1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Các đặc trưng vật liệu sử dụng:

4 Các đặc trưng vật liệu sử dụng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

GVHD: PGS_TS NGUYỄN BÁ

HOÀNG

Lan can

Lề bộ hành

Bản mặt cầu

Dầm ngang

Dầm super T

Trụ cầu và mố cầu

Bệ mố và bệ trụ

Cọc khoan nhồiSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 4450

25

40

50

50

50

75

75MSSV: CD031512509601500SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 45770600 20019308040001930930

11500950Lớ

bêtônnggnướ

asphal

Lớpp phò

c dàtydà5ymm75 mm

Bản mặtcầu dầy 200 mm1930102053040001930DẦM NGANG1500940250ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

GVHD: PGS_TS NGUYỄN BÁ

HOÀNG1800MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

GVHD: PGS_TS NGUYỄN BÁ

HOÀNGCHƯƠNG II: PHƯƠNG ÁN 2

CẦU DẦM GIẢN ĐƠN

DẦM THÉP LIÊN HP BÊ TÔNG CỐT THÉP

2.1Chọn sơ đồ kết cấu nhòp:- Mặt cắt ngang kết cấu nhòp gồm 6 dầm

- Khoảng cách các dầm là 2050 mm

- Chiều dài mỗi dầm 38650 mm

- Số nhòp: 3 nhòp

- Chiều dài cầu 124.6 m

- Chiều cao mỗi dầm là 1600 mm.

- Bản mặt cầu dày 200 mm

- Lớp mui luyện dày trung bình 59 mm

- Lớp phòng nước dầy 5 mm

- Lớp phủ mặt cầu bằng bê tông asphalt dày 50 mm

- Thanh và trụ lan can làm bằng thép CT3 có mạ kẽm2.2Mố cầu:- Mố cầu là mố chữ U bằng bê tông cốt thép

- Móng mố là móng cọc khoan nhồi đường kính cọc khoan là 1m, có 6

cọc, chiều dài mỗi cọc dự kiến 45 m2.3Trụ cầu:- Trụ cầu là trụ đặc bằng bê tông cốt thép, thân hẹp

- Móng trụ là móng cọc khoan nhồi có đường kính cọc là 1m, 6 cọc,

chiều dài dự kiến mỗi cọc 50 m2.4Các đặc trưng vật liệu sử dụng:- Bê tông:

Cường độ bê tông chòu nén mẫu hình trụ tại 28 ngày tuổi sử dụng cho

các kết cấu bê tông cốt thép như sau:

Kết cấu

Lan can lề bộ hành

Bản mặt cầu

Trụ và bệ trụ

Mố và bệ mố

Cọc khoan nhồi

Bê tông nghèo và bê tông tạo

phẳngSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 46Cường độ fc (MPa)

30

30

30

30

30

10MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

GVHD: PGS_TS NGUYỄN BÁ

HOÀNG

- Cốt thép:

+ Thép thường:

Thép có gờ CII, giới hạn chảy 300 MPa

Thép có gờ CIII, giới hạn chảy 400 MPa

+ Thép dầm chủ, sườn tăng cường, liên kết ngang:

Thép tấm M270M cấp 345:

fy = 345 MPa,

γ s = 7.85× 10−5 N / mm3

Thép góc: L 100 x 100 x 10:

fy = 240 MPa ,

γ s = 7.85× 10−5 N / mm3

- Chiều dày lớp bê tông bảo vệ:

Kết cấu

Lan can

Lề bộ hành

Bản mặt cầu

Trụ cầu và mố cầu

Bệ mố và bệ trụ

Cọc khoan nhồiSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 47Chiều dày tối thiểu

lớp bê tông bảo veä

(mm)

50

25

40

50

75

75MSSV: CD03151Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Các đặc trưng vật liệu sử dụng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×