1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
QUY MÔ CÔNG VIỆC & VẬT TƯ

QUY MÔ CÔNG VIỆC & VẬT TƯ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2ag) Các vi trí đươc mơ tả dươí đây chỉ được dùng như hướng dẫn và tham khảo chung,

còn vỊ trí và quy mơ thực tế của cơng tác hoàn thiện cần tham khảo trong bản vẽ.

Hoàn thiệnGạch ốp tườngVị tríTường ngồi của khối bệ, phần hồn thiện trên bề mặt bê tơng mặt

tiềnLớp lótTrát / láng vữa ximăng cát trên lớp vữa kết dính chính hãng (loại SC1) trên lớp hồ dán [vữa láng / trát và hồ dán được bổ sung chất phụ

gia kết dính (loại BA-1)]Vật liệu dán

gạch-Hệ thống vật liệu dán gạch biến dạng ( lọai TA-1) thuộc loại

‘C2TE’ theo tiêu chuẩn EN12004 đối với gạch ceramic;-Hệ thống vật liệu dán gạch biến dạng (Loại TA-2) thuộc loại

‘C2TE’ theo tiêu chuẩn EN12004 đối với gạch khuôn cắt,lọai

được thiết kế dành cho phương pháp ốp dùng lớp lót mỏng đến

dày trung bình để cung cấp độ bám dính ở mặt sau gách cắt và

phù hợp với chiều dày tổng thể của phần hoàn thiện như đã chỉ

định trên bản vẽ.Vữa lỏngVữa lỏng dán gạch có bổ sung polymer và chống thấm loại chính

hãng (loại TG-1)Chất trám

bít chỗ nốiChất trám bít chỗ nối loại chính hãng (JS-1)Hồn thiệnGạch đồng nhấtVị tríHồn thiện tường tại những khu vực sau:

a. Sảnh thang máy cho hành khách/phục vụ của các tầng điển hình.

b. Phòng tắm và nhà bếp của các tầng điển hìnhLớp lótTrát / láng vữa ximăng cát trên lớp vữa kết dính chính hãng ( loại

SC-1) trên lớp hồ dán [vữa trát và hồ dán được bổ sung chất phụ gia

kết dính thích hợp (loại BA-1)Vật liệu dán

gạchHệ thống vật liệu dán gạch biến dạng ( loại TA-1) thuộc loại ‘C2TE’

theo tiêu chuẩn EN12004Vữa lỏngVữa lỏng dán gạch có bổ sung polymer và chống thấm loại chính

hãng (loại TG-1)Chất trám

bít chỗ nốiChất trám bít chỗ nối loại chính hãng (JS-1)Lưu ý:Loại vữa lỏng dán gạch / chất trám mối nối cũng phải được dùng

chung cho gạch lát sàn trong phòng.Hồn thiệnGạch đá granite29 Tháng 05 Năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa

Lòng

Trang 5/23Cơng ty Thiết Kế

Archetype VietnamVị tríDự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2aHoàn thiện tường tại những khu vực sau:

a. Tường chất liệu đá ở sảnh chính tầng trệt.

c. Phần hoàn thiện đá bên trong buồng thang máyLớp lótTrát / láng vữa ximăng cát trên lớp vữa kết dính chính hãng ( loại

SC-1) trên lớp hồ dán [vữa trát và hồ dán được bổ sung chất phụ gia

kết dính thích hợp (loại BA-1)]Vật liệu dán Hệ thống vật liệu dán gạch biến dạng nhiều (loại TA-4) thuộc loại

‘C2T’ theo tiêu chuẩn EN12004.

gạch

Vữa lỏngVữa lỏng dán gạch có bổ sung polymer và chống thấm loại chính

hãng (loại TG-1)Chất trám

bít chỗ nối

Chất trám

và chống

thấm

nước/dầu

Lưu ý:Chất trám bít chỗ nối loại chính hãng (JS-1)

Chất trám và chất chống thấm nước / dầu khơng màu loại chính

hãng (loại S-1) dùng cho đá granite.

