1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 HỒ SƠ ĐỆ TRÌNH (KHI ĐƯỢC TRAO HỢP ĐỒNG)

6 HỒ SƠ ĐỆ TRÌNH (KHI ĐƯỢC TRAO HỢP ĐỒNG)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công Ty Thiết Kế

Archetype Vietnam1.6.2

a)Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2aKẾ HỌACH ĐỆ TRÌNH

Ngay sau khi được trao hợp đồng, nhà thầu cần đệ trình một bản kế hoạch đệ trình

hồ sơ đầy đủ (theo biểu mẫu được Giám đốc cơng trình chấp thuận) cho Giám đốc

cơng trình để được phê duyệt, trong đó liệt kê tất cả các hạng mục cần có sự phê

duyệt của Giám đốc cơng trình, kế hoạch đệ trình và ngày dự kiến được Giám đốc

cơng trình phê duyệt để đặt mua và gia công/sản xuất vật tư. Danh sách các hạng

mục cần bao gồm các thứ sau :1Mẫu vật tư2Bản vẽ thi công3Dữ liệu kỹ thuật, thông tin kỹ thuật & catalogue của vật tư & thiết bị.4Mẫu kích thước thật5Các tính tốn về mặt kết cấuKế hoạch đệ trình nói trên sẽ chỉ được xem như hướng dẫn cho kế hoạch dự kiến

của Nhà thầu phụ cho việc đệ trình & xin phê duyệt.

b)Vật tư đệ trình khơng đủ tiêu chuẩn

Nhà thầu cần lưu ý rằng sẽ không giải quyết bất cứ khiếu nại nào về việc đền bù

thời gian cũng như tiền bạc do việc phê duyệt chậm trễ cũa Giám đốc cơng trình đối

với bất cứ loại vật tư nào cần thiết phải đệ trình theo thuyết minh kỹ thuật này nếu

như việc phê duyệt chậm trễ đó là do vật tư đệ trình có chất lượng kém hoặc khơng

đủ tiêu chuẩn.1.6.3BẢN VẼ THI CƠNGa)Bên cạnh các bản vẽ thiết kế sơ bộ cần đệ trình cùng với hồ sơ thầu, đơn vị dự

thầu được chọn sẽ được u cầu đệ trình để Giám đốc cơng trình phê duyệt trong

vòng một tháng tính từ ngày được trao Hợp đồng phụ hoặc sớm hơn theo thông

báo của Giám đốc cơng trình các bộ bản vẽ mặt cắt đầy đủ tỷ xích và cao trình có

ghi kích thước của tất cả các bộ phận cơng trình theo Hợp đồng phụ. Các công

việc do nhà thầu khác thực hiện cần được nêu rõ. Tất cả các thông số kỹ thuật

của các loại vật tư đề xuất, bao gồm tên sản phẩm và vị trí trên bản vẽ cần được

cung cấp. Trách nhiệm của nhà thầu là phải xác minh tại hiện truờng tồn bộ các

kích thước thể hiện trên các bản vẽ của Giám đốc cơng trình. Cần đệ trình sáu bộ

copy và một bản chính (có thể nhân bản) của từng bản vẽ được phê duyệt lần

cuối để Giám đốc cơng trình và Chủ đầu tư sử dụng.b)Nhà thầu phải cung cấp các bản vẽ thể hiện tất cả các loại vật tư thi công tại địa

điểm, đồng thời các bản vẽ này phải bao gồm đầy đủ cao trình, mặt bằng sàn, các

mặt cắt, các chi tiết kích thước đầy đủ và các ghi chú để giải thích nhằm chứng

minh các hệ thống khác nhau theo Hợp đồng phụ này. Các loại bộ phận khác

nhau ví dụ như các panen cố định, cửa thơng gió có thể mở được, các bộ cửa sổ,

mái hắt và các thứ tương tự cần đươc dịnh dạng rõ ràng trên các bản vẽ cao

trình. Chủng loại, kích thước, các tính chất về mặt cắt của tất cả các bộ phận kết

cấu, các bộ phận gá lắp tạm thời hoặc cố định, công tác hàn, các chi tiết về bộ

phận ngăn cháy, hệ thống bảo vệ phần kim loại và các kim loại khác nhau cần

được nhận dạng rõ ràng trong tất cả các chi tiết & mặt cắt. Các chi tiết cần đượcNgày 29 Tháng 05/06

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính,

Lớp Nhơm Bọc

Trang 15/83Cơng Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2avẽ đầy đủ (khơng được phác thảo).

c)Nói riêng, các bản vẽ cần bao gồm nhưng không bị giới hạn trong các thông tin

dưới đây:

1Đồ gỗ và các chất trám trét bên trong;2Kính và bề dày kim loại trong các giá đỡ để lắp đặt và thanh nối, vv3Hợp kim, độ cứng và phần hồn thiện4Lực của kính, màu sắc, lớp sơn phủ, độ chắn sáng (opacity), trọng lượng

và phần chống đỡ an toàn.

