1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiểm toán các bộ phận của khung và sừơn cứng tựa lên chu vi ván thép :

Kiểm toán các bộ phận của khung và sừơn cứng tựa lên chu vi ván thép :

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬUP = pmax = 3680 kG/m2

btông

B = 20cm

 M: áp lực bên của hỗn hợp

: Kích thước nhỏ của ô panelp �b3 3680 �10 4 �203 122.7 (kG.cm)

24

24Hình : Mặt cắt ngang của sườn gia cường

* Tính các đặc trưng tiết diện của sườn gia cường:

+ Bềrộng phần sườn tăng cường qui đổi :

V

SV  0.7 �20 �5  70cm 3  : theå tích của cánhS  25 �20  500cm 2:Diện tích phần SV 70 0.14cm

S 500

200,845,70,7Hình : Tiết diện qui đổi của sườn gia cường

+ Diện tích tiết diện :

A  20 �0.84  (5.7  0.84) �0.7  20.202cm 2

+ Momen quán tính tỉnh đôí với trục x-x :

K x  (20  0.7) �0.84 �(5.7 SVTH:0.84

5.7

)  5.7 �0.7 �  96.970cm 3

2

2

Page 52ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬU+ Toạ độ trọng tâm tiết diện :

yb K x 96.970 4.8cm

A 20.202+ Momen quán tính đối với trục nằm ngang :

I x  30.663cm 4+ Momen kháng uốn :

Wb I x 30.663 6.388cm3

yb

4.8* Ứng suất lớn nhất trong daàm :

M

113 17.689 kG / cm 2 <    1900kG / cm 2

W 6.388Vậy ván khuôn thép làm việc an toàn .SVTH:Page 53ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬUCHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ MỘT KẾT CẤU TỰ CHỌN

TÍNH MỘT HỆ NỔI:

XÀ LAN

Xà lan được dùng cho việc thi công đóng cọc, ta cùng xa

lan bố trí 2 bên trụ, được liên kết bởi hệ thống dàn

thép nhỏ, trên xà lan đặt một cần cẩu DEK 251 và

chuyên chở được 30 cọc 30x30cm, mỗi cọc dài 14m.

Chọn xà lan có kích thước như sau:

L  35 m: Chiều dài của xà lanb 8 m: Chiều rộng của xà lanh  2.45 m: Chiều cao xà land  0.85 m: Độ chìm của xà lanh  0.5 m: Khoảng cách từ mép trên xà lan đến mépnước

T0  0.25 m: Độ chìm không tải của xà lanThể tích phần chìm của xà lan là:

V  L �B �T  L �B � H  h  �d  35 �8 � 2.45  0.5  �0.85  464.1  m 3 

Xác đònh khả năng nổi của xà lan

Điều kiện: n �V �K1 ��QiTrong đó:

 n  1T m 3: Trọng lượng riêng của nước.V  464.1 m3: Thể tích phần chìm của xà lan.=> VT   n �V  1�464.1  464.1 T

K1 = 1.1�Qi: Hệ số độ tin cậy. Q1  Q 2  Q3  Q4  Q5  Q6Trọng lượng phần chìm của bản thân xà lan

Q1   n �L �B �T0 �d  1�35 �8 �0.25 �0.85  59.5 T

Trọng lượng cần cẩu đặt trên xà lan : Q 2  0.5 �40  20 T

Trọng lượng cọc : Q3  0.5 �0.42 �32 �41�2.5  262.4 T

Trọng lượng búa : Q 4  0.5 �5.69  2.85 TSVTH:Page 54ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬUTrọng lượng đối trọng : Q5  5 T

Trọng lượng các thiết bò khác : Q 4  3 T

Tổng trọng lượng đặt trên xà lan và phần xà lan chìm

xuống�Qi Q1  Q 2  Q 3  Q 4  Q5  Q 6  342.55 T=> VP  K1 ��Qi  1.1 �342.55  376.8 T  VT  464.1 T

Độ nghiêng của phao theo trục thẳng đứng.35.00Công thức xác đònh :

tg K ��M n �V �(  a)Trong đó:�M =8(T/m3) : tổng momen do lực gió, lực nước chảyvà các lực khác gây ra đối với tâm nổi.

