện trường thi công cọc dể bò lầy lội.SVTH:Page 11ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬU3. Các giai đoạn thi công cọc khoan nhồi:

1. Công tác chuẩn bò và vận chuyển

2. Công tác vận chuyển

3. Công tác đònh vò tim cọc

4. Công tác hạ ống vách ( cấu tạo )

5. Khoan tạo lỗ

6. Xác đònh đọ xâu của lỗ khoan và xử lý cặn đáy

hố cọc

7. Công tác chuẩn bò và hạ lồng thép .lắp ống đỏ

bê tông

8. Lắp ống đỏ bê tông

9. Công tác đỏ bê tông và rút ống thép

4.Trinh tự thi công cọc khoan nhồi:1. Công tác chuẩn bò:

Khi thiết kế tổ chức thi công cọc khoan nhồi cần phải

điều tra và thu thập các tài liệu sau:

 Bản vẽ thiết ké móng cọc khoan nhồi, khả năng

chòu tải, các yêu cầu thử tải và các phương pháp

nghiệm thu cọc khoan nhồi

 Tài liệu điều tra về mặt đòa chất, thủy văn,

nước ngầm …

 Tài liệu về bình đồ, đòa hình nơi thi công, các

công trình hạ tầng tại nời thi công như: mạng lưới điện, giao

thông, nguồn nước phục vụ cho thi công..

 Nguồn cung cấp vật liệu cho công trình, vò trí lỗ

khoan

 Tính năng và số lượng thiết bò máy thi công có

thể huy đôïng cho công trình

 Các ảnh hưởng có thể tác động tới môi trường

và công trình lân cận

Trình độ công nghệ và kỉ năng của đơn vò thi công

 Các yêu cầu về kỉ thuật thi công và kiểm tra

chất lượng cọc khoan nhồi

 Công tác tổ chức thi công cọc khoan nhồi cần

thực hiện các hạng mục sau :SVTH:Page 12ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬU Lập bản vẽ mặt bằng thi công tổng thể bao

gồm: vò trí cọc, bố trí các công trình phụ tạm như dây

chuyền thiết bò công nghệ thi công như máy khoan, thiết bò

đồng bộ đi kèm, hệ thống cung cấp tuần hoàn vữa sét,

hệ thống cấp và xả nước, hệ thống cấp điện và đường

công vụ…

 Chuẩn bò các xà lan và các hệ neo….

 Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và

chất lượng công trình

Yêu cầu về thiết bò và vật liệu:

 Các vật liệu và thiết bò dùng trong thi công phải

được chuẩn bò theo đúng yêu cầu về hồ sơ thiết kế và

tuân theo các yêu cầu của các quy phạm và tiêu chuẩn

hiện hành

 Các loại máy thi công như máy đào, cần cẩu…

phải có đày đủ các tính năng kỉ thuật và chưng chỉ đảm

bảo chất lương của cơ quan kiểm đònh và TVGS

Yêu cầu khác:

 Cần bố trí mặt bằng hợp lý để công việc thi

công được tiến hành thuận lợi.

 Cần khảo sát đòa hình hai bên bờ sông, xem xét

hướng gió thổi và dự tính thời gian thi công để lập vò trí

và kế hoạch tập kết vật liệu.

 Chuẩn bò mặt bằng, bãi tập kết vật liệu như: Xi

măng, đá, cát, sắt thép…

 Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống

đường công vụ, đường nội bộ, bãi chứa vật liệu cho công

trường.Cung cấp điện nước phục vụ cho công tác thi công

và sinh hoạt.

 Do công trình thi công có tính chất tập trung và

xây dựng trong thời gian tương đối dài. Do đó tổ chức xây

dựng lán trại, nhà nghỉ chỗ ăn, sinh hoạt cho công nhân

viên, xây dựng chỗ vui chơi giải trí, nhà vệ sinh….

2. Công tác vận chuyển:

- Vận chuyển ống vách , lồng thép 2 hệ thống

kích thủy lực , máy khoan và cần cẩu….vò trí thi công, dựng

khung đònh vò

SVTH:Page 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Do tình hình thi công là giữa sông nên ta chọn giải pháp thi công cọc là “công nghệ đúc ướt” nhưng trong quá trình thi công để tránh hiện tượng sụp lỗ khoan do máy thi công gây ra trong quá trình khoan lỗ nên ta sử dụng “ống vách cấu tạo”

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×