1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1. SỐ LIỆU THIẾT KẾ

CHƯƠNG 1. SỐ LIỆU THIẾT KẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. MAI LỰU1.2. THƠNG SỐ VẬT LIỆU

Chọn thơng số vật liệu cho các bộ phận như sau:

=>Bêtông :

+ Cấp bêtông lan can, lề bộ hành, bó vỉa, dầm ngang f’c = 32 MPa

+ Cấp bêtơng dầm chính, mối nối

f’c = 55 MPa

+ Tỷ trọng của bêtông

γ c = 2.5x10-5 N/mm3

+ Tỷ trọng của bêtông cốt thép

γ’c = 2.5x10-5 N/mm3

=>Cốt thép thường

+ Thép cho dầm chính, lan can, lề bộ hành chọn thép CB-300V có fy = 300 Mpa

+ Thép thanh, cột lan can M20 cấp 250

f y = 250 Mpa

+ Tỷ trọng của thép

γ s = 7.85x10-5 N/mm3

=>Cáp dự ứng lực theo VSL

+ Đường kính danh định

D= 15.24 mm

+Diện tích danh định

A ps = 140 mm2

+Cường độ kéo đứt

f pu = 1860 MPa

+Môđun đàn hồi

E ps = 197000 MpaSVTH: NGUYỄN ANH CÔNGMSSV: 1551090007Trang: 2ĐỒ ÁN CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. MAI LỰUCHƯƠNG 2. LAN CAN

2.1. TAY VỊN

2.1.1. Thanh lan can tay vịn

- Chọn thanh lan can thép ống

+ Đường kính ngồi: D = 100 mm

+ Đường kính trong: d = 90 mm

- Khoảng cách 2 cột lan can là: 2000 mm

4

3

- Khối lượng riêng của thép lan can:  s  0.785 �10 N / mm- Thép cacbon số hiệu M270 cấp 250, có fy = 250 MPa

2.1.1.1 Tải trọng tác dụng lên thanh lan can

- Theo phương thẳng đứng :

+ Tĩnh tải : Trọng lượng tính tốn của bản thân lan can

g D2  d 2

100 2  902

  7.85 �105 �

�3.14  0.117 N / mm

4

4+ Hoạt tải : Tải phân bố

- Theo phương ngang

+ Hoạt tải : Tải phân bố

- Theo phương hợp lực của phương ngang và phương thẳng đứng:

+ Tải tập trung: P = 890 N

- Sơ đồ truyền tảiSVTH: NGUYỄN ANH CÔNGMSSV: 1551090007Trang: 3ĐỒ ÁN CẦU BÊ TƠNG CỐT THÉPGVHD: TS. MAI LỰUHình 1.1 Sơ đồ tính thanh lan can

2.1.1.2 Nội lực lớn nhất ở giữa nhịp

-  là hệ số điều chỉnh tải trọng

  D �R �I  0.95 �1.05 �1.05  1.05Với: D  0.95 hệ số dẻo

R  1.05hệ số dư thừaI  1.05hệ số quan trọng- γDC = 1.25 hệ số tải trọng cho tĩnh tải

- γLL = 1.75 hệ số tải trọng cho hoạt tải

Trạng thái giới hạn cường độ

g �L2 �

0.117 �20002 �

M g   �� DC �1.051.25� 76781.25 N.mm

8 �

82

2

W �L

0.37 �2000

M W   � LL �

 1.05 �1.75 �

 339937.5 N.mm

8

8

P �L

890 �2000

M P   � LL �

 1.05 �1.75 �

 817687.5 N.mm

4

4- Theo phương x-x (phương đứng)

Mx-x = Mg + MW = 416718.75 N.mm

- Theo phương y-y (phương ngang)SVTH: NGUYỄN ANH CÔNGMSSV: 1551090007Trang: 4ĐỒ ÁN CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. MAI LỰUMy-y = MW = 339937.5 N.mm

- Tổng hợp mômen tác dụng theo phương hợp lực của P

M u  M 2x  x  M 2y  y  M P  416718.752  339937.52  817687.5  1355471.86 Nmm2.1.1.3 Kiểm tra tiết diện thanh

- Dùng nội lực TTGHCĐ để kiểm tra

- Mômen kháng uốn của tiết diện

4

4

D3 � �d �� �1003 � �90 ��

S

��

1  � ��

��

1

 33762.3 mm 3

��� �32 �

D

32

100- Lan can làm bằng thép M270 cấp 250 , có fy = 250 MPa

 M R   �S �f y  0.9 �33762.3 �250  7596517.5 N.mm  M u  1355471.86 N.mmVậy thanh lan can đủ khả năng chịu lực

2.1.2. Trụ lan can

- Chọn trụ lan can là thép bản làm từ thép M270 cấp 250. Sơ đồ tính của trụ là 1 dầm

congsol ngàm tại mặt bêtơng tường chắnHình Cột lan can

- Đối với cột lan can ta chỉ cần kiểm tra khả năng chịu lực xô ngang vào cột và kiểm tra độ

mãnh, bỏ qua lực thẳng đứng và trọng lượng bản thân.SVTH: NGUYỄN ANH CÔNGMSSV: 1551090007Trang: 5ĐỒ ÁN CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. MAI LỰU* Kiểm tra khả năng chịu lực xơ ngang