Hợp kim làm chốt, lớp mạ, đường kính, chiều dài và khoảng cách.5

6

7

8

9

10

11

12

13Số nhận dạng của loại vật tư lắp kính và kích thước tối thiểu của việc lắp

kính có silicone kết cấu tại các vị trí được sử dụng.

Số nhận dạng của chất trám trét theo tên sản phẩm.

Sơ đồ bố trí liên quan của phần tường, đà, cột và phiến sàn có ghi chú kích

thước.

Vị trí có ghi kích thước của gờ kính liên quan đến khoảng hở của kim loại

(metal daylight)

Khoảng dự phòng cho sự dịch chuyển do nhiệt và sự dịch chuyển của tồ

nhà.

Vị trí và các chi tiết của bất cứ neo chôn ngầm nào.

Mối nối và chi tiết giao diện với các kết cấu, tường, đà, phụ kiện cơ & điện,

vv sát bên cũng như tất cả các loại vật liệu hoàn thiện bên trong/bên ngoài.

Thiết bị tiếp đất14d)Mọi bộ phận gá lắp, giằng đỡ tạm thời cho các hạng mục trong thời gian

lắp đặt.

15

Các hướng dẫn và thông tin giải thích đối với trình tự lắp đặt và việc lắp

đặt tất cả các loại vật tư, bao gồm kính và quy trình lắp kính lại.

Mọi bản vẽ thi cơng đệ trình khơng đóng dấu kiểm tra và xác nhận của Nhà thầu, và

mọi bản vẽ thi công mà theo đánh giá của Giám đốc cơng trình là khơng đầy đủ,

nhiều lỗi, hay chưa kiểm tra hay chỉ kiểm tra sơ sài, Giám đốc cơng trình sẽ trả lại

khơng kiểm tra để đệ trình.e)Mọi bản vẽ mà Giám đốc cơng trình đã trả lại phải được hiệu chỉnh và đệ trình lại

trước khi tiến hành gia công, và sẽ không là lý do khiếu nại xin gia hạn thời gian hay

chi phí phát sinh.f)Bản vẽ thi cơng đệ trình rỏ, dể nhận dạng, theo trình tự để khơng gây chậm trể trong

thi cơng. Khổ bản vẽ đệ trình phải tương ứng với quy định của hợp đồng.g)Không triển khai gia công khi bản vẽ thi cơng liên quan được phê duyệt.1.6.4TÍNH TỐN KẾT CẤU VÀ ĐỆ TRÌNH BẢN VẼTrong vòng 6 tuần kể từ ngày được trao Hợp đồng, nhà thầu cần phải :

a)Cung cấp các tính tốn về mặt kết cấu và các bản vẽ đệ trình cho Cơ quan chức

năng có sự xác nhận và chứng thực của một đơn vị chuyên về kết cấu có đăng ký

hành nghề được Giám đốc cơng trình chấp thuận, liên quan đến phần thiết kế của

các công việc theo hợp đồng, theo đúng các quy định của Việt Nam.Ngày 29 Tháng 05/06

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,

Lớp Nhơm Bọc

Trang 16/83Cơng Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2aCác bản vẽ cần bao gồm các chi tiết về vật tư, biện pháp lắp đặt, các chi tiết về mặt

kết cấu kể cả quy trình lắp dựng và các tính tóan để chứng minh rằng cửa sổ, cửa

lá sách & khung lưới có đủ cường độ và độ ổn định.

b)Bản tính tốn thiết kế cần bao gồm một bản tóm lược nêu rõ các quy định và tiêu

chuẩn liên quan, các tải trọng thiết kế và sự cân nhắc trong thiết kế cũng như các

tính tốn liên quan để chứng minh rằng tất cả các cửa sổ, mái hắt, khung nhôm và

các hệ thống khác theo Hợp đồng, phần kết nối và neo giữ đáp ứng các yêu cầu về

cường độ và độ cứng cả trong các điều kiện làm việc lẫn tải trọng thử nghiệm.

Nhà thầu cần chuẩn bị các tính tốn để đáp ứng tải trọng gió đề ra cho các hệ thống

cửa sổ và các hệ thống khác theo Hợp đồng phụ này và theo đúng thông lệ tốt cũng

như thông lệ thiết kế hiện nay, đồng thời cần tuân thủ các quy định của Hiệp hội

Nhôm (Aluminium Association), AISC, AISI, ACI, Luật xây dựng của VN, các quy

định dưới luật, tiêu chuẩn thi công và các đạo luật khác có liên quan, bao gồm việc

phân tích tải trọng gió và tải trọng tĩnh trên các thành phần khung, neo và các vật

chôn ngầm trong bê tông. Cần thể hiện sự tính tốn tính chất của mặt cắt đốiu với

các thành phần khung và đệ trình các bản vẽ khn đủ kích thước.