Loại vữa lỏng dán gạch / chất trám mối nối cũng phải được dùng

chung cho gạch lát sàn trong phòng.Hồn thiệnPhần hồn thiện bằng đá cẩm thạchVị tríPhần hồn thiện tường tại các khu vực sau:

a. Sảnh thang máy cho hành khách tại mỗi tầng.

b. Phần hoàn thiện bằng đá cẩm thạch bên trong buồng thang

máy.

c. Phần hoàn thiện bằng đá cẩm thạch bên trong phòng tắmLớp lótTrát / láng vữa ximăng cát trên lớp vữa kết dính chính hãng ( loại

SC-1) trên lớp hồ dán [vữa trát và hồ dán được bổ sung chất phụ gia

kết dính thích hợp (loại BA-1)Vật liệu dán

gạchHệ thống chất dán gạch biến dạng khơng vấy màu loại chính hãng

(lọai TA-3).Vữa lỏngVữa lỏng khơng vấy màu dùng cho đá tự nhiên loại chính hãng (loại

TG-2)Chất trám

bít chỗ nối

Chất trám

bít chỗ nối

Chất trám

và chống

thấm

nước/dầu

Lưu ý:Chất trám bít chỗ nối khơng vấy màu loại chính hãng (TG-2)Hồn thiệnChất trám bít chỗ nối khơng vấy màu loại chính hãng (JS-2)

Chất trám và chất chống thấm nước / dầu khơng màu loại chính

hãng (loại S-1)

Loại vữa lỏng dán gạch / chất trám mối nối cũng phải được dùng

chung cho gạch lát sàn trong phòng.

Gạch mosaic bóng29 Tháng 05 Năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa

Lòng

Trang 6/23Cơng ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2aVị tríBể cảnh và các bể nước tương tự khác v.v…Lớp lótTrát / láng vữa ximăng cát trên lớp vữa kết dính chính hãng ( loại

SC-1) trên lớp hồ dán [vữa trát và hồ dán được bổ sung chất phụ gia

kết dính thích hợp (loại BA-1)]Vật liệu dán

gạchHệ thống chất dán gạch biến dạng (loại TA-1) thuộc loại ‘C2TE’ theo

tiêu chuẩn EN12004.Vữa lỏngVữa lỏng chứa epoxy dùng dán gạch loại chính hãng ( loại TG-3)Chất trám

bít chỗ nốiChất trám chỗ nối loại chính hãng (JS-3)Hồn thiệnGạch ceramic/ Gạch sứ trắng, bóngVị tríCác bề mặt tường tại các vị trí sau:

a. Phòng tắm cho nhân viên phục vụ (chẳng hạn như W.C. trong

nhà bếp/ kho)

b. Kho chứa rác & phòng / buồng phân loại rácVật liệu dán

gạch

Lớp vữa

lỏng

Chất trám

bít chỗ nối

Lưu ý:Hệ thống chất dán gạch loại chính hãng ( loại TA-5)

Vữa màu lỏng dán gạch loại chính hãng ( loại TG-1)

Chất trám chỗ nối loại chính hãng (loại JS-4)

Loại vữa lỏng dán gạch / chất trám mối nối cũng phải được dùng

chung cho gạch lát sàn trong phòng.Hồn thiệnGạch gốm bóng (ceramic bóng)Vị tríCác bề mặt tường tại các vị trí sau:Bể chứa nước (nước ngọt, nước sinh hoạt, nước xả vệ sinh, khoan

chứa nước tràn của hồ bơi và các loại bể nước được lát gạch khác,

vv…)Lớp lótTrát / láng vữa ximăng cát trên lớp vữa kết dính chính hãng ( loại

SC-1) trên lớp hồ dán [vữa trát và hồ dán được bổ sung chất phụ gia

kết dính thích hợp (loại BA-1)Vật liệu dán

gạchHệ thống chất dán gạch biến dạng (loại TA-1) thuộc loại ‘C2TE’ theo

EN12004.Lớp vữa

lỏng

Chất trám

bít chỗ nốiVữa lỏng dán gạch chính hãng (lọai TG-4)

