1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Công tác gia công lồng thép:

a. Công tác gia công lồng thép:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬU

60000

2000910cố

t thé

p chủØ24cố

t thé

p đònh vòØ24cố

t đai Ø14Cốt thép chủ được cố đònh với cốt đai và cốt đònh vò

ta có thể sử dụng hàn điện. Vì chiều dài của cọc là 60 m

nên ta chọn phương án hạ lồng thép xuống đến tận đáy

của lỗ khoan.

b. Công tác hạ lồng thép:

Lồng thép được hạ xuống sau khi công tác hạ khoan tạo

lỗ được hoàn thành. Vì chiều dài lỗ khoan dự kiến là 60 m

nên ta hạ lồng thép đến cao độ thiết kế. Khi hạ lồng

thép phải tiến hành rất cẩn thận từ từ giữ cho lồng

thép thẳng đứng để tránh va chạm lồng thép vào thành

ống vách.

Dùng cần cẩu để hạ lồng thép vào lồng thép.

Trước khi hạ lồng thép vào vò trí, cần đo đạc kiểm tra

lại cao độ tại 4 điểm xung quanh và 1 điểm giữa đáy lỗ

khoan. Cao độ không được lệch quá qui đònh cho phép.

Các thao tác dựng và hạ lồng thép phải được tiến

hành khẩn trương để hạn chế lượng mùn khoan sinh ra

trước khi đổ bêtông.

8. Công tác đổ bê tông và rút ống vách:

Khi đổ bêtông cần tuân thủ các quy đònh sau:

 Trước khi đổ bêtông cọc khoan, hệ thống ống dẫn được

hạ xuống cách đáy hố khoan 1.0 m. Lắp phểu đổ vào đầu

trên ống dẫn.

 Dùng máy bơm rót dần bêtông vào cạnh phểu, không

được rót trực tiếp.SVTH:Page 19ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬU Phải đổ bêtông với tốc độ chậm để không làm dòch

chuyển lồng thép và tránh bêtông bò phân tầng.

 Tốc độ rút hạ ống khống chế khoảng 0.6m 3/phút.

 Bêtông tươi trước khi xả vào máy bơm phải được thí

nghiệm kiểm tra chất lượng bằng mắt và bằng cách đo

độ sụt.

 Nếu độ sụt không đảm bảo thì phải điều chỉnh nhưng

không được cho thêm nước vào vữa.

 Trong quá trình đổ bêtông, nếu tắc ống cấm không

được lắc ngang, cấm dùng đòn kim loại đập vào vách ống

làm méo ống, phải sử dụng vồ gỗ để gõ hoặc dùng

biện pháp kéo lên hạ xuống nhanh để bêtông trong ống

tụt ra.

 Khi đổ bêtông cọc ở giai đoạn cuối thường gặp vữa hạt

nhỏ nỗi lên, vì vậy phải tiếp tục đổ bêtông để toàn bộ

vữa đồng nhất dâng lên đến cao độ đỉnh cọc.

9. Nghiệm thu cọc khoan nhồi:

- Cọc khoan nhồi phải được kiểm tra trong tất cả các

công đoạn làm cọc, việc kiểm tra cọc khoan nhồi nhằm

mục đích khẳng đònh chất lượng bêtông cũng như sự tiếp

xúc giữa bêtông và đất nền tại mũi cọc. Công việc

này không liên quan tới việc thử tải trọng tónh cọc mà

chỉ đơn thuần là xác đònh kích thước hình học cọc.

- Để kiểm tra cọc, hiện nay người ta hay sử dụng các

biện pháp thăm dò phát hiện các khuyết tật của thân

cọc và mũi cọc.

- Phương pháp kiểm tra bằng truyền âm (siêu âm):

+ Với phương pháp này có thể khảo sát những thay

đổi về chất lượng bêtông trên toàn bộ chiều dài cọc và

vò trí cục bộ khuyết tật có thể xảy ra.

+ Nguyên lí:SVTH:Page 20ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬU. Phát một chấn động siêu âm trong một ống nhựa đầy

nước đặt trong thân cọc.

. Đầu thu đặt cùng mức trong một ống khác cũng

chứa đầy nước, được bố trí trong thân cọc.

. Đo thời gian hành trình và biểu lộ độ dao động thu

được.

- Tuy nhiên về tổng thể phương pháp đo chỉ khảo sát

phần lõi cọc bao quanh các ống để sẵn, bởi vậy nó bỏ

qua các khuyết tật ở thành biên cọc.

Chú ý: Trong lúc đổ bê tông cọc và nâng ống đổ thì

phải luôn đảm bảo chân của ống đổ luôn nằm dưới

mặt bê tông tươi trong cọc là 2m.

5. Trình tự thi công và kỷ thuật thi công các hạng mục công trình trụ

cầu :

Sau khi đã thi công xong cọc khoan nhồi ta tiếp tục quá

trình thi công trụ được tiến hành theo các bước sau:

 Bước 1 :

-Đònh vò xàlan trong phạm vi thi công trục cầu.

 Bước 2 :- Tiến hành đóng cọc ván thép làm vòng vây ngăn

nước trong phạm vi bệ trụ.

-Dùng bơm cao áp sói nước, vét bùn hố móng.-Đổ đá mi và cát tạo phẳng. Bước 3 :

- Tiến hành đổ bêtông bòt đáy theo phương pháp đổ

bêtông trong nước (phương pháp vữa dâng).

- Kiểm tra cao độ các lớp cát đệm, đặt các lồng thép

theo kỹ thuật.

-Xếp đá 4x6 theo đúng qui trình kỹ thuật.- Kiểm tra cao độ của các lớp đá đã xếp, thả vòi bơm

vào ống.

- Bơm vữa theo các vò trí đã qui đònh, trong quá trình bơm

luôn kiểm tra sự lan tỏa của vữa xi măng thông qua các

ống lồng.SVTH:Page 21ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬU- Khi lớp bê tông đạt cường độ Tiến hành hút nước

làm khô hố móng.

 Bước 4 :

- Đập đầu cọc và xử lý cốt thép đầu cọc, vệ sinh

đáy móng.

- Dựng ván khuôn, lắp cốt thép bệ cọc, tiến hành đổ

bê tông bệ cọc.

- Khi bê tông bệ cọc đạt 70% cường độ, tiến hành thi

công phần thân trụ.

- Trong suốt quá trình thi công phải tiến hành bảo

dưỡng bê tông cho bến khi bê tông đạt cường độ thì tháo

dỡ ván khuôn và các thiết bò thi công.

 Bước 5 :

- Dựng ván khuôn xà mũ, lắp cốt thép, tiến hành đổ

bê tông mũ trụ.

- Dựng ván khuôn, lắp cốt thép, tiến hành đổ bê

tông đá kê gối.

-Hoàn thiện trụ.SVTH:Page 22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Công tác gia công lồng thép:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×