Các tính tốn về mặt kết cấu và các bản vẽ đệ trình này cần được soạn thảo cụ thể

cho các công việc theo hợp đồng này. Khơng chấp nhận các báo cáo thử nghiệm có

sẵn, dữ liệu từ các dự án khác hoặc nguyên tắc chưa thực hiện hoặc chưa được

chứng minh. Khi có sự mâu thuẫn giữa các quy định, luật lệ, tiêu chí kỹ thuật hoặc

các cơ quan khác nhau, thì các quy định, luật lệ, tiêu chí kỹ thuật hoặc cơ quan nào

có yêu cầu thận trọng nhất sẽ được áp dụng.c)Các tính tốn này cần bao gồm bảng phân tích tĩnh và động đối với các tải trọng gió

và tải trọng tĩnh, ví dụ như giá đỡ B.M.U trên các thành phần khung, các bộ phận

nối kết cấu, neo, vật chôn ngầm trong bê tơng, vv nếu có thể. Các tính tốn về tính

chất mặt cắt cũng cần được đệ trình. Khi có sự mâu thuẫn giữa các quy định, luật

lệ, tiêu chí kỹ thuật hoặc các cơ quan khác nhau, thì các quy định, luật lệ, tiêu chí kỹ

thuật hoặc cơ quan nào có yêu cầu thận trọng nhất sẽ được áp dụng.d)Các tính tốn về mặt kết cấu được xác nhận và chứng thực phải đệ trình cho Giám

đốc cơng trình để kiểm tra, chứng nhận bởi Kỹ sư Kết cấu có Đăng ký để đệ trình

cho Sở Xây dựng. Việc kiểm tra và chứng nhận của Kỹ sư Kết cấu có Đăng ký sẽ

khơng làm giảm bớt trách nhiệm của nhà thầu trong việc có được đúng hạn sự phê

duyệt và chấp thuận đối với hạng mục thi công.e)Kỹ sư Kết cấu có Đăng ký sẽ kiểm tra xem xét các tính tốn kết cấu để đảm bảo là

các tính tốn này theo đúng Hồ sơ Hợp đồng. Việc phê duyệt các tính tốn về mặt

kết cấu của Giám đơc cơng trình sẽ khơng làm giảm bớt trách nhiệm cũng như các

yêu cầu đối với nhà thầu đề ra trong tài liệu này.1.6.5BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ KẾ HOẠCH CHI TIẾTa)Khơng trễ hơn 4 tuần tính từ ngày được trao hợp đồng, nhà thầu cần đệ trình cho

Giám đơc cơng trình biện pháp thi cơng đầy đủ và kế hoạch thi công chi tiết cho

công tác lắp đặt. Kế hoạch thi công cần thể hiện các giai đoạn thiết kế khác nhau,

thời gian dự thảo/ hồ sơ đệ trình các bản vẽ thi cơng và các tính tốn kết cấu để

trình lên cho Sở Xây dựng, việc thực hiện các thử nghiệm về tính năng hoạt động,

lấy mẫu, thử nghiệm, gia cơng, giao hàng, chuẩn bị mơ hình, lắp đặt cơng trình, thử

nghiệm nước ở hiện trường, vvb)Các tài liệu này có thể thay đổi theo từng thời điểm để phù hợp với điều kiện côngNgày 29 Tháng 05/06

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,

Lớp Nhơm Bọc

Trang 17/83Cơng Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2atrường, đồng thời sẽ được sử dụng để giám sát tiến độ và chất lượng công việc.

c)1.6.6Trường hợp nhà thầu thấy cần phải sản xuất hàng loạt trước khi chứng thực nhằm

bắt kịp ngày hoàn thành, điều này hoàn toàn thuộc về rủi ro của nhà thầu và nhà

thầu sẽ không được đền bù về thời gian cũng như chi phí nếu như vật tư và/ hoặc

tay nghề thi công không được Giám đơc cơng trình chấp nhận.

BẢO HÀNHa)Cần đệ trình giấy bảo hành với nội dung đồng ý sửa chữa hoặc thay thế các vật tư

và tay nghề thi cơng có khiếm khuyết trong thời gian bảo hành như quy định tại

phần “BÀO HÀNH” dưới đây.b)Nội dung của giấy bảo hành phải được Giám đốc cơng trình phê duyệt.c)Giấy bảo hành này cần được trao cho Chủ đầu tư trong vòng 4 tuần kể từ ngày ký

Hợp đồng.1.6.7MẪUa)Đệ trình để phê duyệt 3 bộ mẫu có dán nhãn của từng chủng loại và màu sắc theo

quy định của mẫu nhơm có kích thước x 300mm có phần hồn thiện kim loại. Các

mẫu này cần thể hiện mức độ cao nhất của các biến thể về màu sắc và bề mặt. Mẫu

sẽ chỉ được Giám đốc cơng trình xem xét về mặt màu sắc và bề mặt.b)Đệ trình để phê duyệt 3 bộ mẫu có dán nhãn của từng loại kính quy định. Các mẫu

phải có màu sắc, độ dày và tính năng trắc quang (photometrical performance) theo

yêu cầu đề ra; kích thước các mẫu phải là 300 x 300mm. Mẫu cần thể hiện mức độ

tối đa của:

1 Độ truyền sáng;

2 Hệ số phản xạ.

3 Màu ánh sáng được truyền tải thể hiện trên bề mặt trắng, và

4 Đường vân của lớp phủ phần tường lững gắn kính.

