1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ bộ mặt cắt các phương án

Sơ bộ mặt cắt các phương án

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMHình 1.8 : Mặt cắt Dầm Bê tơng thườngSVTH: LÊ HƠN135109011311ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMHình 1.9 : Mặt cắt Dầm Bê tơng DUL

Chọn dầm bê tơng DUL có chiều dài là L=23,6 m và thép chịu lực AIII để tính tốnSVTH: LÊ HƠN135109011312ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TƠNG CỐT THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMCHƯƠNG 2 : THIẾT KẾ BẢN MẶT CẦU

I.

SỐ LIỆU TÍNH TỐN

Thép tính tốn thép A-III có:

• Cường độ tính tốn của cốt thép dọc Rs =365 MPa

• Cường độ tính tốn của cốt thép ngang Rsw =290 Mpa

• Cường độ tính tốn chịu nén Rsc = 365 Mpa

• Mơdun đàn hồi Es =20.104 Mpa

γb =1

Hệ số điều kiện làm việc

Cấp độ bền của bê tông B=40 Mpa

Chiều dài tính tốn của dầm :

rộng của dầm B = 760 (mm)Ldam = 23, 6(m), chiều cao của dầm B=2430 (mm),chiềuBảng 2.1: Hệ số tải trọngSVTH: LÊ HƠNSTTTải trọng1

2

3

4

5

6Gờ chắn tay vịn

Đá ba lát

Tà vẹt

Bản mặt cầu

Người đi bộ

Tàu chạy1351090113Đơn

vị

kN

kN

kN/m

kN/m

kN/m

kN/mHệ số

vượt tải

1.1

1.3

1.1

1.1

1.1

1.313ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMII.

TẢI TRỌNG TÍNH TỐN

Tính tốn cho bản hẫngTiết diện mặt cắt ngang dầm chữ T

1. Tĩnh Tải

g1 = γ bt .h1.1 = 25.0,18.1 =Tải trọng bản thân :Tải trọng đá lớp đá balat

Tải trọng lề bộ hành4,5 (kN/m)g 2 = γ balat .h1 = 20.0,5.1 = 10( kN / m)g3 = 3,3(kN / m)G4 = 0, 7( kN )Tải trọng tay vịn

2. Hoạt tải

Tải trọng người :g ng = 4(kN / m 2 )gv =Tải trọng tàu :

Với :

gv1,5.Z

2, 7 + 2.0, 35Tải trọng tàu (kN/m2 )SVTH: LÊ HƠN135109011314Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ bộ mặt cắt các phương án

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×