1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 TRÌNH TỰ THI CÔNG

3 TRÌNH TỰ THI CÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSmóng. Đổ lớp bêtông tạo phẳng dầy 10cm. Đổ bê

tông lót đáy móng.

Lắp dựng đà giáo cốp pha, cốt thép bệ móng.

Tiến hành đổ bêtông (bêtông được vận chuyển

từ trạm trộn đến vò trí thi công bằng xe Mix và dùng

máy bơm bơm vào vò trí mố) kết hợp với việc đầm.

Khi bêtông đạt cường độ. Lắp dựng cốp pha, cốt

thép tiến hành đổ bêtông tường thân, tường đầu

mố . . .

Bước 3:

Đổ bê tông thân mố

Đổ bê tông thân mố.

Hoàn thiện mố.

4.3.2 Thi công trụ T1, T2

4.3.2.1 Công tác thi công móng, bệ trụ

- Đònh vò tim trụ, dùng cẩu đứng trên xà lan rung hạ

cọc đònh vò.

- Hàn khung dẫn hướng, hạ ống vách D = 1.1m đến

cao độ thiết kế.

- Sử dụng máy khoan đứng trên xà lan, khoan tạo lỗ

bằng thiết bò khoan kết hợp bentonit đến cao độ thiết

kế.

- Vệ sinh hố khoan lần 1, lắp đặt lồng thép.

- Vệ sinh hố khoan lần 2, đổ bêtông cọc bằng

phương pháp đổ bêtông dưới nước.

- Sau khi thi công hết các cọc trong móng tiến hành

rung hạ cọc ván thép. Lắp đặt hệ thanh giằng D32.

- Đổ lớp cát đệm đến cao độ. Đổ bêtông bò đáy

dầy 1.2m.

- Bêtông đạt cường độ, hút nước hố móng. Lắp

đặt tầng khung chống.

- Trắc đạc để lấy cao độ đập đầu cọc. Đặp đầu

cọc, đến gần vò trí thiết kế thì tỉa, vệ sinh hố móng,

đổ bêtông tạo phẳng dầy 10cm.

- Lắp dựng đà giáo, cốp pha, bệ móng.

- Tiến hành đổ bêtông (bêtông được vận chuyển

từ trạm trộn đến vò trí thi công bằng xe Mix và dùng

máy bơm bơm vào vò trí) kết hợp với việc đầm. Sau khi

đổ bêtông xong, tiến hành làm mặt, tạo nhám tại

khớp chân trụ để chờ đổ bêtông thân trụ.

- Cắm sắt chờ để chống cốp pha thân.

- Tiến hành bảo dưỡng bằng cách phủ các lớp

vải bố có tưới ẩm.

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 136MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNG

pha.GVHD: PGS_TS- Theo qui đònh thì khoảng 3 ngày có thể tháo cốp- Chú ý luôn đảm bảo có tấm che trong lúc đổ

bêtông (phòng khi trời mưa).

4.3.2.2 Công tác thi công thân trụ (đốt 1 cao

4m)

- Vệ sinh cốp pha thân, tra dầu chống dính.

- Tiến hành cắt, uốn, bo cốt thép, làm lồng thép

đònh hình ở mặt đất, làm các thanh giằng để lồng thép

ổn đònh.

- Dùng xe cẩu cẩu lồng thép vào vò trí chân bệ,

tiến hành nối buộc.

- Dùng cẩu lắp đặt cốp pha thân, lắp xong cốp pha

nào thì tháo thanh giằng ở đó.

- Lắp đặt các thanh chống; các ống nhựa và các ti

bulông để cố đònh khuôn và thuận tiện cho việc thi

công và lắp đặt cốp pha đợt sau.

- Trắc đạc, kiểm tra hướng, cự ly, điều chỉnh cho

đúng thiết kế bằng cách điều chỉnh các thanh chống.

- Dùng keo silicon trét bít các khe hở của khuôn, lắp

các kê bêtông.