Chất trám chỗ nối chính hãng (loại JS-5)29 Tháng 05 Năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa

Lòng

Trang 7/23Cơng ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a3. CÁC YÊU CẦU CHI TIẾT VỀ VẬT LIỆU

3.1 ĐẠI CƯƠNG

a) Nhà thầu phải đề xuất với Giám đốc công trình loại vật tư phù hợp theo yêu cầu của

Thuyết minh kỹ thuật này.

b) Ln cần có hồ dán trước khi phủ lớp vữa kết dính, tơ/ trát/ láng và hệ thống dán

gạch.

c) Toàn bộ hệ thống sử dụng cho từng phần hồn thiện ở từng vị trí tương ứng bao

gồm phụ gia kết dính, vữa kết dính, chất dán gạch, vữa lỏng dán gạch, chất trám và

chất chống thấm nước/ dầu do Nhà thầu dự kiến sử dụng phải do cùng một Nhà sản

xuất cung cấp trừ phi có chấp thuận khác của Giám đốc cơng trình.

d) Nhà thầu phải bảo đảm tất cả các bộ phận cấu thành của hệ thống (phụ gia kết dính,

vữa kết dính, chất dán gạch, vữa lỏng dán gạch, chất trám và chất chống thấm

nước/dầu, vv..) phải phù hợp cho việc sử dụng cho mục đích cụ thể của từng trường

hợp và tương thích với nhau, với lớp nền cũng như vật liệu hồn thiện.

e) Nhà sản xuất phải có ít nhất 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ốp lát gạch;

f)Nhà sản xuất phải đạt Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 và ISO 14001;g) Nhà sản xuất phải trình hợp đồng đại lý chính thức cho việc phân phối sản phẩm của

Nhà cung ứng tại Việt Nam để được xem xét chấp thuận;

h) Hệ thống dự kiến phải có thể biến dạng (co giãn) để phù hợp với sự biến thiên của

nhiệt độ và mức độ giãn nở của nền trong mỗi loại vật liệu hồn thiện, nền cùng điều

kiện mơi trường (ở bên trong hay ngoài, phơi ngoài nắng, ốp tại một độ cao của khối

tháp có độ dịch chuyển kết cấu đáng kể dưới sức gió, vv.)

3.2 CHẤT PHỤ GIA KẾT DÍNH

a) Chất phụ gia kết dính loại 1 (loại BA-1) dùng để bổ sung cho hồ dán, vữa kết dính và

vữa trát/láng ximăng cát phải đạt được các yêu cầu kỹ thuật sau:

1.Gốc cao su tổng hợp (SBR) hoặc acrylic, chẳng hạn có tính chống thấm nước

(sẽ khơng bị thấm ngược trở lại khi tiếp xúc nước). Cấm không dùng loại chất

dẻo tổng hợp gốc Polyvinyl acetate(PVA)2.Lực dính tối thiểu là 270kN/ m2 theo tiêu chuẩn BS5270;3.Tối thiểu là giữ được lực dính 2MPa trong 7 ngày theo Tiêu chí kỹ thuật về thử

nghiệm vật liệu (MTS) 00/02 Phần D khoản 2.1.14 của Hồng Kơng (HKHA).4.Lượng bán ra ít nhất phải đạt 45% theo tiêu chuẩn BS 5270;5.Chống xà phòng hóa (giữa 575 mg và 652 mg of KOH/g màng bao theo tiêu

chuẩn BS 5270 và khơng ăn mòn.6.Độ axit không quá 3 mg KOH theo tiêu chuẩn BS 5270.7.Tạp chất ít hơn 1.5% tính theo khối lượng theo Tiêu chuẩn BS 5270.8.Tăng cường tính chống thấm nước, dầu và các dung dịch muối;9.Làm tăng cường độ chịu kéo uốn và giúp đạt được q trình đơng kết khơng bị

căng kéo ngay cả với các diện tích lớn29 Tháng 05 Năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa

