1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

Tính nẹp đứng và thanh giằng :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3 MB, 81 trang )


ĐAMH THI CÔNG CẦUGVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO1.971.97q=1.97 T/mR  1.97 (T/ m)

b

1000

p tt  r �(  c)  1.97 �(

 500)  1.97(T/ m)

2

2Nẹp đứng làm việc theo sơ đồ dầm với các gối tựa tại vị trí có thanh giằng.

Thanh giằng được bố trí ở tất cả các chỗ giao nhau giữa thanh nẹp đứng và thanh nẹp

ngang. Như vậy khoảng cách giữa các thanh giằng như sau :

- Theo phương ngang : L1=1m

- Theo phương đứng : L2= 0.9mSVTH : LÊ NGOC PHÔMSSV : 1251090244Trang 61ĐAMH THI CÔNG CẦUGVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO0.09 Tm0.11Tm0.09 Tmq=2.1T/mM max  0.11 (T .m)Mơment tính tốn lớn nhất ở trạng thái giới hạn cường độ

M cd max = 0.11×1.3 = 0.143 (T.m)Chọn nẹp đứng có kích thước 12 x 12cm.

M

6 �0.143

2 496.5 (T / m2 )  �

Rgo �� 1200 (T / m ) �

W 0.12 �0.12 2

thỏa mãn điều kiện.Độ võng của nẹp xác định theo công thức gần đúng:

R �l 4127 EI1.97 �0.9 4

 5.9 �104 ( m)  0.59 ( mm)

3

�0.12 �0.12 �

127 �106 ��� 12

So sánh độ võng của nẹp đứng so với độ võng cho phép.

 0.59

1

1l

900 1525 250 thỏa mãn điều kiện.Lực kéo lớn nhất trong thanh giằng (liên kết thanh ngang và đứng):SVTH : LÊ NGOC PHÔMSSV : 1251090244Trang 62ĐAMH THI CÔNG CẦUGVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢOPhản lực từ thanh nẹp ngang truyền qua thanh nẹp đứng và được giữ bởi thanh giằng:

T  1.97 (T )Chọn Thanh giằng là thép d=20mm có cường độ 190Mpa.

Tính duyệt cường độ thanh giằng :

T

1.97

�mR 0 �  

 6271 (T/ m 2 ) �0.73 �19000  13870 (T/ m 2 ) �

2

2



 �0.02

4

4

ThỏaVới: m là hệ số điều kiện làm việc.

2

Ro : cường độ chịu kéo của thanh giằng: lấy bằng 190 (Mpa) = 19000 (T/ m )IV.2.1.4 Ván khuôn đáy của bệ cọc:

Sử dụng ván khn gỗ nhóm VI

+ Kích thước ván khuôn δ x 300x2500 mm, được xếp dọc theo phương cạnh ngắn.

+ Thanh ngang ( theo phương dài đáy bệ ) kích thước 150 x 150 mm

+ Thanh ngang ( theo phương rộng đáy bệ ) kích thước 150 x 150 mm

+ Khoảng cách giữa 2 thanh ngang là 35 cm

+ Buloong đường kính = 20 mm liên kết 2 thanh ngang theo hai phương kẹp vào

đầu cọc

Với  chiều dày ván khn gỗ cần tính tốn .

Tải trọng sơ đồ bố trí ván khn:

Tải trọng tác dụng:

 Trọng lượng của khối bê tơng bệ móng, lấy khơng vượt q 6h, bệ móng thi cơng

một lần đổ BT nên lấy trọng lượng của tồn khối BT bệ móng là:

p   bt �hbt  2.5 �1.5  3.75 T / m 2 Trọng lượng người và thiết bị nhỏ lấy bằng 200 KG/m 2 ứng với chiều dài mặt bằng

nhỏ hơn 60m. 200 KG/m2 = 0.2 T/ m2.SVTH : LÊ NGOC PHÔMSSV : 1251090244Trang 63ĐAMH THI CÔNG CẦUGVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO2

2

 Áp lực rơi của bê tông từ ống vòi voi là: PX  400 ( Kg / m )  0.4 (T / m )

2

 Áp lực do đầm chấn động lấy bằng f  0.4 �K s  0.4 �0.8  0.32 (T / m ) Trọng lượng cốt thép lấy bằng 0.1 T/ m 3 bê tơng, chiều dày móng 1.5m nên trọng

lượng cốt thép có thể lấy bằng 0.15 T/ m2.

 Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn đáy là q= 4.82 T/m2.

N KHUÔ

N ĐÁ

Y1324NẸP DỌC

150x 150 mm

NẸP NGANG

150x 150 mm70012007002600Hình 4.7: Sơ đồ bô tri ván khuôn đáy theo phương ngang bệSVTH : LÊ NGOC PHÔMSSV : 1251090244Trang 64ĐAMH THI CÔNG CẦUGVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢON KHUÔ

N ĐÁ

YNẸP DỌC

150x 150 mmNẸP NGANG

150x 150 mm12001200

N KHUÔ

N ĐÁ

Y

50x500x3340NẸP NGANG

150x 150 mm120012001200

NẸP DỌC

150x150 mmDẢ

I TÍNH TOÁ

N1200120012001200Hình 4.8: Sơ đồ bơ tri ván khn đáy theo phương dọc bệ

Tính tốn ván khn đáy:

Tính ván lát:

Chia tấm ván đáy thành những dải có bề rộng hiệu dụng của ván đáy giữa 2 cọc

theo phương dọc bệ có bề rộng 1200 mm =1,2 m.

 Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn đáy là q= 4.82x1.2=5.784 T/m.

Phương dọc bệ:

1.2 mTiết diện:

Sơ đồ tính:SVTH : LÊ NGOC PHÔMSSV : 1251090244Trang 65ĐAMH THI CÔNG CẦUGVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO

q=5.784 T/mDùng Sap2000 giải nội lực:SVTH : LÊ NGOC PHƠ0.46 Tm0.22 TmMSSV : 12510902444.242.992.994.240.13 Tm0.22 Tm0.46 TmMơmen và phản lực gối:Trang 66Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (81 trang)

×