1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công tác chuẩn bò:

Công tác chuẩn bò:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬU Lập bản vẽ mặt bằng thi công tổng thể bao

gồm: vò trí cọc, bố trí các công trình phụ tạm như dây

chuyền thiết bò công nghệ thi công như máy khoan, thiết bò

đồng bộ đi kèm, hệ thống cung cấp tuần hoàn vữa sét,

hệ thống cấp và xả nước, hệ thống cấp điện và đường

công vụ…

 Chuẩn bò các xà lan và các hệ neo….

 Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và

chất lượng công trình

Yêu cầu về thiết bò và vật liệu:

 Các vật liệu và thiết bò dùng trong thi công phải

được chuẩn bò theo đúng yêu cầu về hồ sơ thiết kế và

tuân theo các yêu cầu của các quy phạm và tiêu chuẩn

hiện hành

 Các loại máy thi công như máy đào, cần cẩu…

phải có đày đủ các tính năng kỉ thuật và chưng chỉ đảm

bảo chất lương của cơ quan kiểm đònh và TVGS

Yêu cầu khác:

 Cần bố trí mặt bằng hợp lý để công việc thi

công được tiến hành thuận lợi.

 Cần khảo sát đòa hình hai bên bờ sông, xem xét

hướng gió thổi và dự tính thời gian thi công để lập vò trí

và kế hoạch tập kết vật liệu.

 Chuẩn bò mặt bằng, bãi tập kết vật liệu như: Xi

măng, đá, cát, sắt thép…

 Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống

đường công vụ, đường nội bộ, bãi chứa vật liệu cho công

trường.Cung cấp điện nước phục vụ cho công tác thi công

và sinh hoạt.

 Do công trình thi công có tính chất tập trung và

xây dựng trong thời gian tương đối dài. Do đó tổ chức xây

dựng lán trại, nhà nghỉ chỗ ăn, sinh hoạt cho công nhân

viên, xây dựng chỗ vui chơi giải trí, nhà vệ sinh….

2. Công tác vận chuyển:

- Vận chuyển ống vách , lồng thép 2 hệ thống

kích thủy lực , máy khoan và cần cẩu….vò trí thi công, dựng

khung đònh vò

SVTH:Page 13ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬU- Đònh vò xàlan, nạo vét đất trong phạm vi thi công

trụ cầu đến cao độ thiết kế sẵn

3. Công tác đònh vò trí đặt cọc:

Vì ở đây mực nước thi công thay đổi khá lớn trên

suốt mặt cắt ngang của sông nên ở những nơi có mực

nước nông, không có thông thuyền để xác đònh vò trí tim

trụ có thể dựa trên những cầu tạm bằng gỗ, trên đó

tiến hành đo đạc trực tiếp và đánh dấu vò trí dọc và ngang

của móng. Để tránh va chạm trong thi công làm sai lệch vò

trí thì nên có các cọc đònh vò đóng cách xa tim móng. Khi đo

đạc bằng máy, có thể dựa trên những sàn đặt trên các

cọc gỗ chắc chắn, đóng xung quanh các cọc đònh vò này.

Mục đích : nhằm đảm bảo đúng vò trí, kich thướt của

toàn bộ công trình cũng nhừ bộ phận các kết cấu được

thực hiện trong suốt thời gian thi công

Với những móng đặt ở những chỗ nước sâu, công

tác đònh vò phải làm gián tiếp. Tim của các trụ được xác

đònh dựa vào các đường cơ tuyến nắm trên hai bờ sông40202040và các góc ,  tính ra theo vò trí của từng trụ (Phương pháp

tam giác ). Ta phải tiến hành làm cẩn thận và kiểm tra

bằng nhiều phương pháp để tránh sai số ảnh hưởng tới

cấu tạo của công trình bên trên thi công sau này.206060606060606020420Hình : Xác đònh tim trụ cầu bằng phương pháp tam

giác

2 điểm AB là 2 mốc cao độ chuẩn cho trước, điểm B

cách tim A một đoạn cố đònh, ta tiến hành lập cơ tuyến

B1AB, B2AB.

Cách xác đònh tim trụ cầu T1 được xác đònh như sau :SVTH:Page 14ĐAMH: THI CÔNG CẦU

GVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬUDùng máy kinh vó đặt tại 3 điểm B,B 1, B2 để xác

đònh tim trụ T1 Tại B nhì về phía A( theo hương tim cầu ) mở một

góc  1   2  900 về 2 phía, lấy 2 điểm B1và B2 ,cách

điểm B một đoạn B1 = B2 = 20

 Tại B1 hướng về B quay một góc β có :

tg  BM 2 20 1 hay 450

BB1 20 Taïi B2 hướng về B quay một góc α có :

tg BM 2 20

 1 hay  45 0

BB 2

20 Taïi A1 hướng về A quay một góc δ có :

tg AM 2 440 10 hay   850

AA1

40 Tại A2 hướng về A quay một góc ε có :

tg AM 2 440 10 hay   850

AA2

40Giao của 5 phương trùng nhau tại T 1 đó là tim của trụ

cầu T1

Đo cơ tuyến ta phải tiến hành đo 3 lần đòng thời từ A

tiến hành đo như trên để kiểm tra lại và bình sai

Công tác đo đạc đònh vò thực hiện bằng máy kinh vó

và thước thép .Khi đo đạc xác đònh vò trí cọc xong cần phải

chọn mốc tim cọc cho chắc chắn và bảo quản cận thận.