Lòng

Trang 8/23Cơng ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a10.Giúp giảm thiểu các vết nứt trong vữa do co ngót11.Có tính dẻo để lớp lót đàn hồi tốt hơn và dễ thi cơng hơn12.Tăng cường tính chống mài mòn;13.Độ bền cơ học cao(độ nén, độ uốn, sức căng và độ bám chặt hơn so với hỗn

hợp xi măng cát khơng có phụ gia kết dính;3.3 VỮA KẾT DÍNH

a) Vữa kết dính Loại 1( Loại SC-1):

1)Nhà thầu cần cung cấp và lắp đặt lớp vữa kết dính chính hãng phù hợp cho

việc sử dụng dưới các điều kiện tương ứng chẳng hạn như loại nền, độ bền

chất kết dính gạch, loại vật liệu hồn thiện, vị trí , vv..2)Lớp vữa kết dính phải đạt được tính năng tương tự hoặc cao hơn về độ bám

dính và mức độ biến dạng (co giãn) so với vật liệu dán gạch, vữa trát và hồ dán

tùy theo loại nào cao hơn cho vị trí và vật liệu hồn thiện cụ thể.3)Lớp vữa kết dính phải được thử nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật đã được đề cập

ở loại BA-1 và BA-2 để bảo đảm đạt được tính năng yêu cầu trên.3.4 CHẤT DÁN GẠCH

a) Chất dán gạch loại 1( loại TA-1) cần phải:

1)Được thử nghiệm theo EN12004 và được xếp loại ‘C2TE’(C: chất dán bằng xi

măng, 2: có tính năng tăng cường về độ bám dính khi chịu kéo, T: giảm độ

trượt, E: tăng thời gian mở, F: đơng kết nhanh).2)Có thể biến dạng theo chiều ngang>=2.5mm và được xếp vào loại ‘S1’( chất

dán có thể biến dạng) hoặc ‘S2’ (chất dán có thể biến dạng nhiều) khi được thử

nghiệm theo EN 12002: 2002;3)Có độ bám dính khi chịu ứng suất kéo 1.5N/ mm2(tối thiểu);4)Có độ bám dính khi chịu ứng suất kéo là 1 N/ mm2(tối thiểu) sau khi bị ngâm

nước, lão hoá do nhiệt và chịu tác động tuần hồn của q trình đơng-rã đông,

theo tiêu chuẩn EN 1348: 1997;5)Giảm ứng suất được tối thiều là 35%( là khả năng hấp thụ từ mặt tiếp xúc với

gạch và cách ly đến mức nào đó, các dịch chuyển và ứng suất sản sinh quanh

chất dán)6)Bảo đảm khoảng trượt ít hơn 0,5mm theo chiều đứng, theo Tiêu chuẩn

EN1308;7)Có thời gian mở tối thiểu 30 phút và đạt độ bám dính khi chịu ứng suất kéo

0.5N/mm2(tối thiểu) sau khi gạch đã được ốp tối thiểu 30 phút, theo Tiêu chuẩn

EN1346;8)Có thể được áp dụng đến độ dày 5mm, tối thiểu là 1mm bằng phương pháp lót

mỏng.9)Có thể dùng để san bằng và vá các chỗ trống trên bề mặt một lượt dày đến

5mm.10)Được bổ sung và đóng gói sẵn với phụ gia polymer để tạo tính kết dính co giãn29 Tháng 05 Năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa

Lòng

Trang 9/23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

QUY MÔ CÔNG VIỆC & VẬT TƯ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×