Một bộ được định nghĩa là 2 cái của mỗi 4 tính năng. Một đơn vị cái phải thể hiện

mức độ cao nhất và một cái phải thể hiện mức độ thấp nhất.c)Đệ trình để phê duyệt 2 bộ mẫu của (khi có thể, các mẫu cần có chiều dài là

300mm) :

1Chất trám trét dùng lắp kính; (bao gồm chất trám trét dùng cho kết cấu).2Băng keo dán;3Khối lắp đặt/miếng đỡ (Setting blocks)4Khối chèn bên (Side blocks)5Miếng đệm6Miếng chêm7Đồ sắt8Đoạn cong và các gioăng nén (Sweep and compression seals)9Tấm chắn nước hoặc bất cứ thiết bị chống thấm nào.Ngày 29 Tháng 05/06

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính,

Lớp Nhơm Bọc

Trang 18/83Cơng Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a10Các phần nhôm nhô ra cho các hệ thống cửa sổ khác nhau.11Các móc đỡ, rãnh, bu-lơng và các hệ thống để gá lắp khác. Ngoài ra, cần đệ

trình bảng màu đối với các thành phần với các loại màu sắc có sẵn, chẳng

hạn như chất trám trét và miếng đệm để Giám đốc cơng trình tuyển chọn.d)Tồn bộ các mẫu cần được dán nhãn và có số nhận dạng rõ ràng. Cần cung cấp

tài liệu và thuyết minh kỹ thuật đầy đủ cùng với mẫu.e)Các mẫu mã đã phê duyệt sẽ được Giám đốc cơng trình giữ lại để đối chiếu với vật

tư sản phẩm.f)Mẫu cần thể hiện kỹ thuật gia cơng và trình độ tay nghề của các bộ phận cũng như

thiết kế của các phụ kiện và các hạng mục được chôn ngầm hoặc lộ ra trước khi

tiến hành gia công, sản xuất.

Về các bộ cửa sổ nhôm, nhà thầu cần chuẩn bị một mẫu góc cửa sổ được gia

cơng hồn chỉnh đủ bộ với khung kính trượt, miếng đệm, chất trám trét, bộ khố,

khối lắp đặt, miếng chêm, vv để Giám đốc cơng trình phê duyệt.1.6.8

a)MẪU MƠ HÌNH

Trong vòng một tháng sau khi các bản vẽ thi công được phê duyệt, hoặc vào thời

điềm sớm hơn theo chỉ thị của Giám đốc công trình, nhà thầu cần gia cơng và lắp

đặt mẫu mơ hình có kích thước đầy đủ như dưới đây tại cơng trường để Giám đốc

cơng trình phê duyệt. Mơ hình này cần thể hiện cấu hình với kích thước đầy đủ,

phương pháp lắp ráp kính, các chi tiết của bộ phận, kết cấu và màu sắc của phần

hồn thiện:

Mẫu Mơ HìnhKý hiệu *Khối LượngCửa sổ phòng ngủ chính011Cửa sổ phòng khách021Cửa sổ phòng ngủ/

phòng tắm121Cửa sổ Toilet231Cửa sổ kể cả cửa đi

quay361Cửa sổ kể cả cửa đi

trượt471Cửa lá sách điển hình tại

sãnh221Lan can kính điển hình-Tối thiểu 5 mét dàiMái đón bằng kính tại

hành lang khu bàn lẻ tại

tầng P1.-Tối thiểu 10 mét dàiLớp nhôm bọc và đặc

trưng.-Tối thiểu 5 m2 / 5 mét dài

cho mỗi loại* Tham khảo bản vẽ và bảng thống kê cửa sổ

Ngày 29 Tháng 05/06

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,

Lớp Nhơm Bọc

Trang 19/83Cơng Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2ab)Tùy thuộc vào sự chấp thuận của Giám đốc cơng trình, mơ hình này có thể được

làm từ vật tư có sẵn trong nước nhằm mơ phỏng ý đồ thiết kế.c)Vị trí của mơ hình sau cùng phải là một bộ phận tiêu biểu được quy định của phần

khung kết cấu theo sự quyết định của Giám đốc cơng trình.d)Tồn bộ cơng tác gia công và lắp đặt hệ thống bọc nhôm/ cửa sổ/ mái vòm/ khung

lưới/ đặc điểm/ tấm chắn lắp kính đều phải dựa trên mơ hình sau cùng đã được

Giám đốc cơng trình chứng thực.e)Mơ hình cần được nhà thầu di dời bằng kinh phí của nhà thầu sau khi được Giám

