1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 TÍNH TOÁN VÁN KHUÔN:

1 TÍNH TOÁN VÁN KHUÔN:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSTải trọng trên bề mặt tông gồm người, lực đầm,

thiết bò vữa rơi.

q = 650KG/cm2 = 0.65T/m2

γ c = 2.5T/m2.

R = 0.7 – Bán kính tác dụng của đầm dùi.

⇒ p tt = 1.25 × (0.65 + 2.5 × 0.7) = 3T / m 2Ta có biểu đồ áp lực vữa như sau:RH1qPtt

2H = 6 x h0 = 6 x 0.3428 =2.0568m

Trong đó: h0 – Tốc độ đổ bê tông trong 1 giờ của

cả 4 xe trộn.

Xác đònh trò số áp lực tính đổi:

∑ P × h 0.5 × (q + Ptt ) × R + Ptt × (H − R)

=

H

H

0.5 × (0.65 + 3) × 0.7 + 3 × (2.0568 − 0.7)

=

= 2.6T / m 2

2.0568Ptd =Tính nội lực tại trọng tâm tấm:

Mô men tại trọng tâm tấm:

M = α × Ptd × a × b 2 = 0.0829 × 2.6 × 2 ×12 = 0.431T.mĐộ võng của tấm:

Ptdtc × b 4

f = β×

E × δ3Trong đó:

α, β hệ số phụ thuộc vào tỉ số a/b, với a =

2m, b = 1m ⇒ a/b = 2 tra được

α = 0.0829

β = 0.00277.

Kiểm tra:

Bề dày tấm thép:

δ=6 × M tt

6 × 0.431

=

= 0.0096m = 9.6mm

b× R

1× 28000Chọn δ = 10mm = 1cm

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 146MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSỨng suất ở giữa tấm:

M tt M tt × 6 0.431× 105 × 6

σ=

=

=

= 2586KG / cm 2

2

2

W

b×δ

100 × 1⇒ σ = 2586 < R = 2800KG/cm2 ⇒ thõa yêu

cầu.

Độ võng:

f = 0.00277 ×[f] =2.6 ×14

= 0.000274m = 0.0274cm

1.25 × 21000000 × 0.0131

= 0.0025m = 0.25cm

400⇒ f = 0.027cm < [f] = 0.25cm ⇒ thõa điều

kiện.

5.1.2 Tính sườn tăng cường:

Sườn tăng cường được xem như cùng làm việc với

tấm tôn lát.

Mặt cắt ngang sườn tăng cường đứng:100Đặc trưng hình học:

A = 31.2cm2

Ix = 294cm2

ymax = 7.25cm

ymin = 2.75cm10010Mặt cắt ngang sườn tăng cường ngang:

A = 38.4cm2

Ix = 358cm2

ymax = 7.17cm

ymin = 2.83cm20Sườn tăng cường

đứng được xem như dầm giản đơn tựa trên các gối là

các sườn tăng cường ngang có chiều dài tính toán 1m.

Ta có:Sd 2

= =2

Sn 1Nên ta xem như áp lực bê tông truyền lên sườn

tăng cường đứng.

Pmax = Ptd × a = 2.6 × 2 = 5.2T / mSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 147MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSb2

12

= 5.2 × = 0.65T.m

8

8

Phản lực gối: P = Pmax × b = 5.2 ×1 = 5.2TMô men giữa sườn: M = Pmax ×tục:Nội lực của sườn tăng cường có kể đến tính liên

Pug = 0.7 × P = 0.7 × 5.2 = 3.64T

Pu1/ 2 = 0.5 × P = 0.5 × 5.2 = 2.6T

M gu = 0.7 × M = 0.7 × 0.65 = 0.455T.m

M1/u 2 = 0.5 × M = 0.5 × 0.65 = 0.325T.mKiểm tra:

σg =M gu M gu × y min 0.455 ×105 × 2.75

=

=

= 425.6KG / cm 2

Wx

Ix

294σ1/ 2 =M1/u 2 M1/u 2 × y max 0.325 ×105 × 7.25

=

=

= 801KG / cm 2

Wx

Ix

294⇒ σ max = 801 < R = 2800KG / cm 2 ⇒ thõa điều kiệnSườn tăng cường ngang xem như 1 dầm giản đơn.

a2

22

= 2.6 ×1× = 1.3T.m

8

8

g

M

M ×y

1.3 ×105 × 7.17

= 2603.6KG / cm 2

Kiểm tra: σ = max = u max =

W

Ix

358Ta coù: M max = Ptd × b ×σ = 2603.6KG/cm2 < R = 2800KG/cm2 ⇒ thõa điềukiện

5.2

Tính toán vách chống hố móng:

Vách chống hố móng sử dụng vòng quây cọc ván

thép.

Đóng các cọc đònh vò dùng loại cọc thép I400, vò trí

cọc được xác đònh bằng máy kinh vó.

Liên kết với cọc đònh vò bằng thép U, thép L tạo

thành khung đònh hướng để phục vụ hi công cọc ván

thép.

Trước khi hạ cọc ván thép phải kiểm tra khuyết tật

của cọc ván thép cũng như độ đồng đều của khớp

mộng bằng cách luồn thử vào khớp mộng một đoạn

cọc ván chuẩn dài khoảng 1.5 – 2m. Để xỏ và đóng cọc

được dễ dàng khớp mộng của cọc phải được bôi trơn

bằng dầu mỡ. Phía khớp mộng tự phải bít chân lại bằng

một miếng thép cho đỡ bò nhồi nhét đất vào rãnh

mộng để khi xỏ và đóng cọc ván sau được dễ dàng.

Trong quá trình thi công phải theo dõi tình hình hạ cọc

ván nếu nghiêng hoặc lệch ra khỏi mặt phẳng tường

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 148MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TScọc ván thì phải điều chỉnh bằng kích với dây neo.Nếu

không đạt hiệu quả thì phải đóng những cọc ván đònh

hình trên được chế tạo đặc biệt theo số liệu đo đạc cụ

thể để khép kín vòng quây.

5.2.1 Tính toán chiều sâu đóng cọc ván thép:

Sơ đồ tính vòng quay cọc ván thép 2 tầng có thanh

chống ngang:2000Lớp đất

đắp1500P1P2Lớp đất

sétL1o

P4tLớp đất

sétL210001000P3P5P6Hệ số áp lực chủ động của đất:

ϕ

35

λ a = tg 2 (45° − ) = tg 2 (45° − ) = 0.271

2

2Hệ số áp lực đất chủ động:ϕ

35

λ a = tg 2 (45° + ) = tg 2 (45° + ) = 3.69

2

2Trong đó:

ϕ = 35ο Góc ma sát của các lớp đất.

Xác đònh áp lực đất chủ động:

P1 = 0.5 × λ a × γ dn1 × H12 = 0.5 × 0.271× 0.8 × 22 = 0.4336T

H

2

e1 = 1 = = 0.667m

3 3

P2 = λ a × γ dn1 × H1 × H 2 = 0.271× 0.8 × 2 × 2.5 = 1.084T

H

2.5

e2 = 2 =

= 1.25m

2

2

P3 = 0.5 × λ a × γ dn 2 × H 22 = 0.5 × 0.271× 0.475 × 2.52 = 0.4T

H

2.5

e3 = 2 =

= 0.833m

3

3

P6 = λ a × γ c × H c × H 3 = 0.271× 2.5 ×1× t = 0.6775tT

t

e6 = m

2SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 149MSSV: CD03151Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 TÍNH TOÁN VÁN KHUÔN:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×