1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Xác định cốt thép chịu lực của dầm bê tông DUL

II. Xác định cốt thép chịu lực của dầm bê tông DUL

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMCánh trên ta quy đổi hình về thép chữ T

h f = h1 +Chiều cao cánh dầm quy đổi :2. Ah

B −bVới h1= 180mm

Diện tích phần đường cong quy đổi :

2Ah =D −ΠD2442=600 −h f = 180 +Vậy ta có :3,14.6004

42=19350mm22.19350

= 215

2060 − 180mmChọn hf = 400mm ( Phần cánh trên )

Xét cánh dưới :A2 =280 + 300

59 + 300

1

.200 +

.191 + .59.175

2

2

2= 97447mm2Chọn cánh dưới hf= 400 mm thì bề rộng cánh dưới sẽ là bf=97447

400+180= 454,823mmChọn bf= 550mm ( Phần cánh dưới )

Chọn bề rộng qui đổi : bf= 2060 mm ( Phần cánh trên )

Bề rộng của sườn dầm : b= 200 mm

Chiều cao của tiết diện sau khi qui đổi : h =1805 mm

h0 = 0,85.h = 0,85.1805 = 1534, 25 (mm)Ta có hình vẽ :SVTH: LÊ HƠN135109011326ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM(Hình)Chiều cao của vùng chịu nén :2.M

x1 =  h0 − ho2 −Rb

 

2.970,11.10 4

= 1534, 25 − 1534, 252 −

÷

÷ 

22

 

÷ = 320,988( mm)

÷

Diện tích tiết diện ngang của cốt thép chịu kéo DUL :

As =Rb .x.b f

Rs=22.320,988.2060

= 51954, 2( mm 2 )

280Số tao cáp tính cho dầm :

n=As

A0SVTH: LÊ HƠN135109011327ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMA0 = 7.Chọn đường kính cáp căng d=5(mm) =>

n=π .d 2

3,14.52

= 7.

= 137,375( mm 2 )

4

451954, 2

= 378,19

137,375n' =Chọn 1 bó là 40 tao nên số bó cáp là378,19

= 9, 45

40(bó), lấy n’= 10 bóIII. Kiểm tra nội lực

1. Kiểm tra bền:

Điều kiện cường độ tính tốn theo trạng thái giới hạn ( điều kiện để đảm bảo tiết

diện đảm bảo tiết diện không vượt quá giới hạn về cường độ) :

M ≤ M ghTổng moment của các lực đối với trụ đi qua điểm đặt hợp lực của cốt thép chịu

kéo :

xM gh = Rb .b.x.  h0 − ÷

2

Mà :Rb .bx = As .Rs(1)(2)Từ (1), (2) suy ra :

xM ≤ Rs . A s .  h0 − ÷

2

Với :

M : moment uốn lớn nhất của bản mặt cầu

x : Chiều cao vùng bê tông chịu nén

b : Bề rộng của tiết diện

h0: Chiều cao làm việc của tiết diện

a : Khoảng cách từ mép chịu kéo của tiết diện đến trọng tâm của cốt thép chịu

kéo

As : Diện tích tiết diện ngang của cốt thép chịu kéo

Chiều cao làm việc của tiết diện:

h0 = 1534, 25(mm)320,988  −6M gh = 280.51954, 2. 1534, 25 −

÷.10 = 19984, 27( kN .m)

2M=9701,1 (kN.m) <SVTH: LÊ HƠNM gh = 19984, 27( kN .m)(Thỏa điều kiện bền )135109011328ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM2. Điều kiện mỏi:

Kiểm tra mất mát ứng suất của dầm bê tông DUL căng trước theo 6 trường hợp

sau:

• Do tính chùng ứng suất của cốt thép

σ ch = 0,1.σ 0 − 200

Trong đó: trị sốσ0tính bằng kG/cm2σ0= (0,8:0,9).Rs⇒ σ ch = 0,1.0,9.280.10 − 200 = 52 ( kG / cm2 )=5,2 ( MPa)

• Do sự chênh lệch nhiệt độ giữa cốt thép và thiết bị căng

σ nh = 12,5.∆t

Trong đó:

⇒ σ nh = 0∆tlà sự chênh lệch nhiệt độ giữa cốt thép và bệ căng ( lấy∆t=00C)• Do từ biến nhanh ban đầu của bê tông (σtbn)

σσ bH

σ tbn = 500 − 1000.b  bH − a 

= 0, 65 ≥ a = 0, 6

 R0σ bH

= 0, 65

R0khiR0Trong đó: trị số

Với a và b là hệ số phụ thuộc vào mác bê tông, với bê tông mác không nhỏ hơn 30

thì a =0,6 và b =1,5; σbH có kể đến các ứng suất hao: σch; σneo và σms⇒ σ tbn = 500 − 1000.1,5.[ 0, 65 − 0, 6] = 425 ( kG / cm 2 ) = 42,5 ( Mpa )• Do co ngót của bê tơng (σco)

Đối với bê tông nặng, đông cứng tự nhiên, trị số σco lấy theo bảng 3.4.SVTH: LÊ HƠN135109011329Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Xác định cốt thép chịu lực của dầm bê tông DUL

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×