đốc cơng trình chấp thuận chi phí.1.6.9SÀN MẪU (KHƠNG ÁP DỤNG)1.6.10 CÁC ĐẶC ĐIỂM THỬ NGHIỆM TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG

a)Nhà thầu cần đệ trình bản kế hoạch về quy trình thừ nghiệm tính năng hoạt động

của các hệ thống khác nhau theo Hợp đồng này nếu được có yêu cầu của Bộ Xây

dựng.1.6.11 BÁO CÁO THỬ NGHIỆM TÍNH NĂNG HỌAT ĐỘNG

a)Nhà thầu cần đệ trình 6 bộ báo cáo bao gồm hình ảnh của việc thử nghiệm tính

năng hoạt động cho Cửa sổ nhơm nếu có u cầu của Sở Xây dựng.1.6.12 KẾ HỌACH KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN

a)Nhà thầu cần đệ trình bảng liệt kê sơ bộ tiêu chí kỹ thuật của vật tư và quy trình

kiểm tra chất lượng các bộ phận của cửa sổ nhôm cũng như các hệ thống khác

theo hợp đồng trong giai đoạn gia công ở nhà máy.1.6.13 BÁO CÁO KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN

a)Nhà thầu phải báo cáo về kết quả công tác kiểm tra các thành phần theo “Kế hoạch

kiểm tra các thành phần” nêu trên.1.6.14 KẾ HỌACH GIAO HÀNG

a)Nhà thầu cần đệ trình báo cáo về kế hoạch sơ bộ cho toàn bộ thời gian giao hàng

từ nhà máy tới cơng trường, đặc biệt lưu ý đến tình trạng giao thông và điều kiện

công trường. Kế hoạch này cần bao gồm việc đóng gói, lưu kho và mở kiện.1.6.15 KẾ HỌACH LẮP DỰNG

a)Nhà thầu phải bao gồm trong kế hoạch nêu trên một bản mơ tả quy trình giao hàng,

cẩu hàng, lưu kho, gá lắp, giàn giáo, bệ thi công tạm thời hoặc gondola (gầu treo),

việc bảo vệ và làm vệ sinh.Ngày 29 Tháng 05/06

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính,

Lớp Nhơm Bọc

Trang 20/83Cơng Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a1.6.16 KIỂM TRA CÁC ĐẶC ĐIỂM LẮP DỰNG

a)Nhà thầu phải đệ trình một kế hoạch sơ bộ về quy trình lắp đặt trong giai đoạn lắp

đặt nhằm duy trì cơng tác quản lý chất lượng ở cơng trường.1.6.17 CƠNG TÁC BẢO VỆ VÀ ĐĨNG GĨI VẬT TƯ

a)Nhà thầu cần đệ trình một kế hoạch sơ bộ về biện pháp bảo vệ bề mặt cho cửa sổ

nhôm, mái hắt, khunglưới và tất cả các bộ phận khác thuộc công trình hợp đồng,

đặc biệt là bảo vệ chống gió bão, xi măng rơi vãi, vv trong quá trình giao nhận

trước khi lắp đặt cũng như trong & sau khi lắp dựng, nêu rõ thời điểm được tháo

bỏ lớp bảo vệ.b)Kế hoạch này phải được Giám đốc cơng trình chấp thuận.c)Kế hoạch bảo vệ cần dự phòng cho tất cả các loại vật tư lắp đặt được che đậy bảo

vệ một cách thích hợp bằng cách bao bọc bên ngồi, đậy điệm, vv tất cả các biện

pháp bảo vệ dự kiến cho các bộ phận, phụ kiện, kính,vv thích hợp để chống lại các

thiệt hại do các hoạt động thi công (chẳng hạn như bao bọc bằng băng keo dán,

mốp hoặc tấm plastic các bộ phận sau khi lắp đặt để tránh tình trạng bị ăn mòn do

vữa xi măng từ các hoạt động thi công ở phiá trên hoặc các vật thể rơi vào, vv),

mưa gió hoặc các nguyên nhân khác.d)Kế hoạch bảo vệ phải bao gồm màn che cửa sổ nhôm, cửa lá sách và khung lưới

để tránh bụi hàn, lớp sơn phun chống cháy, bê tông, mặt ướt phần xây có tính

kiềm, sơn và các chất độc hại khác. Bất cứ chất vấy bẩn nào như thế cần được di

dời, dọn sạch toàn bộ. Thiết kế màng chắn bảo vệ cần cung ứng sự thơng gió đầy

đủ ở khoảng cách giữa kính và màng chắn bảo vệ, đồng thời khơng tạo ứng suất

nhiệt trong phần kính. Trong bất cứ trường hợp nào cũng không được để màng

chắn bảo vệ tiếp xúc với kính.1.6.18 BÁO CÁO VỀ CƠNG TÁC KIỂM TRA LẮP DỰNG

a)Nhà thầu cần đệ trình một báo cáo về công tác kiểm tra việc lắp dựng theo nội

dung nêu tại Mục “ Kiểm tra và đặc điểm lắp dựng” trên.1.6.19 BẢN VẼ VÀ HÌNH ẢNH LƯU

a)Trước ngày hồn thành cơng trình nhà thầu phải chuẩn bị và cung cấp cho Giám

đốc cơng trình để chuyển giao cho Chủ đầu tư các Bản vẽ lưu của toàn bộ các

hạng mục cơng trình đã lắp đặt và các Hình ảnh lưu theo u cầu của Giám đốc

cơng trình.b)Số bản vẽ và hình ảnh này phải được chuẩn bị một cách đặc biệt cho mục đích lưu

