1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cỏc li thng gp

Cỏc li thng gp

Tải bản đầy đủ - 0trang

7.ưCáchưresetưthủưcôngưđểưxóaưcảnhưbáoư

ưA.ưRECưSAFTưMPư1600C:

Nhn nỳt Ft trờn card iu khin n khi trờn màn hình hiện

ra chữ Ft thì nhấn nút bên cạnh, màn hình sẽ hiên lên chữ Y

và N thì nhấn nút Y và nó sẽ reset lại và nhận cấu hình mới

(lưu ý cả lúc thêm vào hoặc rút rect ra u thc hin thao tỏc

ny).B.ưTủưnguồnưSaFtưMTư54ưG2ư-ưRECư1800

1. Hình ảnh tử nguồn

Card ®iỊu khiĨn tđ

ngn2.Đối với tủ Saft 1800 thì làm như sau:

 -        Màn hình có 3 nút và nhấn nút giữa và cứ nhấn nút Next cho đến khi màn hình hiển thị chữ Command.

- Nhấn Enter và sau đó màn hình sẽ lên chữ yêu cầu Password (Nhập password là 111)

- Sau khi nhập Password xong thì  cứ nhấn nút Next đến khi màn hình hiện ra chữ Recount thì nhấn nút Enter. Sau đó hệ

thống sẽ reset lại (đối với loại này thì chỉ khi rút rect ra thì mới cần làm thao tác này).C.Tđ­ngn­SAFT­2000­

1.NhËn­dang­tđ­ngn­ SAFT MP 2000•Saft 2000 sử dụng card đk ACM1000 thì làm như sau:

 -        Màn hình có 3 nút và nhấn nút giữa và cứ nhấn nút Next cho đến khi màn hình hiển thị chữ

Command.

- Nhấn Enter và sau đó màn hình sẽ lên chữ yêu cầu Password (Nhập password là 111)

- Sau khi nhập Password xong thì  cứ nhấn nút Next đến khi màn hình hiện ra chữ Recount thì nhấn

nút Enter. Sau đó hệ thống sẽ reset lại (đối với loại này thì chỉ khi rút rect ra thì mới cần làm thao

tác này).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cỏc li thng gp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×