- Kích thước :

h=770mm ; h1 = 200 mm ; h2 = 450 mm; h3 = 700 mm

- Lực tác dụng :

+ Lực phân bố w = 0.37N/mm ở 2 thanh lan can ở 2 bên cột truyền vào cột 1 lực tập trung

P’ = w.L = 0.37x2000 = 740 N

+ Lực tập trung P = 890 N

=> Lực tập trung tác dụng vào cột là : P’’ = P + P’ =740+890=1630 N

- Ta kiểm toán tại mặt cẳt A-AHình 2.1.3:Mặt cắt A - A

- Momen tại mặt cắt A-A :M A A  P '' .h1  P '' .h2  P '' .h3  1630 �200  1630 �450  1630 �700  2200500 Nmm

- Mặt cắt A-A đảm bảo khả năng chịu lực khi- Sức kháng của tiết diện

+ S : momen kháng uốn của tiết diệnSVTH: NGUYỄN ANH CÔNGMSSV: 1551090007Trang: 6ĐỒ ÁN CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. MAI LỰU

� 8 �1843

150 �83

2

2 ��

 96 �150 �8 �

12

I� 12  262842.02 mm3

S 

Y

100=> M n  250 �262842.02  65710505 Nmm�  M n  65710505 Nmm � LL M A A  1.05 �1.75 �2200500  4043418.75 Nmm

=> Mặt cắt A-A đảm bảo khả năng chịu lực

2.2. LỀ BỘ HÀNH

2.2.1. Tải trọng tác dụng lên lề bộ hành

* Xét trên 1000mm dài

- Hoạt tải người : PL = 0.003 x 1000 = 3 N/mm

- Tĩnh tải :

+ Trọng lượng bản thân bản bê tông lề bộ hành:

DCbản thân = 1000 x 100 x 0.25 x 10-4 = 2.5 N/mm

+ Trọng lượng bê tông tạo vút 1%:

DCvut1% 1% �1250

�1000 �0.25 �104  0.16 N / mm

2+ Trọng lượng viên gạch terazo cạnh 300mm x 300mm chiều dày 30mm có trọng lượng

mối viên là 4,5 kg.

DCterazo 45

�1000 �30  0.5 N / mm

300 �300 �30=> Tổng trọng lượng tĩnh tải:

DC  2.5  0.16  0.5  3.16 N / mmSVTH: NGUYỄN ANH CÔNGMSSV: 1551090007Trang: 7ĐỒ ÁN CẦU BÊ TƠNG CỐT THÉPGVHD: TS. MAI LỰUHình 2.2.1 Tải trọng tác dụng lên lề bộ hành

2.2.2. Tính nội lực

- Momen tại mặt cắt giữa nhịp :

+ Do tĩnh tải :

M DC DC.L2 3.16 �12752 642121.88 N .mm

8

8M PL PL.L2 3 �12752 609609.38 N .mm

8

8+ Do hoạt tải :- Trạng thái giới hạn cường độ:

+Tại gối:

M U  0.7 �.  DC �M DC   PL �M PL 

 0.7 �1.05 �(1.25 �642121.88  1.75 �609609.38)  1374059.5 N .mm+Tại nhịp:

M U  0.5 �.  DC �M DC   PL �M PL 

 0.5 �1.05 �(1.25 �642121.88  1.75 �609609.38)  981471.1 N .mm- Trạng thái giới hạn sử dụng:

+Tại gối:SVTH: NGUYỄN ANH CÔNGMSSV: 1551090007Trang: 8ĐỒ ÁN CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. MAI LỰUM S  0.7 � M DC  M PL   0.7 �[642121.88  609609.38]  876211.88 N .mm+Tại nhịp:

M S  0.5 � M DC  M PL   0.5 �[642121.88  609609.38]  625865.63 N .mm2.2.3. Tính cốt thép

- Tiết diện chịu lực : b x h = 1000 x 100 (mm)

- Chọn aS= 20 mm: Khoảng cách từ trọng tâm cốt thép chịu kéo đến mép ngồi vùng bê

tơng chịu kéo

=> Khoảng cách từ thớ chịu nén ngoài cùng đến trọng tâm cốt thép chịu kéo:

ds = h – aS = 100 – 20 = 80 mm

- Xác định chiều cao vùng nén a :

a  d s  d s2 2M u

2 �1374059.5

 80  802 

 0.7 mm

'

 �0.85 �f c �b

0.9 �0.85 �32 �1000- Bản lề bộ hành có = 32 MPa

� 1  0.85 0.05 '

0.05

f c  28   0.85 

 32  28   0.827

7- Khoảng cách từ thớ chịu nén đến trục trung hoà c :

ca

0.7 0.85 mm

 1 0.82c 0.85 0.01  0.6

d

80

s

- Ta có :