- Gắn các nẹp chỉ (chỗ dừng của bêtông, mỗi

đốt thân cao 4m).

- Tưới nước vào bêtông thân trụ đã làm nhám.

- Dùng máy bơm bêtông bơm vào vò trí, bêtông

được đổ đến vò trí nẹp chỉ, kết hợp với việc đầm.

- Chú ý luôn đảm bảo có tấm che khi trời mưa.

- Tạo nhám bề mặt trụ, sau đó bảo dưỡng.

- Khoảng 3 ngày có thể tháo cốp pha thân, bảo

dưỡng (tưới nước lên thân trụ).

- Vệ sinh cốp pha, tra dầu để chống dính với

bêtông để chuẩn bò cho đợt đổ kế tiếp.

4.3.2.3 Thi cống đốt thân trụ (đốt 2 cao

3.33m)

- Lặp lại trình tự thi công như đốt thân trụ thứ hai,

và lắp đặt các ống ti lớn để chờ thi công xà mũ.

- Trắc đạc điểm dừng khớp nối thân trụ với xà

mũ.

- Vệ sinh khu vực bên trong thân trụ.

- Tiến hành tưới nước, bơm bêtông, làm nhám bề

mặt, bảo dưỡng. Tạo dốc từ tim trụ đến mép ngoài

thân trụ là 2%SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 137MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TS- Khi bêtông đủ cường độ (khoảng 3 ngày sau)

tháo cốp pha.

4.3.2.4 Thi công xà mũ

- Tiến hành cắt uốn, bo cốt thép, bố trí các thành

giằng.

- Lắp đặt conxon chữ A vào ti thép đã chờ ở phần

thân trụ.

- Lắp đặt các thép chữ I lên conxon.

- Vệ sinh các cốp pha, tra dầu lên cốp pha để

không dính với bêtông.

- Lắp đặt cốp pha đáy đã đònh hình từ trước ở

mặt đất, dùng cẩu cẩu lên, sau đó hàn cố đònh lại.

- Trắc dọc, lấy hướng, cự li, cao độ.

- Dùng đội cân chỉnh chỗ I với conxon.

- Lồng thép được lắp đặt ở mặt đất như thiết kế.

Dùng cẩu trên xà lan cẩu lồng thép, bẫy vào đúng vò

trí thiết kế.

- Lắp đặt các cốp pha bên còn lại. Dùng thước

thủy cân chỉnh cốp pha thẳng đứng.

- Sau đó hàn các cốp pha lại, dùng các thanh thép

chống cốp pha nhằm cố đònh cốp pha và cũng hàn lại.

- Trắc đạc lấy vò trí tim gối và tim xà mũ, dùng

dây kéo thẳng để xác đònh vò trí đường tim gối. Xác

đònh cao độ đổ bêtông.

Dùng silicon trét bòt kín các khe hở của cốp pha,

lắp các cục kê bêtông.

Dùng máy bơm bêtông bêtông bơm vào vò trí.

Quy tắc đổ là đổ từ giữa ra,kết hợp với việc

đầm. Việc đổ bêtông xà mũ chia làm 2 giai đoạn:

+ Sau khi đổ xong đợt 1 (có cắm sắt chờ để dựng

cốp pha đổ đợt 2), tạo nhám phần tiếp xúc giữa 2 giai

đoạn đổ, song song đó làm mặt, bảo dưỡng phần còn

lại.

+ Theo qui đònh thì cốp pha bên của giai đoạn 1 có

thể tháo sau 3 ngày kể từ lúc đổ (trừ cốp pha đáy)

+ Tiến hành tháo cốp pha, vệ sinh khuôn, tra dầu.

+ Trắc đạc lấy chân khuôn đợt 2, tim dọc, ngang, cao

độ đổ bêtông.

+ Lắp đặt khuôn, hàn các thanh chống để cố đònh

khuôn, dùng thước thủy để chỉnh cốp pha cho thẳng

đứng, lắp các kê bêtông.

+ Kiểm tra toàn diện.

