1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

6 – Sơ đồ bố trí ván khuôn thi công

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (399.37 KB, 50 trang )


ĐỒ ÁN THI CƠNG CẦUGVHD: Th.s VÕ VĂN NAMHình 26: Ván khuôn IISVTH: VŨ TRUNG KIÊNMSSV: 1251090504Page 45ĐỒ ÁN THI CƠNG CẦUGVHD: Th.s VÕ VĂN NAMHình 27: Ván khn IIIHình 28: Ván khuôn IVSVTH: VŨ TRUNG KIÊNMSSV: 1251090504Page 46ĐỒ ÁN THI CƠNG CẦUGVHD: Th.s VÕ VĂN NAMHình 29: Ván khn VHình 30: Ván khn VIHình 31: Ván khn VIISVTH: VŨ TRUNG KIÊNHình 32: Ván khn I’MSSV: 1251090504Page 47ĐỒ ÁN THI CƠNG CẦUHình 33: Ván khn I”GVHD: Th.s VÕ VĂN NAMHình 34: Ván khn II’CHƯƠNG 8 - TÍNH TỐN TỔ CHỨC THI CƠNG KẾT CẤU NHỊP

8.1 – Thơng số cơ bản

- Công nghệ: hệ giàn

- Số nhịp : 3 nhịp

- Mỗi nhịp 4 dầm chữ I (33m/ 1 nhịp).

8.2 – Lựa chọn lao dầm bằng phương pháp hệ giàn

Bước 1:

- Lu lèn gia cố bãi tập kết dầm và phần đất sau mố.

- Dầm được vận chuyển và tập kết đến công trường bằng xe chuyên dụng.

Bước 2:

- Cần cẩu tiến sát vào mũi nhơ

- Cẩu hệ giàn vào vị trí lao dầm

- Lắp đặt giá pooc tic lên đỉnh trụ

Bước 3:

- Xe chở dầm tiến sát vào vị trí thi công

- Cần cẩu cẩu một đầu dầm đặt lên xe goong trên hệ giàn.

Bước 4:

Khi dầm tiến sát tới đỉnh trụ một đầu của dầm được đưa vào giá pooc tic,đầu còn lại

được cần cẩu cẩu lên sau đó xà ngang tới vị trí đặt dầm.SVTH: VŨ TRUNG KIÊNMSSV: 1251090504Page 48ĐỒ ÁN THI CÔNG CẦUGVHD: Th.s VÕ VĂN NAMBước 5:

- Sau khi thi công lao lắp dầm nhịp 1, bản mặt cầu đã được thi công và đạt cường độ

cho phép.

- Cần cẩu cẩu hệ giàn vào vị trí thi công nhịp tiếp theo.SVTH: VŨ TRUNG KIÊNMSSV: 1251090504Page 49Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (50 trang)

×