1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính toán khung vành đai :

Tính toán khung vành đai :

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬUSơ đồ tính của vành đai cọc ván thép như hình vẽ dưới:

Thanh

vành

đai dàiq=0.8T

/mĐưa về sơ đồ tính vành đai như sau:

Thanh vành đai dài:

q=0.8T

/mThanh vành đai ngắn:

q=0.8T

/mBiểu đồ nội lực được giải bằng Sap như sau :

Thanh vành đai dài:SVTH:Page 35ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬU- 0 .6- 0 .6

0.30.4-0.6

0.30.4Momen (T.m)0.82.42.42.4Phản lực gối tựa (T)

Thanh vành đai ngắn:-0.9

0.5

SVTH:0.5

Page 360ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬUMomen (T.m)0.93.10Phản lực gối tựa (T)

Để đơn giản cho quá trình thi công ta chọn cùng loại vật

liệu cho thanh vành đai dài và ngắn . Vì vậy ta thiết kế

cho thanh nào có nội lực lớn hơn. Từ biểu đồ nội lực ta

lấy thanh vành đai ngắn để thiết kế.-0.9

0.50.5Mômen lớn nhất (tại gối tựa):M = 0.9Lực dọc (do thanh ngắn truyền qua N3):N1 = 0.8(T.m)

(T)

Chọn thép làm vành đai :

Thép sử dụng để làm vành đai là thép theo tiêu chuẩn

AISC (SI), loại A572 cấp 60, tiết diện chữ I mã hiệu

W200x100 có các đặc trưng hình học sau đây:SVTH:Page 37GVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬU

23,7ĐAMH: THI CÔNG CẦU21023,7229

181,614,5Mômen quán tính : Ix= 11300 cm4.

Diện tích tiết diện: F = 127 cm2.

Momen kháng uốn: W I 11300 987 cm3

y 11.45ng suất lớn nhất:

 max M N1 0.9 �105 0.8 �103

�kG �

�kG ��97 � 2 �

     1900 � 2 �

W F

987

127

�cm �

�cm �Vậy chọn thép chữ I mã hiệu W200x100.

9. Tính toán thanh chống.23,7Thanh chống được tính toán với sơ đồ một thanh chòu

nén. Lực tác dụng vào thanh chống chính bằng phản lực

gối tựa của vành đai. Lấy giá trò lớn nhất để tính, N =

3.1 (T). Tiết diện thanh chống ta chọn giống với hệ thanh

vành đai :

21023,7229

181,614,5Ứng suất trong thanh choáng:

maxN 3.1 �103

�kG �

�kG �

 

 24.4 � 2 �     1900 � 2 �

F

127

�cm �

�cm �Theo điều kiện ổn đònhSVTH:Page 38ĐAMH: THI CÔNG CẦUrx r

yGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬUlox 620

Ix

11300 66 9.4 cm =>  x 

rx

9.4

F

127

IyF3

690

127

5.2cm=>  x lox 442 85

rx

5.2Choïn ry = 85 =>   0.678

max N

3.1�103

�kG �

�kG � 36 � 2 �    1900 � 2 �

�F 0.678 �127

�cm �

�cm �Vậy thanh chống thỏa điều kiện cường độ .

10.Chọn búa đóng cọc ván :Phương pháp sử dụng để hạ cọc ván ( cọc cừ Lassen)

vào trong đất cát hiệu quả nhất hiện nay vẫn là

phương pháp rung. Búa rung sử dụng là loại NVC-80SS

của hãng Nipped IND có các thông số sau :

Q = 4.7 : Trọng lượng búa .

M = 4100 kGcm : Momen lệch tâm lớn nhất.

 = 1100 (vòng/phút) = 115 rad/s

A = 9.5 mm

Ta phải kiểm tra để đảm bảo một số điều kiện sau để

có thể hạ cọc vào trong đất

+ Điều kiện 1 : Lực kích động phải đủ lớn để hạ cọc

vào trong đất :

Qd   �TTrong đó :

nT  u ��fi '�h i  1.616 �1.2 �5  9.7T : lực cản của đất tác

i 1dụng vào cọc khi đóng đến chiều sâu tối đa

.Với :

U = (400  185) �2  1170 mm chu vi cọc ván thép

fi' = 1.2 t/m2 :lực ma sát đơn vò

hi = 4 m : chiều sâu cọc ngàm trong đất .

 = 1.0 : Hệ số kể đến ảnh hưởng đàn hồi của

đất (lấy đối với cọc ván thép)

Thay vào :

Qd   �T � Qd  1.0 �9.7  9.7 (T)

Với búa đã chọn :SVTH:Page 39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính toán khung vành đai :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×