1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiết diện tính toán

Tiết diện tính toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. MAI LỰUKhoảng cách từ trọng tâm vùng nén đến trọng tâm vùng kéo:

d s  0.5a  950  0.5 �51.33  924.34 mm

d v  max �

0.72h  0.72 �1000  720 mm

0.9d s  0.9 �950  855 mmChọn d v  924.34 mm

Ứng suất cắt trung bình:

vVu

299727.71

v 1.8 1.8 MPa � 0.056  0.25

 bv d v 0.9 �200 �924.34

f c� 32Tiết diện hợp lý để chịu lực cắt

Biến dạng trung bình:

o

Chọn trước góc nghiêng của ứng suất nén chéo so với phương trục dầm:   33Diện tích cốt thép thường:

As  628.32  1963.5  2591.82 mm 2Biến dạng tương đối:

Mu

 0.5 N u  0.5Vu cot g 557652602  0  0.5 �299727.71�cot g  33o 

dv

x 

 924.34

2 As Es

2 �2591.82 �210000

 7.66 �104  0.002Ta có:v 1.80.05  0.056  0.07532f

c

 x  7.66 �104  0.766 �103

SVTH: NGUYỄN ANH CÔNGMSSV: 1551090007Trang: 71ĐỒ ÁN CẦU BÊ TƠNG CỐT THÉPTra bảng ta có:GVHD: TS. MAI LỰU

  33.65o  2.36

Góc  chênh lệch nhỏ so với giá trị giả sử ban đầu nên giả thiết được chấp nhận

Khả năng chịu cắt của bê tông:

Vc 1

1

 f c�

bv d v  �2.36 � 32 �200 �924.34  205668.36 N

12

12Khả năng chịu cắt của cốt thép đai:

Vs Vu

299727.71

 Vc 

 205668.36  127362.43 N0.9Khoảng cách các bước đai:

Chọn cốt thép đai  8; f vy  300MPaSVTH: NGUYỄN ANH CƠNG2

bố trí 2 nhánh � Av  2 �50.24  100.48 mmMSSV: 1551090007Trang: 72ĐỒ ÁN CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. MAI LỰUA f d cot g 100.48 �300 �924.34 �cot g  33

s � v vy vVs

127362.43o  336.88 mmKiểm tra bước đai theo cấu tạo:

Vu

299727.71 0.051  0.125

f c�

bv d v 32 �200 �924.34� Av f vy

100.48 �300 321.01 mms �min �0.083 f c�

bv 0.083 � 32 �200min(0.8d v ;600 mm)  600 mms 321.01mmChọn s  250 mm

Kiểm tra cốt thép dọc:

As f y  2591.82 �500  1295910 NVs Av f vy d v cot g

s100.48 �300 �924.34 �cot g  33o 

250 171622.91 N

V

Mu 0.5 N u �

557652602

�299727.71

 � u  0.5Vs �

cot g    

0�

 0.5 �171622.91 �

�cot g  33o 

 f dv

0.992

4.34

0.9

�v 1051015.66 N� As f y 

V

Mu 0.5 N u � � u  0.5Vs �

cot g   

 f dv



�v

=> Thỏa điều kiệnSVTH: NGUYỄN ANH CÔNGMSSV: 1551090007Trang: 73ĐỒ ÁN CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. MAI LỰUCHƯƠNG 5.

THIẾT KẾ DẦM CHÍNH5.1. SỐ LIỆU TÍNH TỐN VÀ THIẾT KÊ SƠ BỘ DẦM CHỦ

5.1.1. Kích thước và vật liệu dầm chính

5.1.1.1 Kích thước dầm chính

- Loại dầm: Dầm chữ T căng sauSVTH: NGUYỄN ANH CÔNGMSSV: 1551090007Trang: 74ĐỒ ÁN CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. MAI LỰU- Chiều dài nhịp tính tốn:

-Chiều dài dầm:

(Vì nên )

- Khoảng cách giữa các dầm chính:

- Số lượng dầm: 7 dầm

- Tiết diện sơ bộ của dầm như sau:

* Chiều cao dầm chính:

* Chiều cao bầu dầm:

* Bề rộng bầu dưới:

* Chiều cao phần vuốt dưới:

* Bề rộng phần vuốt dưới:

* Chiều cao sườn:

* Bề rộng sườn:

* Chiều cao vuốt trên: :

Hình: Tiết diện dầm

* Bề rộng phần vuốt trên:

* Chiều cao bản cánh:

* Bề rộng bản cánh trên:

- Đoạn mở rộng sườn dầm:

* Thông thường đoạn mở rộng sườn dầm (Từ gối dầm đến vị trí bắt đầu thay đổi tiết diện)

từ 1000-1500mm và lớn hơn hoặc bằng chiều cao dầm nên ta chọn chiều dài đoạn mở

rộng là 1500 mm.