+ Tiến hành bơm bêtông, làm mặt xà mũ.

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 138MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TS+ Cắm sắt chờ để chống trượt đầu dầm về phía

thấp. (1)

+ Sau 3 ngày có thể tháo cốp pha và tiến hành

bảo dưỡng.

+ Còn cốp pha đáy thì sau 7 ngày kể từ ngày đổ

mới được tháo.

4.3.3 Công tác lao phóng dầm Super Tee (có hai

cách)

4.3.3.1 Lao phóng thủy bằng 2 cẩu nổi 110T

Bước 1: xà lan dầm di chuyển vào vò trí dầm lao

phóng.

- Đóng cọc neo xà lan bằng cừ lasel hoặc I450.

- Xà lan chở dầm cặp sát hai thân trụ nhòp lao

phóng.

- Neo buộc chắc chắn xà lan dầm vào thân trụ.

- Đưa hai xà lan cẩu nổi 110T cặp sát vào xà lan

dầm theo hướng dọc cầu.

- Neo buộc xà lan cẩu nổi chắc chắn.

Bước 2: lao phóng dầm bằng 2 cẩu nổi

- Hai cẩu nổi bốc dầm từ xà lan lên vò trí tập kết

xà mũ.

- Xà lan dầm ra khỏi vò trí, đưa 2 cẩu nổi vào giữa

nhòp lao phóng theo hướng ngang cầu.

- Tònh tiến dầm vào vò trí.

- Cân chỉnh dầm trên gối dầm.

- Liên kết dầm với xà mũ bằng liên kết hàn (1)

- Các dầm sau lao phóng tương tự.

4.3.3.2 Lao phóng thuỷ bằng giàn phóng

Bước 1:

- Xà lan dầm di chuyển vào vò trí nhòp lao phóng.

- Tương tự như lao phóng thủy bằng hai cẩu nổi.

Bước 2: lao phóng thủy bằng giàn phóng.

- Đònh vò, lắp đặt, liên kết giàn phóng trên 2 xà

mũ bằng 2 cẩu nổi 110T.

- Xà lan dầm cặp sát chân trụ theo hướng dọc cầu.

- Giàn phóng nâng từ từ hai đầu dầm từ trên xe

đầu kéo. Khi nâng, 2 đầu dầm luôn nằm ở thế cân

bằng nằm ngang.SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 139MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TS- Khi đến cao độ xà mũ thấp, cố đònh đầu thấp

và nâng đầu kia lên đúng cao độ.

- Dầm được di chuyển ngang vào vò trí bằng hệ

thống kích thủy lực giàn phóng.

- Đònh vò và hạ dầm trên gối.

- Liên kết dầm với xà mũ bằng liên kết hàn với

thanh thép chờ ở xà mũ. (để chống trượt đầu dầm về

phía thấp)

- Các dầm sau lao phóng tương tự.

4.3.4 Công tác đổ dầm ngang:

- Bơm nước trong khoan dầm ra.

- Đổ bêtông những tấm đan làm cốp pha cho dầm

ngang.

- Lót đáy bằng những tấm mut làm cốp pha đáy.

- Dựng cốp pha bêtông đúc sẵn (đan) có thép chờ,

hàn vào thép chờ của dầm, ta có thể xem tấm đan là

cốp pha.

- Xoáy thép φ22 vào ren của coupler, tiến hành nối

thép.

- Lắp cốp pha thép ở phía xà mũ.

- Tưới nước sau đó đổ bêtông, dùng cẩu cẩu

phểu chứa bêtông đổ vào máng đổ, vừa đổ vừa

đầm.

- Sau khi đổ tiến hành tạo nhám. Sau 3 ngày có thể

tháo cốp pha ở phía xà mũ.

- Trắc đạc chuẩn bò đổ bêtông sàn.

4.3.5 Công tác đổ bêtông sàn:

- Trám các khe dầm (công tác này phải được thực

hiện trước).

- Gia công cốt thép, gia công cốp pha.