trữ, đồng thời các bản sao cung cấp sau cùng cho Giám đốc công trình cần bao

gồm hai (2) bộ bản vẽ với kích thước thu nhỏ cùng với ấn bản điện tử (dĩa CD) và

hai (2) bộ ảnh.Ngày 29 Tháng 05/06

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính,

Lớp Nhơm Bọc

Trang 21/83Công Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a1.6.20 CÁC ĐẶC ĐIỂM BẢO TRÌ

a)Nhà thầu cần đệ trình tài liệu hướng dẫn cơng tác bảo trì cho cửa sổ, cửa lá sách

và khung lưới nhôm, bao gồm tất cả các bộ phận kim loại, kính và lớp sơn phủ

hồn thiện bằng chất hữu cơ.1.6.21 CHUYÊN GIA VÀ NHÀ CUNG CẤP

a)Nhà thầu cần đệ trình một danh sách đầy đủ các chuyên gia và nhà cung cấp đề

xuất có liên quan đến cơng trình trong vòng một tháng kể từ ngày được trao Hợp

đồng phụ này.1.6.22 VĂN BẢN XÁC NHẬN

a)Nhà thầu phải đệ trình một văn bản xác nhận đã kiểm tra toàn bộ các hạng mục thi

công, bao gồm phần khung, chất trám trét, kính và các thành phần lắp kính đều

tuân thủ các yêu cầu của hồ sơ hợp đồng, đồng thời các phương pháp lắp đặt là

đầy đủ và thích hợp đối với các điều kiện lắp đặt và sử dụng.1.6.23 CHẤP THUẬN KẾT CẤU NỀN

a) Trước khi triển khai thi cơng, Nhà thầu phải đệ trình cho Giám đốc cơng trình biên bản

của đơn vị lắp đặt xác nhận là kết cấu tòa nhà/ lớp nền đạt yêu cầu cho việc lắp dựng.

1.7CHẤT LƯỢNG1.7.1BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNGa) Trong q trình thi cơng. Nhà thầu phải cung cấp cho Giám đốc cơng trình chứng chỉ

xác nhận đã hòan thành kiểm tra chất lượng đạt theo quy định của thuyết minh kỹ

thuật vả bản vẽ.

b) Trước khi triển khai thi cơng phải đệ trình Giám đốc cơng trình duyệt bản giới thiệu

mỗi hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt theo quy định sau:

1.

2.

3.

4.

5.

6.Các Tiêu chuẩn hiện hành;

Khi Tiêu chuẩn đưa ra phân loại đánh giá, cấp phân lọai áp dụng;

Phạm vi và lãnh vực áp dụng;

Nhân sự tham gia thi công và trách nhiệm thi công;

Kế hoạch kiểm tra (ITPs)

Các quy trình khác nhau theo yêu cầu Tiêu chuẩn, bao gồm quy trình kiểm tra

quản lý, kiểm tra hợp đồng, kiểm tra thiết kế và tài liệu, kiểm tra quy trình gia cơng,

kiểm tra và thử nghiệm, v.v..

7. Các thông tin khác.Ngày 29 Tháng 05/06

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính,

Lớp Nhôm Bọc

Trang 22/83Công Ty Thiết Kế

Archetype Vietnam1.7.2

a)Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2aKIỂM TRAThông báo cho Giám đốc cơng trình lịch kiểm tra tại các thời điểm sau:1. Khung cửa đã vào vị trí lắp đặt trước khi gắn trát vào tường.

2. Khung cửa đã lắp đặt trước khi lắp nẹp.

3. Cánh cửa trước khi lắp đặt,

4. Hạng mục lắp đặt hòan chỉnh trước khi hòan thiện

b) Khi các hạng mục thi công theo giai đọan hay tuần tự trong suốt q trình thi cơng dự

án, công tác nghiệm thu kiểm tra sẽ thực hiện theo giai đọan hay khu vực.

c) Tối thiểu thông báo trước: 3 ngày làm việc

1.8BẢO HÀNHa) Nhà thầu phải cung cấp giấy bảo hành, đồng ý việc sửa chữa hoậc thay thế các vật tư

bị khiếm khuyết và lỗi thi công trong thời gian bảo hành.

b) Trong trường hợp thiết kế, công nghệ hoặc việc cung ứng bất cứ hạng mục nào trong

số các hạng mục công việc theo Hợp đồng do Nhà sản xuất thực hiện chứ không phải

do nhà thầu, thì việc bảo hành của nhà thầu phải được hỗ trợ bằng sự bảo hành của

(các) nhà sản xuất đối với việc sửa chữa hoặc thay thế các vật tư và tay nghề bị

khiếm khuyết trong thời gian bảo hành. Các vật tư và tay nghề bị khiếm khuyết bao

gồm nhưng không giới hạn trong các phần nêu dưới đây:

1Bất cứ tính trạng xuống cấp, sự biến dạng, cắt xén, lão hóa, rỉ sét, hoen rỉ hoặc ăn

mòn bất thường nào của cơng trình.

