1. Trang chủ >
  2. Ngoại Ngữ >
  3. Luận văn báo cáo - ngoại ngữ >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III: KẾT LUẬN

PHẦN III: KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trên đây là một số biện pháp nâng cao nâng cao hiệu quả kỹ năng đọc

hiểu môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 của bản thân tôi. Song là một giáo viên

chưa có bề dày giảng dạy nên khơng tránh khỏi những thiếu sót, tơi rất mong

được sự góp ý của các cấp lãnh đạo để kinh nghiệm của bản thân tơi ngày càng

hồn thiện hơn.

Tơi xin chân thành cảm ơn!

Thanh Nưa, ngày 22 tháng 05 năm 2019

Người viếtNguyễn Thu Huyền18TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, SGK, SGV Tiếng Anh lớp 5 (2016).

2. Myint Swe Khine (ed.), “Teaching and Classroom Management: An

Asian Perspective” (2004).

3. Lê Văn Sự, “English Mothodology – Phương pháp giảng dạy Tiếng

Anh” (2011)

4. Thai Thi Cam Trang, Nguyen Thi Mai Huong, “Teaching Language

Components and Language Skills” (2008)

5. Nguyễn Quốc Hùng, “Kỹ thuật dạy Tiếng Anh cho học sinh tiểu học ”

(2012)19MỤC LỤCNội dungTrangPhần I: Mở đầu

1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu12. Lý do chọn đề tài13. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu24. Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến25. Phương pháp nghiên cứu26. Điểm mới của sáng kiến3Phần II: Nội dung

1. Cơ sở lý luận

2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu43. Các giải pháp đã thực hiện83.1. Quy trình dạy phần đọc hiểu trong môn Tiếng Anh83.2. Các hoạt động trong phần Pre-reading (Trước khi đọc)93.3. Các hoạt động trong phần While-reading (Trong khi đọc)123.4. Các hoạt động trong phần Post-reading (Sau khi đọc)134. Kết quả đạt được sau khi áp dụng đề tài155. Bài học kinh nghiệm156Phần III: Kết luận

1. Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu172. Kiến nghị và đề xuất17Tài liệu tham khảo19

2021Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III: KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×