K1 = 1.2 : hệ số xung kích của gió

V = 464.1 m3 thể tích phần chìm của xà lan

 : bán kính ổn đònh từ tâm nổi tới tâm ổn đònh.

 = J  2992  6.45 m

V 464.1J: moment quán tính của hệ nổi ở cao độ đường mép

nước của các trụ nổi đến trục quay nó khi phần nổi

nằm ngang.

J  J noi  J n  5966  2974  2992 m 4SVTH:Page 55ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬU 35 � 2.45-0.782   2.7 �3   5966 m3J noiJn 3412353 �0.782

 2794 m 4

12a : khoảng cách từ trọng tâm hệ nổi đến tâm nổi.

aS 149.2 1.59 m

F 93.85Với 35 �2.45   2.7 �3 � 3  2.45  149.2 m

S

232.F  35 �2.45  2.7 �3  93.85 m 2

Điều kiện ổn đònh của xà lan:

  a = 6.45– 1.59 = 4.86 > 0. Vậy xà lan đảm bảo ổn

đònh.

Thay giá trò vào công thức trên ta được:

tg 1.2 �8

 0.0043

1�464.1 �4.86�  = 0o0’15’’ <4o. vậy xà lan đảm bảo độ nghiêng và

ổn đònh.

1. Tính độ chìm lớn nhất.

Điều kiện độ chìm:

Tmax  H  T B

�tg  0.5

2Trong đó:

H = 2.45 m

B = 8.0: Chiều cao xà lan.: Chiều rộng của xà lan.T   H  h  �d  1.66 m ( là độ chìm của xà lan).

Thay giá trò vào công thức trên ta được:

8

Tmax  2.45  1.66  .0.002  0.782m  0.5m

2

Vậy xà lan đảm bảo điều kiện độ chìm.SVTH:Page 56ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬUI/. HỆ NEO

Trong thi công để đảm bảo ổn đònh cho xà lan do lực gió

và nước chảy có thể làm trôi xà lan, do đó ta phải lam

neo xà lan cố đònh.

Chọn neo

Tổng lực cản tác dụng vào xà lan:

R = R1 +R2

Với R1 : lực cản của nước

R1   f �A   �F  �V 2

f = 0.07 là hệ số ma sát giữa nước vaø xaø lan.

A  2 �Tc �L  116.76 m 2 . là diện tích xà lan chòu ma sát.Với

Tc  H  Tmax  2.45  0.782  1.668 m : độ chìm của xà lan.L = 35 m là chiều dài của xà lan.

 = 5 : hệ số phụ thuộc vào hình dáng xà lan.

F : diện tích chắn nước của xà lan

F  B �Tc  8 �1.668  13.344 m 2

V = 1.9m/s là vận tốc của dòng chảy.

Thay giá trò ta được

R1   0.07 �116.76  5 �13.344  �1.9 2  536 KG

R 2  K � �100  1 �83.72 �100  8372 KGVới  : diện tích chắn gió của xà lan trên mặt nước,

lấy chiều cao trung bình của các thiết bò trên xà lan là;

1.62 m

 = 35x(1.61+0.783) = 83.72 m2

Trọng lượng neo

Lòng sông là bùn sét chảy dẻo nên ta chọn neo hải

quân.

Trọng lượng N =R 8908 148.5 kg

6 10 �6Vậy chọn neo có trọng lượng N = 150kg

1. Tính dây neo

Chiều dài đoạn xích nối đầu neo với dây cápSVTH:Page 57ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬULo  5 �h  5 �5.7  28.5 m

H = 5.7 khoảng cách giữa điểm buộc cáp tới đáy

sông

Chiều dài tối thiểu của neo

Lminh22hR

0.7qQ = 2.47 kg/m là trọng lượng của 1m dài dây cáp �20

Vậy5.7 2 2 �5.7 �89.08

 24.9m

0.7 �2.47Chiều dài của neo khi xa lan làm việc với MNTC là

L = Lo + Lmin = 26.25 +24.9 = 51.15 m

Chọn chiều dài của dây neo là : 55 m.

Vậy ta đã tính xong một hệ nổi là xà lan và hệ neo.SVTH:Page 58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm toán các bộ phận của khung và sừơn cứng tựa lên chu vi ván thép :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×