1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết nối vào tủ:

Kết nối vào tủ:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ClickưConnect.

NútưSetup:ưthiếtưlậpưcổngưCOMưkếtưnối,ưtốcưđộưkếtưnối

Hiệnưraưmànưhiểnưthịưchính:4.ưĐặtưcácưthôngưsố:

VàoưmenuưSystem\ưParameterưSet

a. Mục Battery:

HighưrateưVoltage:ưĐặtưđiệnưápưnạpưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưLowưrateưVoltageư:ưĐặtưđiệnưápưnạpư

đệmưb. MiscellaneousRectifierưvoltageưhigh:ưNgưỡngưcảnhưbáoưđiệnưápưcao

Batteryưvoltageưlow:ưNgưỡngưcảnhưbáoưđiệnưápưthấp

Lowưvoltageưdisconnect:ưNgưỡngưngắtưđiệnưápưthấp

Sauưkhiưđặtưxongưcácưthôngưsố,ưvàoưmenuưConfiguration\ SendưđĐặtưmứcưcảnhưbáoưvàưchỉưthịưcácưcảnhư

báo:

Clickưnútưưưưưưđểưquayưlạiưmànưhìnhưhiểnưthịư

chính.5.ĐặtưsốưlượngưRectifier:

Sau khi thay đổi số lợng , hoặc thay đổi khe cắm

REC, tại màn hình hiển thị chính, Click nút Reset

Rectifier status.6. Cỏc li thng gp

T nguồn Saft có lỗi thường gặp là hay hỏng LVD.Bo mạch kết cấu không chắc chắn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết nối vào tủ:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×