Đối với máy khoan cọc đầu xoay cần đi chuyển máy

len xà lan và chuyển đúng vò trí để khoan trúng tâm cọc

đã xác đònh trước

4. Công tác hạ ống vách:

Trong công nghêï chế tạo cọc khoan nhồi, ống vách

thường được sử dụng tạm thời như một thiết bò phụ trợ

quan trọng để giải quyết nhiều trường hợp khó khăn .ống

vách là những ống thép có mạch hàn dọc dày khoảngSVTH:Page 15ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬU10÷25mm, với ống vách có đường kính >1.0m thì bề dày

ống vách là 16÷25mm. ống vách có nhiệm vụ:

Đònh vò và đường dẫn cho ống khoanBảo vệ đất đá không rơi xuống hố khoan Làm sàn đõ tạm và thao tác để buộc nối và lắp

dïng cốt thép, lắp dựng và tháo dỡ ống đổ bê tông

Giữ ổn đònh cho bề mặt ống khoanỐng vách được hạ xuống nhờ và rút lên nhờ 2 hệ

thống kích thủy lực thẳng đứng tạo ra lực nén tới 550KN

đồng thời được hổ trợ bởi 2 hệ thống ống thủy lực ngang

với lực 132KN, gây ra momen 450KN. Dùng 2 hệ thống kích

thủy lực để hạ ống vách, tiến hành khoan đến đúng cao

độ thiết kế, đóng đúng số cọc thiết kế. Trong quá trình

khoan cọc phải thường xuyên theo dõi độ nghiêng của cọc

và độ chối của cọc.

5. Công tác khoan tạo lỗ:

Quá trình này được thực hiện sau khi đặt xong ống

vách tạm .Đất lấy ra khỏi lòng cọc được thực hiện bằng

thiết bò khoan đặc biệt, đầu khoan lấy đất là loại đâu

khoan hoạt động theo nguyên tắt gầu ngoạm. Với loại đầu

này thì ta có thể sử dụng cho mọi đất đá (trừ đá rắn)

Các vấn đề cần chú ý khi thi công:

Trong quá trình thi công phải chờ bê tông cọc bên

cạnh trong cùng một móng đạt tối thiểu 70% cường đọ

thiết kế mới khoan cọc tiếp theo

Khi đưa mũi khoan lên để xả đất phải rút từ từ

không được cho đầu khoan chạm vào vách gây sụt lở

Khi ngừng khoan lâu thì phải đưa đầu khoan ra khỏi hố

khoan, tránh khoan bò chôn vùi trong hô khoan khi sụp

vách .miệng hố khoan phải được đậy nắpSVTH:Page 16GVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬU1500ĐAMH: THI CÔNG CẦU290003000130005341500315003000300015009000Hình: sơ đồ khoan cọc khoan nhồi

6. xác đònh chiều sâu hố khoan và xử lý cặn

lắng đáy hố cọc:

Khi tính toán người ta chỉ dựa vào một vài mũi khoan

khảo sát đòa chất để tính toán độ sâu trung bình cần thiết

của cọc khoan nhồi. Trong thực tế thi công do mặt cắt đòa

chất có thể thay đổi, các đòa tầng có thể thay đổi không

đồng đều giữa các mũi khoan nên khong nhất thiết phải

khoan đúng độ sâu thiết kế đẫ quy đònh mà cần phải có

sự điều chỉnh

Trong thực tế, người thiết kế chỉ quy đònh đòa tầng

đặt đáy cọc và khi khoan đáy cọc phải ngập trong đòa tầng

đáy cọc ít nhất là 1 lần đường kính đáy cọc. Để xác đònh

chính xác điểm dừng này khi khoan người ta lấy mẫu cho

từng đòa tầng khác nhau và ở cuối đoạn cũng nên lấy cho

từng gàu khoan.

Người giám sát hiện trường xác nhận chiều sâu lỗ

khoan đã đạt yêu cầu thì dừng khoan, sử dụng gàu vét

sạch đất đá rơi trong đáy hố khoan, đo chiều sâu chính

thức.SVTH:Page 17ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬUTrong công nghệ này, sau khi khoan xong thì chưa vội

rút gàu lên mà cho gàu xoay để vét bùn đất cho đến khi

đáy hết cặn lằng mới thôi.

7. Công tác chuẩn bò và hạ lồng thép

a. Công tác gia công lồng thép:

-Lồng cốt thép phải gia công đảm bảo yêu cầuthiết kế về: quy cách, chủng loại cốt thép, phẩm cấp que

hàn, quy cách mối hàn, độ dài đường hàn.

-Cốt thép được chế tạo sẵn ở công trường hoặcnhà máy. Lồng cốt thép gia công đúng thiết kế. Các cốt

thép dọc và ngang ghép thành lồng cốt thép bằng cách

hàn.

-Các ống thăm dò được hàn trực tiếp lên vànhđai hoặc dùng thanh thép hàn kẹp ống vào đai.

-Đối với những cọc có đường kính lớn, khôngđược nâng chuyển lồng cốt thép tại 1 hoặc 2 điểm, phải

giữ lồng cốt thép tại nhiều điểm để tránh biến dạng .

-Lồng cốt thép phải được giữ cách đáy lỗ khoan10cm.

- Lồng cốt thép sau khi hạ và ống thăm dò phải

thẳng và thông suốt

Đường kính cốt thép chủ là 24, đặt cách nhau 18cm.

Cốt đai dùng cốt trơn có đường kính 14, đặt cách nhau

20cm. Đường kính danh đònh của các vòng cốt thép đai khi

sử dụng ống vách là dd= 91 cm. Cốt đai được uốn từng

vòng.

Thép đònh vò có đường kính 24, khoảng cách giữa các

cốt thép đònh vò là 2m.

Tai đònh vò: được làm bằng cốt thép trơn, hàn vào cốt

thép dọc. Ta gắn 4 thanh trượt trên cùng một mức.SVTH:Page 18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công tác chuẩn bò:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×