- Trắc đạc, lấy hướng, cự li, bề dầy lớp bêtông

cần đổ 20cm.

- Hàn các thanh sắt theo phương ngang cầu, nối thép

chờ của 2 dầm kề nhau để chống

lật dầm.

- Chia khoảng, đònh vò để lãi sắt, tiến hành lãi, lãi

lớp phía dưới rồi đến lớp phía trên.

- Hàn những thanh thép để cố đònh khoảng cách

giữa hai lớp thép của sàn.

- Lắp thép chờ ở lan can.

- Trắc đạc lấy bề dầy lớp bêtông cần đổ.

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 140MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TS- Hàn các cốp pha biên.

- Chuẩn bò các thiết bò đổ bêtông: ống đổ, . . .

- Kiểm tra lần cuối trước khi đổ.

- Đổ bêtông kết hợp với việc đầm. Chú ý đổ

theo hình chữ chi.

- Làm mặt, làm nhám phần lan can, cắm sắt chờ

lan can.

- Bảo dưỡng: có thể dùng nước và vải bố hoặc

sử dụng sika Atisole E.

4.3.6 Công tác làm bản liên tục nhiệt

- Để hạn chế việc dùng khe co giãn, người ta sử

dụng bản liên tục nhiệt.

- Gia công cốt thép, gia công cốp pha.

- Tiến hành lắp dựng cốt thép, đổ bêtông bản

sàn liên tục nhiệt, đầm.

- Làm mặt và bảo dưỡng.

4.3.7 Thi công lan can, lề bộ hành, lớp phủ :

+ Bước 1 : Thi công lan can, lề bộ hành:Thi công lắp đặt gờ lan can đúc sẵn.Lắp đặt ván khuôn cốt thép phần gờ lan can

đổ tại chỗ.Lắp đặt lan can, chiếu sáng.Lắp đặt ván khuôn cốt thép, đổ bê tông gờ

lề bộ hành.Lắp đặt các tấm đan lề bộ hành đúc sẵn.Thi công lớp vữa xi măng trên mặt các tấm

đan lề bộ hành.

+ Bước 2 : Thi công khe co giãn cao su, thoát nước

mặt cầu.

+ Bước 3 : Thi công lớp phủ mặt cầu.

+ Bước 4 : Công tác hoàn thiện: Sơn phân làn...

4.3.8 Thi công đường 2 đầu cầu

- Bước 1 : Thi công nền đường

+ Đào đất, vét hữu cơ : đất đào ra cần được

chuyển đi để san lấp vào các khu vực trũng. Trường hợp

cần chuyển xa, có thể gom lại, dùng máy xúc đưa lên

xe ô tô vận chuyển. Riêng đoạn đắp qua ruộng sau khi

vét 50cm lớp bùn trên mặt ruộng, tiến hành trải vải

đòa kỹ thuật rồi đắp cát dày tối thiểu 80cm.

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 141MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TS+ Đắp đất : đất đắp nền được vận chuyển từ xa

đến bằng ô tô, được san ra thành từng lớp bằng máy

ủi và đầm chặt. Chiều dày mỗi lớp được xác đònh tùy

theo thiết bò đầm nén cụ thể. Trong quá trình đầm nén,

cần khống chế độ ẩm trong phạm vi cho phép. Phải

luôn chú ý công tác thoát nước trên mặt nền, nhất

là trong trường hợp thi công vào mùa mưa. Mặt nền nên

được thường xuyên tạo độ dốc cần thiết để thoát

nước mặt tốt.

+ Hoàn thiện nền đường : Bao gồm các công tác :

gạt đất thừa trên ta luy, san sửa mặt nền cho đúng cao

độ thiết kế, đầm nén lại nếu cần thiết.

- Bước 2 : Thi công kết cấu áo đường

+ Thi công lớp cấp phối đá dăm : Lớp cấp phối

đá dăm của kết cấu làm mới cần được thi công thành

từng lớp, chiều dày không quá 18 cm.