2 Tình trạng rò rỉ nước trong các điều kiện tương đương hoặc ít nghiêm trọng hơn

các điều kiện đề ra.

3 Tình trạng rò rỉ khí vượt quá mức độ quy định

4 Các bộ phận chuyển động hoạt động khơng bình thường.

5 Khiếm khuyết về mặt kết cấu do các áp suất và các lực lên tới giới hạn quy định.

6 Chất trám trét (kể cả silicone dùng cho kết cấu) mất tính kết dính, tính cố kết, nứt

nẻ hoặc biến màu.

7 Các miếng đệm hoặc mảnh chịu thời tiết (weather-stripping) bị rã.

8 Sự xuống cấp hoặc biến màu của nhơm và phần hồn thiện của lớp mạ bên ngoài

vượt quá mức độ thời tiết hoặc sự lão hóa bình thường.

9 Kính vỡ do áp lực lên tới giới hạn quy định, ứng suất do nhiệt, kính bị khiếm

khuyết hoặc hư hỏng (trước hoặc trong quá trình thi cơng), các thiệt hại hoặc vỡ

bể dọ kính bị rơi.

10 Kính gia nhiệt tự vỡ, bể.

11 Kính dát mỏng hoặc panen bị biến màu hoặc tách lớp.

12 Thiếu tính bám dính do việc di chuyển kính

13 Mất phần đệm kính trên các block do việc di dời kính và/hoặc block.

14 Phần cách ly bị hỏng.

15 Khơng hồn thành yêu cầu khác về tính năng họat động được đề ra.

16 Lớp sơn phủ ngồi phần kính bị nứt vỡ, tróc ra hoặc phai màu

c) Việc bảo hành khơng bao gồm sự thiệt hại gây ra do hành động phá hoại cố ý hoặc

các điều kiện tự nhiên vượt quá yêu cầu về tính năng hoạt động. Tuy nhiên, phần bảo

Ngày 29 Tháng 05/06

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính,

Lớp Nhơm Bọc

Trang 23/83Cơng Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2ahành bao gồm các hỏng hóc hoặc khiếm khuyết mà nguyên nhân không thể xác định.

Giấy bảo hành và thời hạn hiệu lực của việc bảo hành không tước bỏ Chủ đầu tư hay

đại diện Chủ đầu tư có các hành động khác, quyền hay sửa chữa trong khả năng của

Chủ đầu tư.

d) Thời hạn bảo hành cho các hệ thống khác nhau của các cơng trình theo Hợp đồng

phụ này phải là mười (10) năm kể từ ngày chấm dứt Giai đoạn trách nhiệm đối với

các Khiếm khuyết hoặc ngày tháng được xác nhận trên Giấy chứng nhận Hồn thành

cơng tác Hồn thiện các khiếm khuyết do Giám đốc cơng trình ban hành, tùy theo thời

điểm nào đến sau, của Hợp đồng chính. Bảo hành 10 năm sẽ được áp dụng cho tòan

bộ các hạng mục thi cơng theo hợp đồng ký kết. Việc bảo hành hệ thống bao gồm

tồn bộ các vật tư, máy móc thiết bị và nhân cơng. Mọi chi phí phát sinh do hoặc liên

quan đến nghĩa vụ đề ra ở đây phải do nhà thầu phụ hoặc các nhà sản xuất đài thọ.

e) Một số vật tư cần được bảo hành đặc biệt, nhưng không giới hạn hoặc giảm bớt các

yêu cầu trong việc bảo hành hệ thống. Các chế độ bảo hành đặc biệt có thể bắt

nguồn, một phần hoặc tồn bộ, từ các nhà sản xuất hoặc đơn vị gia công qua nhà

thầu đến Chủ đầu tư. Tuy nhiên, các giấy bảo hành dưới hình thức văn bản hoặc

được hiểu là do nhà sản xuất hoặc đơn vị gia công sẽ không giới hạn hoặc giảm bớt

Chế độ bảo hành đặc biệt, đồng thời bao gồm các điểm sau:f)1Một sản phẩm kính phản chiếu có dấu nứt, tróc hoặc biến máu trên phần sơn phủ

phản chiếu phải được thay thế miễn phí trong thời hạn tối thiểu là mười (10) năm

kể từ ngày chấm dứt Giai đoạn trách nhiệm đối với các Khiếm khuyết hoặc ngày

tháng được xác nhận trên Giấy chứng nhận Hồn thành cơng tác Hồn thiện các

khiếm khuyết do Giám đốc cơng trình ban hành, tùy theo thời điểm nào đến sau,

của Hợp đồng chính.2Kính ghép chống vỡ (laminated glass) bị bóc tách cần được thay thế miễn phí

trong thời hạn tối thiểu là mười (10) năm kể từ ngày chấm dứt Giai đoạn trách

nhiệm đối với các Khiếm khuyết hoặc ngày tháng được xác nhận trên Giấy chứng

nhận Hồn thành cơng tác Hồn thiện các khiếm khuyết do Giám đốc cơng trình

ban hành, tùy theo thời điểm nào đến sau, của Hợp đồng chính.3Màu sắc và phần hồn thiện trên mặt nhơm bị nứt nẻ, tróc hoặc phai màu vượt

