1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 THIẾT KẾ THI CÔNG TRỤ T1

4 THIẾT KẾ THI CÔNG TRỤ T1

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNG

Công thức tính:GVHD: PGS_TSm. ( n1 .γ bt .x.F + nU

. .τ .x )γ n .h.F≥0Trong đó :

γ bt = 24,5 KN / m3 : trọng lượng riêng của bêtông

γ n = 10 KN / m3 : trọng lượng riêng của nước

x : chiều dày lớp bêtông bòt đáy (m)

F : diện tích mặt bằng vòng vây cọc ván

F = ( 6 + 2 ) .(10 + 2) = 96m 2n = 6 : số lượng cọc trong móng

τ = 100 KN / m 2 : lực ma sát đơn vò giữa cọc vàbêtông bòt đáy

U = π .D = 3,14.1 = 3,14m : chu vi cọcchiều cao tính từ mực nước thi công đến đáy đài:

h = 1, 6 − (−2,5) = 4,1m

n1 = 0,9 : hệ số vượt tải

m = 0,9 : hệ số điều kiện làm việcVậy ta có :

x≥γ n .h.F

1.4,1.96

=

= 0.95 m

m ( n1.γ bt .F + nU

. .τ ) 0,9. ( 0,9.24,5.96 + 6.3,14.100 )Ta choïn: x = 1 m

Kiểm tra cường độ bêtông bòt đáy chòu

mômen uốn tác dụng áp lực nước đẩy lên và trọng

lượng bêtông đè xuống.

Cắt 1 m bề rộng lớp bêtông có nhòp dài là

khoảng cách giữa 2 tường cọc ván.

Hiệu số trọng lượng bêtông và lực đẩy nổi của

nước được xác đònh nhö sau:

qtt = γ n .h − γ bt .x = 10.4,1 − 24,5.1, 25 = 4, 25 KN / m

Mômen lớn nhất tại giữa nhòp :

M max =qtt .l 2 4, 25.(2 + 10) 2

=

= 76,5KN .m

8

8Cường độ chòu kéo trong bêtông là :

f =M 76,5 76,5

=

=

= 204 KN / m 2 < 0,5. f c' = 0,5. 30 = 274 KN / m 2

b.x 2 1.1,52

S

6

6⇒ Điều kiện được thỏa mãnSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 152MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TS5.4.3 Tính toán cọc ván thép

5.4.3.1

Xác đònh độ chôn sâu

Khi đào đất bằng vòng vây cọc ván bằng gầu

ngoạm. Vì mực nước trong vòng vây cọc và bên ngoài là

như nhau nên áp lực nước hai bên cân bằng nhau.EaEbhh1-4mh2=2,7mH=3,6mh3=2,9mh4=2mMNTC

+1,6mCác thông số của đất

Trọng lượng riêng của đất γ d = 21KN / m3

ϕ = 16, 48

Góc ma sát

p lực chủ động của đất

γ dn .h12

Ea =2.kaTrọng lượng riêng đẩy nổi γ dn = γ d − γ n = 21 − 10 = 11KN / m3

2

0

ϕ

Hệ số áp lực chủ động ka = tg 45 − 2 = 0,558()()p lực đất bò động

γ dn .h 2

Eb =2.k p2

0

ϕ

Hệ số áp lực chủ động k p = tg 45 + 2 = 1, 792Lấy mômen cân bằng tại điểm A

Ea . ( ( h + h2 ) .2 / 3 + h3 − h4 ) − Eb . ( h.2 / 3 + H ) = 0Rút gọn ta được phương trình bậc 3 theo h

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 153MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOAØNGGVHD: PGS_TS6,57085.h3 + 5, 764.h 2 − 27, 62.h − 44, 736 = 0

⇒ h = 3m5.4.3.2Tính toán cọc ván thép

0,699m

q2

q1

O2,1mA

2mThời điểm tính là sau khi đã đổ bêtông bòt đáy và

hút hết nước trong hố móng. Lúc này ta tính cọc ván

như dầm giản đơn kê trên hai gối 0 và A, tải trọng tác

dụng như hình vẽ. Tính cho 1 m chiều rộng.

Vò trí điểm 0 nằm cách bêtông bòt đáy 0,5 m

Ta có :

q1 = ( 2,1 + 2 ) .10 = 41KN / mq2 = 0, 699.11.0,588 = 4, 291KN / m

VA = 54,866 KN

V0 = 30, 684 KN

M max = 11, 431KN .mTừ điều kiện :

S=M max 11, 431.104

=

= 60,165cm3

1900

[ f]Ta chọn cọc ván hình máng FSP-Vl1 của Nhật có

S = 3820cm35.4.3.3

Tính toán nẹp ngang

Nẹp ngang coi như các dầm liên tục kê trên các

gối chòu tải trọng phân bố đều:

• Khoảng cách giữa các thanh chống: l=4m

• Tải trọng tác dụng vào thanh nẹp là phản lực

gối: RA = 54,866 KN / m

• Sơ đồ tính có dạng như hình vẽSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 154MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSRA

4m4m

12m4m• Ta tính gần đúng mômen lớn nhất theo công thức

RA .l 2 54,866.42

M max =

=

= 87, 785KN .m

10

10

M

87, 785.104

S = max =

= 462cm3

1900

[ f]Chọn thanh nẹp ngang đònh hình I40

Các thông số của thanh nẹpA = 138cm 2S = 2560cm3

r = 23, 6cm5.4.3.4

Tính toán thanh chống

Thanh chống chòu lực tập trungR = RA .l = 54,866.4 = 219, 462 KNChoïn thanh chống là thanh chữ I40

Công thức kiểm tra theo điều kiện ổn đònh

f =R

ϕ.Aϕ : là hệ số uốn dọc phụ thuộc vào độ mảnh l

l 1200

l= 0 =

= 50,847 ⇒ ϕ = 0, 4

r 23, 6

R

21946, 2

⇒ f =

=

= 397, 6 KG / cm 2 < [ f ] = 1900 KG / cm 2

ϕ . A 0, 4.1385.4.4 Tính toán ván khuôn Trụ

• Diện tích trụ A = 9,379m2

• Chiều cao trụ h = 6, 701m

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 155MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TS• Chọn máy trộn bêtông loại C330 có công suất

trộn bêtông là

W = 10,5m3 / hVậy trong 4 giờ có thể trộn được là V = 42m3

Chiều cao lớp bêtông mà máy có thể trộn trong

4h là h =V

42

=

= 4, 478m

A 9,379Khi đổ bêtông chọn đầm dùi có bán kính tác dụng3,5m5m1,5mR = 0, 75m

⇒ h > 2.R

• Sơ đồ tải trọng tác dụng vào ván khuônq qd• Tải trọng tác dụng vào ván khuôn

p lực do đầm ngang gây ra

qd = γ .R = 24,5.0, 75 = 18,375 KN / m 2Lực xung kích khi đổ bêtông q = 4 KN / m 2

Vậy áp lực tác dụng vào ván khuôn quy đổi là :

qd .(1,5.0,5 + 3,5)

= 19, 62 KN / m 2

5

tt

tc

qqd = 1,3.qqd = 1,3.19, 619 = 25,504 KN / m 2

tc

qqd

=q+5.4.4.1

Tính ván lát

Chọn ván lát bằng thép có chiều dày 0,8 cm

Các sườn tăng cường bằng thanh thép có tiết

diện 1x5 cm đan thành ô vuông 20x25cm.

Tính sơ bộ mômen quán tính cho 1m ván thép là :

I=6.1.53 1.0,83

+

+ 1.0,8.2,52 = 67,543cm 4

12

12SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 156MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TS2020202020

n thé

p dà

y 0,8 cm252525252525255Sườ

n tă

ng cườ

ng 1x5 cmCác thép lá của ván khuôn được tính như bản kê 4

cạnh có 4 cạnh ngàm cứng.

Kiểm tra độ võng giữa nhòp của ván theùp

f =tc

qqd

.b 4E.δ 3=19, 619.10−2.254

l

25

= 0, 07 <

=

= 0,1

6

2.10 .0,8

250 250Kiểm tra điều kiện bền của ván thép

Mômen uốn lớn nhất được tính theo công thức

tt

M = a.qqd

.b 2

a : hệ số tra theo bảng phụ thuộc 2 cạnh của vánkhuôn (a:b)=(1:25)→ a = 0,1

⇒ M = 0,1.25,504.25.10−4 = 0,159 KN .m

f =M

M

0,159.104

=

=

= 597, 759 KG / cm 2 < [ f ] = 1900 KG / cm 2

2

2

b.δ

25.0,8

S

6

65.4.4.2

Tính nẹp ngang

Các thanh nẹp ngang có cấu tạo là các khung nhỏ

khép kín, khung này chòu áp lực ngang của bêtông.

Mômen uốn trong tiết diện ngang của nẹp ngang

được tính theo công thức :

M=tt

qqd

.a 2 .H .(l − 0, 25.H )10.l25,504.0, 252.5.(1, 75 − 0, 25.5)

=

= 0, 228KN .m

10.5Trong đó:

a : chiều dài tính toán của thanh nẹp ngang

H : chiều cao lớp đổ bêtông trong 4h

l : nhòp của ván

Lực kéo trong thanh nẹp ngang là

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 157MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNG

F=tt

qqd

.B.H .(l − 0,125.H )2.l=GVHD: PGS_TS25,504.1, 4.5.(1, 75 − 0,125.5)

= 57,385KN

2.1, 75Trong đó

B : bề rộng trụ

Chọn thanh nẹp I44 cóA = 18,9cm 2

I = 632cm 4

S = 90, 286cm3Công thức kiểm tra :

f =M F 0, 228.104 57,385.102

+ =

+

= 328,845 KG / cm 2 < [ f ] = 1900 KG / cm 2

S A

90, 286

18,95.4.4.3

Tính thanh giằng

Thanh giằng chòu lực xác đònh theo công thức

tt

T = Fal .qqd

= 1,5.25,504 = 38, 257 KNTrong đó:

Fal = 25.6.10−2 = 1,5m 2Thanh giằng là thanh chòu kéo đúng tâm, ta chọn

thanh thép φ 20

Công thức kiểm tra bền :

f =T 38, 257.102

=

= 1217, 744 KG / cm 2 < [ f ] = 1900 KG / cm 2

A

3,142Trong đó :

π .22

A=4= 3,142cm 2 : diện tích thanh thépSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 158MSSV: CD03151Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 THIẾT KẾ THI CÔNG TRỤ T1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×