+ Thi công các lớp bê tông nhựa: các lớp bê tông

nhựa được thi công bằng bộ thiết bò chuyên dùng. Trước

khi rải bê tông nhựa lên mặt lớp cấp phối đá dăm,

và cả trong trường hợp rải lớp bê tông nhựa sau lên

trên mặt lớp bê tông nhựa trước đã bò bám bẩn, cần

tưới nhựa dính bám.

+ Công tác hoàn thiện : bao gồm các hạng mục :

sơn, kẻ mặt đường, gắn đinh phản quang, lắp đặt tôn

sóng, biển báo…

4.4

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI THI

CÔNG

- Dọc tuyến có một số công trình kỹ thuật như cột

điện lực, điện thoại. Trong tổ chức và tiến hành thi

công cần lưu ý các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn

khai thác cho các công trình kỹ thuật này và cũng cần

thường xuyên theo dõi, nếu phát hiện vướng mắc với

các công trình kỹ thuật nêu trên cần thông bao ngay

cho Tư Vấn Giám Sát, Ban Quan Lý Dự Án và Thiết Kế

cùng phối hợp giải quyết.

- Do tuyến vừa thi công vừa phải đảm bảo giao

thông nên trong qúa trình thi công cần có các biện

pháp đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường cần

thiết. Việc thi công cần tiến hành theo dây chuyền, dứt

điểm từng công đoạn. Không được phép kéo dài thời

gian và chiều dài các công đoạn đó. Khi đào hố móng

và thi công cống thoát nước hay khi mở rộng nền

đường, thảm bê tông nhựa nhất thiết phải lắp đặt hệ

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 142MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSthống cảnh giới để tạo hành lang an toàn để đảm bảo

an toàn giao thông. Tổ chức việc điều phối giao thông ở

những vò trí thắt hẹp mặt cắt ngang vào giờ cao điểm

dễ gây tắc xe.

- Khi tiền hành thi công các hạng mục dưới nước

cần phải đặc biệt lưu ý đến biện pháp đảm bảo an

toàn và tránh gây ách tắc giao thông đường thủy.

- Phải phối hợp đồng bộ giữa trình tự thi công phần

cầu và phần tuyến, thoát nước để tránh gây cản trở

giữa các hạng mục thi công khác nhau và đảm bảo giao

thông.

- Khi thi công đổ bê tông các khối đúc sẵn gờ lan

can, cần xác đònh chính xác vò trí khối đỡ cột đèn và

các lỗ chờ bu lông cột lan can.

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường:

+ Phải sử dụng hệ thống điện thi công riêng,

không dùng chung với khu dân cư.

+ Hạn chế tối đa việc thi công ban đêm để không

ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu

vực dân cư xung quanh.

+ Vật liệu phế thải phải được di dời ngay sau khi thi

công xong từng đợt về đổ đúng nơi quy đònh.

+ Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bò thi công

có khả năng gây ồn như thiết bò khoan nhồi, máy ủi...

trên khu vực nhỏ để hạn chế mức độ ồn.

4.5

TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Dự kiến 24 tháng.

4.6

THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU

- Trạm trộn TEKA, công suất 25m3/h.

- Cần cẩu Linkbell 130: khả năng cẩu 130T.

- Cần cẩu KH – 300: khả năng cẩu 80T.

- Cần cẩu KH – 180: khả năng cẩu 70T.

- Cần cẩu KH – 150: khả năng cẩu 60T.

- Xe vận chuyển trộn bêtông.

- Xe xúc, xe ủi.

- Xà lan cẩu nổi 110T.

- Máy bơm bêtông, các thiết bò phục vụ cho việc

đổ bêtông.

- Máy phát điện ALLIS: chạy bằng dầu.

- Máy cắt sắt, máy uốn sắt.

- Máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử, thước

thuỷ, mia.

- Máy đầm HONDA, máy đầm điện.

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 143MSSV: CD03151Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 TRÌNH TỰ THI CÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×