quá mức độ quy định hoặc vết xước vượt quá mức độ quy định cần được thay thế

miễn phí trong thời hạn tối thiểu là hai mươi (20) năm kể từ ngày chấm dứt Giai

đoạn trách nhiệm đối với các Khiếm khuyết hoặc ngày tháng được xác nhận trên

Giấy chứng nhận Hồn thành cơng tác Hồn thiện các khiếm khuyết do Giám đốc

cơng trình ban hành, tùy theo thời điểm nào đến sau, của Hợp đồng chính.4Các khiếm khuyết trong phần neo của kết cấu, phần hoàn thiện của thép inox,

phần xử lý nhôm bằng anốt và lớp sơn tĩnh điện cần được thay thế miễn phí trong

thời hạn tối thiểu là mười (10) năm kể từ ngày chấm dứt Giai đoạn trách nhiệm

đối với các Khiếm khuyết hoặc ngày tháng được xác nhận trên Giấy chứng nhận

Hoàn thành cơng tác Hồn thiện các khiếm khuyết do Giám đốc cơng trình ban

hành, tùy theo thời điểm nào đến sau, của Hợp đồng chính.Việc khơng cung cấp các chế độ bảo hành đặc biệt đáp ứng các yêu cầu nêu trên có

thể dẫn đến việc khơng chấp thuận loại kính và vật tư đề xuất, đồng thời nhà thầu

phải đệ trình lại loại kính và vật tư từ nguồn cung cấp khác có thể cung cấp chế độ

bảo hành đặc biệt đáp ứng đúng yêu cầu đề ra.g) Toàn bộ chế độ bảo hành bao gồm chi phí di dời và thay thế các hạng mục cơng trình

bị khiếm khuyết mà khơng tính thêm chi phí với Chủ đầu tư vào thời điểm do Chủ đầu

tư chỉ định trong giai đoạn bảo hành.

Ngày 29 Tháng 05/06

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính,

Lớp Nhơm Bọc

Trang 24/83Công Ty Thiết Kế

Archetype Vietnam1.9Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2aPHÁT TRIỂNa) Vật tư và phương pháp kỹ thuật khác với quy định hay thể hiện trên bản vẽ và tài liệu

thuyết minh này có thể sử dụng khi các vật tư và phương pháp kỹ thuật đề xuất phù

hợp với tất cả các điểm sau:

1

2

3

4Nội dung thiết kế;

Các quy định thiết kế;

Các quy tắc thi công và tiêu chuẩn áp dụng;

Và đã được Giám đốc cơng trình chấp thuận.1.10 HỒ SƠ BÀN GIAO VÀ BẢO DƯỠNG

a)Nhà thầu phải đệ trình cho Giám đốc cơng trình phê duyệt, trước ngày hồn thành

Thực tế Hợp đồng chính:

1Một (1) bộ tài liệu hướng dẫn công tác bảo dưỡng bằng Tiếng Anh và Tiếng

Việt, mô tả:

1)Thông tin chi tiết về chất làm sạch được kiến nghị sử dụng;2)Quy trình bảo dưỡng các thành phần của hệ thống cửa sổ;3)Quy trình kiến nghị cho cơng tác kiểm tra theo định kỳ;4)

2

b)Một danh mục các phụ tùng, nhà cung cấp và mọi thơng tin khác để

Chủ đầu tư có thể bảo trì đúng hệ thống.

Năm (5) bộ bản vẽ hồn cơng, trong đó hai (2) bộ bản vẽ khổ lớn đóng

khung, còn ba (3) bộ còn lại khổ A3, đóng thành ba (3) tập.Sau khi có sự phê duyệt của Giám đốc cơng trình, Nhà thầu phải cung cấp ba (3) bộ

hồ sơ nêu trên cho Chủ đầu tư.1.11 DỰ PHÒNG THAY THẾ

a)Ơ cửa lấy sáng lắp kính dự phòng

Nhà thầu phải cung cấp 2% mỗi kích cỡ và chủng loại panen kính dự phòng cho

Chủ đầu tư.2. VẬT LIỆU, SẢN PHẨM VÀ PHẦN HOÀN THIỆN

2.1.ĐẠI CƯƠNGa)Vật liệu và các thành phần được sử dụng phải theo quy định hoặc các vật liệu

tương đương phù hợp được Giám đốc cơng trình phê duyệt.b)Vật liệu không được liệt kê phải là vật liệu có chất lượng tốt nhất và phù hợp với

mục đích đồng thời theo phê duyệt của Giám đốc cơng trình.c)Tất cả các vật liệu khơng được có bất cứ khiếm khuyết nào có thể làm giảm cường

độ, chức năng hoặc vẻ bên ngồi của các cơng trình thuộc Hợp đồng phụ hoặc

cơng trình kế cận.Ngày 29 Tháng 05/06

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính,

Lớp Nhôm Bọc

Trang 25/83Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 HỒ SƠ ĐỆ TRÌNH (KHI ĐƯỢC TRAO HỢP ĐỒNG)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×