* Chiều dài phần vát dầm lấy bằng ½ chiều dài đoạn mở rộng sườn dầm là 750 mm.SVTH: NGUYỄN ANH CÔNGMSSV: 1551090007Trang: 75ĐỒ ÁN CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. MAI LỰUHình: Đoạn mở rộng đầu dầm và tiết diện đầu dầm5.1.1.2 Đặc trưng vật liệu dầm chính

- Bê tơng dầm chính:

* Cường độ chịu nén của bê tơng:

* Tỷ trọng bê tơng:SVTH: NGUYỄN ANH CƠNGMSSV: 1551090007Trang: 76ĐỒ ÁN CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. MAI LỰU* Tỷ trọng bê tông cốt thép:

* Modun đàn hồi của bê tông: 0.33Ec  0.0017 K1w 2c f c�Trong đó:

K1 :Hệ số điều chỉnh nguồn cốt liệu, K1  1, 0wc :Khối lượng riêng bê tông( kg/m3) lấy bằng* Cường độ chịu nén khi uốn của bê tông:- Cáp dự ứng lực dầm chính:

Theo catalogue của hãng VSL ứng với loại cáp 15.24 mm có độ chùng nhão thấp:

- Đường kính danh định một tao cáp: D = 15.24 mm

- Diện tích danh định một tao cáp:

- Cường độ kéo đứt một tao cáp:

- Cường độ chảy dẻo của 1 tao cáp:

- Ứng suất của tao cáp khi kích:

- Modun đàn hồi của cáp:- Quy đổi tiết diện:

Để tiện cho việc tính tốn, ta phải quy đổi phần vuốt của tiết diện mặt cắt ngang, nguyên

tắc quy đổi là phải đảm bảo chiều cao tiết diện dầm không bị thay đổi.

* Quy đổi phần vuốt cánh trên của dầm:

+ Diện tích phần vuốt:SVTH: NGUYỄN ANH CÔNGMSSV: 1551090007Trang: 77ĐỒ ÁN CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. MAI LỰU+ Chiều cao cánh dầm quy đổi:

+ Bề rộng cánh trên:

+ Bề rộng sườn:

* Quy đổi phần vuốt cánh dưới dầm:

+ Diện tích phần vuốt:

h1�+ Chiều cao cánh dầm quy đổi:Avt

 h2

b1  bw

2+ Bề rộng cánh dưới:Hình: Tiết diện đã quy đổi

5.1.2. Bố trí cáp dự ứng lựcSVTH: NGUYỄN ANH CÔNGMSSV: 1551090007Trang: 78ĐỒ ÁN CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPSVTH: NGUYỄN ANH CÔNGGVHD: TS. MAI LỰUMSSV: 1551090007Trang: 79ĐỒ ÁN CẦU BÊ TƠNG CỐT THÉPGVHD: TS. MAI LỰUHình: Bố trí cáp

+ Bố trí cáp thành 3 lớp: Lớp cáp đi thẳng (2 bó), lớp cáp uốn cong (3 bó) tại các vị trí

cách đầu dầm lần lượt là 6700 mm và 10050 mm.

+ Bán kính uốn cong bó cáp: và

+ Sơ đồ bố trí cáp như hình vẽ

+ Từ sơ đồ ta xác định được góc hợp bởi hướng cáp và phương ngang của bó số 3 (Đối

với các vị trí mà bó cáp chuyển hướng)

+ Với bán kính uốn cong bó cáp: (lớn), nên ta có:

�T  Rtg � �

�2 �

Tiếp tuyến:=> Chiều dài đoạn cong: K  R �

� 1p  R�

 1��cos� 2Phân cự:SVTH: NGUYỄN ANH CÔNGMSSV: 1551090007Trang: 80ĐỒ ÁN CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. MAI LỰUTa có bảng tổng hợp các giá trị của cáp dự ứng lực:

XSTT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20Bó cáp

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5Mặt cắtGốiThay đổi

tiết diệnLtt/4Ltt/2X (mm)

0

0

0

0

0

2250

2250

2250

2250

2250

8200

8200

8200

8200

8200

16400

16400

16400

16400

16400Y (mm)

141

141

472.72

821.15

1163.49

141

141

355.18

693.54

986.62

141

141

141

356.4

524.94

141

141

141

271

401Y ống gen

130

130

461.72

810.15

1152.49

130

130

344.18

682.54

975.62

130

130

130

345.4

513.94

130

130

130

260

390Bảng: Tổng hợp các giá trị tọa độ của cáp dự ứng lựcSVTH: NGUYỄN ANH CÔNGMSSV: 1551090007Trang: 81Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiết diện tính toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×