=> Bài toán thuộc trường hợp phá hoại dẻo- Xác định diện tích cốt thép :

As 0.85 f c' .a.b 0.85 �32 �0.7 �1000 63.47 mm 2

fy

300- Kiểm tra hàm lượng cốt thép tối thiểu :

M cr   1 3 Sc f rSVTH: NGUYỄN ANH CÔNGMSSV: 1551090007Trang: 9ĐỒ ÁN CẦU BÊ TƠNG CỐT THÉPGVHD: TS. MAI LỰUTrong đó:

 1 : Hệ số biến động momen nứt do uốn,  1 =1.6

 2 : Tỉ số giữa cường độ chảy dẻo và cường độ kéo cực hạn của thép.Thép có:

=>3 fy=300 MPa; fu =450 MPa300

 0.67

450SC: Momen chống uốn tính cho thớ chịu kéo ngoài cùng:

1

1

SC  bh 2  �1000 �100 2  1666666.67 mm 3

6

6

fr: Cường độ chịu kéo khi uốn của bê tôngf r  0.63 f c'  0.63 � 32  3.56 MPa M cr  1.6 �0.67 �1666666.67 �3.56  6360533.35 Nmm

min  1.2 M cr ;1.33M u  min  1.2 �6360533.35;1.33 �1374059.5 

As � 84.98 mm 2

� a�

� 0.7 �

 fy �

ds  �

0.9 �300 ��

80 2 �

� 2�

=> chọn 10a 200 => Trên 1000mm có 5 thanh thép (Diện tích As = 392.7mm2) bố trí dọc

lề bộ hành như hình vẽ.Hình 2.2.2 Cốt thép lề bộ hành

c 0.85 0.01  0.6

80

Kiểm tra điều kiện: dt=> Hàm lượng thiết kế phù hợp.SVTH: NGUYỄN ANH CÔNGMSSV: 1551090007Trang: 10ĐỒ ÁN CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. MAI LỰU2.2.4. Kiểm toán ở trạng thái giới hạn sử dụng :

- Tiết diện kiểm toán : tiết diện chữ nhật có : b x h = 1000x100

- Kiểm tra nứt cho phần chịu momen âm ở trạng thái giới hạn sử dụng.

�M s  876211.88 Nmm2

�As  392.7 mm-Điều kiện kiểm tra:

123000 e

S�

 2d c

s fsTrong đó:

 e : Hệ số xét đến điều kiện tiếp xúc giữa kết cấu với môi trường,  e  1

dc: Khoảng cách từ trọng tâm của lớp thép chịu kéo ngoài cùng đến mép ngồi bêtơng chịu kéo, d c  20 mm

S  1dc

20

 1

 1.36

0.7  h  d c 

0.7 � 100  20 Modun đàn hồi của bê tơng: Ec  0.0017 K1w c2 f c'0.33Trong đó:

K1: Hệ số điều chỉnh nguồn cốt liệu, K1=1.0.

Ta có:Ec  0.0017 K1w c2  f c' 0.33 0.0017 �1.0 �23202 �320.33  28716.03MPaModun đàn hồi của thép: ES  210000MPa

Tỷ số modun đàn hồi:

nES

210000 7.31

Ec 28716.03Chiều dày của bê tông vùng nén sau khi nứt:SVTH: NGUYỄN ANH CÔNGMSSV: 1551090007Trang: 11ĐỒ ÁN CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. MAI LỰU� 2d s b

� 7.31�392.7 � 2 �80 �10001

 1�

1

 1�

nAs

1000

7.31�392.7

 18.75mm

xnAs

bMomen quán tính của tiết diện nứt:

bx3

1000 �18.753

2

2

 nAs  d s  x  

 7.31�392.7 � 80  18.75 

3

3

4

 12966639.75mm

I cr Ứng suất trong cốt thép do tải trọng ở trạng thái giới hạn sử dụng gây ra:

fs M sg

876211.88

� 80  18.75  �7.31  30.26 N / mm 2

 ds  x  n 

I cr

12966639.75Khoảng cách tối thiểu giữa các thanh thép: S 123000 e

123000 �1.0

 2d c 

 2 �20  2948.8 mm

s fs

1.36 �30.26S  200mm   S  Đảm bảo diều kiện chịu nứt ở trạng thái giới hạn sử dụng.- Kiểm tra nứt cho phần chịu momen dương ở trạng thái giới hạn sử dụng.

�M s  625865.63 Nmm2

�As  392.7 mm-Điều kiện kiểm tra:

123000 e

S�

 2d c

s fsTrong đó:

 e : Hệ số xét đến điều kiện tiếp xúc giữa kết cấu với môi trường,  e  1

dc: Khoảng cách từ trọng tâm của lớp thép chịu kéo ngồi cùng đến mép ngồi bêtơng chịu kéo, d c  20mm

S  1dc

20

 1

 1.36

0.7  h  d c 

0.7 � 100  20 SVTH: NGUYỄN ANH CÔNGMSSV: 1551090007Trang: 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1. SỐ LIỆU THIẾT KẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×