1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG VIII : Xe cần cẩu Hitachi - SCX 800 HD - Thông số kỹ thuật:

CHƯƠNG VIII : Xe cần cẩu Hitachi - SCX 800 HD - Thông số kỹ thuật:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.Sh1 là chiều cao trụ tính từ điểm đặt cẩu lên đỉnh trụ

h2 là chiều cao dầm

h3 là chiều cao từ dầm tới móc cẩu

h4   2 �3 m là chiều cao từ móc cẩu tới ròng rọc

h   0, 2 �0,5  m khoảng cách dự trữ.Từ những giữ kiện trên ta có:

H  h1  h2  h3  h4  h

 4,5  1, 2  2  2, 5  0,3  10,5  m VIII.1.1.1.2.Đảm bảo chiều dài cần trục:

LhHcLc  H  h2  L  c2VIII.1.1.2.Sơ lược trình tự thi công:

Bước 1 : Dầm cầu được vận chuyển đến bằng xà lan tập

kết bên cạnh nhòp cầu và được để trên xà lan cùng với cần

cẩu.

Bước 2 : Cần cẩu lắp dầm đứng trên xà lan vuông góc

với xà lan chở dầm.

Bước 3 : Cần cẩu móc lấy từng dầm nhẹ nhành đặt vào

vò trí mà ta cần đặt dầm.

Bước 4 : Tương tự như vậy ta thi công cho các nhòp còn lại.SVTH :Trang 64ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SVIII.1.1.3.Công tác thi công cẩu lắp và thi công KCN:

Cấu kiện và những bộ phận của quá trình thi công cẩu

lắp được vận chuyển tới công trường nhờ thiết bò xà lan 600T

để đưa cả cần cẩu 80T và dầm trên cùng xà lan.

Khi ta sử dụng cẩu lắp trên xà lan thì ta bố trí xà lan ở

thượng lưu và cẩu từng kết cấu nhòp trình tự cẩu lắt là từ hạ

lưu đi lên tránh sự cô không hay sảy ra khi lao lắp nhòp cầu

chẳng hạn như đứt cáp hay gãy dầm thì rout xuống nước và

không gay va chạm vào trụ cầu.

Dầm cầu được xà lan vận chuyển từ bãi đúc và cần

cẩu tới nơi thi công và ta tiến hành neo giữ xà lan tránh

trường hợp khi đanh thi công xà lan có biến cố dòch chuyển thì

quá trình cẩu lắp sẽ gân bất lợi cho dầm vì quá trình lao lắp

thì lực sô nganh của dầm lớn đối với dầm cáp DUL cang sau thì

không chiệu được xô ngang.Cẩu lắp dầm đứng trên xà lan và quay một góc 180 o

móc dầm.

Cẩu lấy dầm và đặt lên gối công tác cẩu và công

tác đặt dầm lên gối làm là phải nhẹ nhàng và can thận.

+ Đối với dầm thì ta thi công nhẹ nhành trong quá trình

cẩu lắp vì dầm DUL không chiệu được lục xô ngang như

ta nói ở trên và quá trinh cẩu quay lại và lấy dầm thì

người điều khiển cẩu phải có kinh nghiệm trong lónh

vực này do khi đó dầm xuất hiện lực xoắc rất cao làm

cho dầm có xu hướng bò cong vẹo làm dầm mất ổn

đònh khi cẩu lắp.SVTH :Trang 65ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.S+ Đôi với vò trí gối thì trên 2 gối cầu của 2 trụ ta bố

trí 2 công nhân có kinh nghiệm trong lónh vực này

đướng trên đó điều chỉ dầm đặt xuống một cách

chính xác và độ an toàn cho quá trình thi công cao vì

nếu sảy ra sơ sứt thì gối cẩu có thể bò vỡ hay là đặt

dần lệch tim khi đó dầm không làm việc hết khả

naeng chiệu lực làm cho cầu bất lwoi tại nhòp đó.

Tương tự như vậy ta tiến hành cẩu và lắp các dầm còn

lại cho kết cấu nhòp mà ta cần thi công.

Xong nhòp này ta di chuyển và đònh vò lại ngay từ đầu lặp

lại quá trình thi công lắp cho các kết cấu tiếp theo.

Minh họa quá trình thi công bằng phương pháp cẩu lắp:

+ Thi công nhòp số 3, 4 và 5:

Theo phương dọc cầu:Theo phương ngang cầuSVTH :Trang 66ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.STiếp tục thi công cho dầm số 2,3,4 và 5 và tiến hành

thi công cho những nhòp còn lạiVIII.2.THI CÔNG DẦM NGANG VÀ BẢN MẶT CẦU VÀ

DẦM NGANG.

Lắp đặt hệ chốt neo dầm ngang;

Gia công lắp đặt ván khuôn, cốt thép dầm ngang;

Đổ bê tông dầm ngang;

Lắp đặt tấm đan làm ván khuôn để lại cho hệ bản mặt

cầu;

- Gia công lắp đặt ván khuôn biên, cốt thép bản mặt

cầu;

- Đổ bêtông bản mặt cầu, bản liên tục nhiệt;

Lắp đặt ván khuôn, cốt thép gờ lan can, ống luồn

dây điện, lắp đặt lan can;

VIII.3.CÔNG TÁC HOÀN THIỆN.

-Công tác hoàn thiện bao gồm các hạng mục:

Thi công lớp phòng nước ;

Thi công lớp bêtông nhựa mặt cầu;

Lắp đặt khe co giãn;

Công tác sơn vạch trên mặt cầu, mặt đường đầu

cầu;

- Hoàn thiện mái taluy, gia cố đá hộc xây vữa.SVTH :Trang 67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG VIII : Xe cần cẩu Hitachi - SCX 800 HD - Thông số kỹ thuật:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×