1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC YÊU CẦU THIẾT KẾ

CÁC YÊU CẦU THIẾT KẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công Ty Thiết Kế

Archetype Vietnam5.1.

a)Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2aKÍN NƯỚCKhơng có việc thấm nước xảy ra khi chịu tác động phun nước với lưu lượng

5l/phút/m2 trong 10 phút cùng với công tác thử nghiệm nước tại cơng trường 100%

trên tồn bộ cửa sổ nhơm đã lắp đặt theo phương pháp thử nghiệm thể hiện trong

mục B của PNAP 248. Việc trám trét hai lần hoặc hệ thống cân bằng áp suất phải

được Nhà thầu cung cấp để duy trì kín nước cũng như Nhà thầu phải lắp đặt hệ thống

thốt nước thích hợp để thốt đi phần nước có thể rò rỉ qua lớp trám trét bên ngoài.

Nhà thầu cũng phải cung cấp bộ thơng gió với hệ thống thốt nước thích hợp có thể

thoát nước hiệu quả từ khu vực xung quanh máy thơng gió.5.2.KHƠNG KHÍ THÂM NHẬPa) Sự thâm nhập của khơng khí khơng được vượt q 0,2m3 / giờ trên mỗi mét chiều dài

xung quanh cửa thơng gió khi chịu sự chênh lệch áp suất tĩnh là 10kg/m2.

5.3.ĐỆM CỬA SỔa) Nhà thầu cần sử dụng loại đệm khơng khí, khơng dùng thanh dẫn.

5.4.TRỌNG LƯỢNGa) Tổng trọng lượng của tường cửa bao gồm kính và các cấu kiện gia cố phải khơng

được vượt quá 100kg/m2 (khu vực tường cửa sổ) hoặc theo mức độ hệ thống kết cấu

tòa nhà cho phép.

5.5.BIỆN PHÁP CHỐNG TIẾNG ỒN VẾT NỨTa) Nhà thầu phải thực hiện biện pháp thích hợp nhằm ngăn chặn tiếng ồn vết nứt gây ra

không chỉ bởi sự giãn nở nhiệt cũng như sự co lại của các bộ phận kim loại mà còn

do sự võng xuống của kết cấu tòa nhà.

5.6.THANH NEO ĐỆM CỬA SỔa) Thanh neo đệm cửa sổ phải được đặt tại các vị trí như thể hiện trên các bản vẽ hồ sơ

thầu. Hệ thống phải có khả năng chịu đựng một lực tập trung tối thiểu 2,5KN theo

hướng vào, ra cũng như bên trái và bên phải và 1,0KN theo hướng lên và xuống mà

không bị hỏng hoặc méo mó đối với thanh neo hay bất cứ cấu kiện nào của phần

tường ngồi. Vị trí của thanh neo phải phù hợp với các bản vẽ hồ sơ thầu.

b) Vật liệu cho thanh neo đệm cửa sổ phải là loại thép khơng gỉ.

5.7.

a)CƠNG TÁC BẢO VỆ CHỐNG SÉT

Nhà thầu phải lắp đặt thiết bị bảo vệ chống sét cho mọi cửa sổ nhôm / đặc trưng/

lớp nhôm phủ, cửa kính gấp, cửa lá sách và lan can kính miêu tả theo hợp đồng.Ngày 29 Tháng 05/06

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính,

Lớp Nhơm Bọc

Trang 65/83Công Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2ab)Nhà thầu phải lắp đặt toàn bộ vật dẫn điện cần thiết, mối nối dây điện, v.v.cho hệ

thống này.c)Nhà thầu thi cơng phần điện hồn toàn chịu trách nhiệm cho việc kết nối hệ thống

tiếp đất từ điểm thấp nhất và cao nhầt của các hệ thống này.d)Kết cấu kim loại của các hệ thống nêu trên phải kết nối đúng đắn với nhau theo quy

định của Việt Nam, và phải kết nối với hệ thống tiếp đất chung của tòa nhà.e)Nhà thầu thi cơng phần điện phải chịu trách nhiệm kết nối hệ thống tiếp đất từ điểm

thấp nhất của tường cửa sổ tại t6àng trệt vào hệ thống khí đầu cuối tại mái tòa nhà.f)Việc đề xuất hệ thống bảo vệ chống sét cần phải trình nộp cùng với hồ sơ thầu

cũng như phải phù hợp với toàn bộ tiêu chuẩn áp dụng.

Lưu ý:

Hệ thống bảo vệ chống sét đề xuất phải được Kỹ sư bảo vệ chống sét có thẩm quyền

xác nhận.

Tòan bộ hệ thống phải được thử nghiệm để bảo đảm là đã phù hợp với quy định Tiêu

chuẩn Anh và Quy tắc thi cơng CP 326: 1965, với chi phí của Nhà thầu điện.5.8.GIAI ĐỌAN CHỊU ĐƯỢC CHÁYa) Mắt cửa phải được gia cố với các vật liệu có khả năng chống cháy được chấp thuận

theo tiêu chuẩn F.S.D để duy trì tồn bộ giai đoạn chống cháy từ 2 tiếng đến 4 tiếng

như thể hiện trên bản vẽ. Khoảng cách giữa phiến sàn kết cấu và mắt cửa của phần

tường cửa sổ cũng phải được trám trét hoàn toàn với vật liệu chống cháy để duy trì

giai đoạn chống cháy 2 tiếng đến 4 tiếng như Quy định thực hiện cho Nhà thầu Xây

Dựng Chống Cháy do DOC phát hành. Nhà thầu phải bảo vệ các thiết bị cố định của

phần tường cửa sổ đến phiến sàn kết cấu với vật liệu chống cháy được chấp thuận

theo tiêu chuẩn F.S.D để duy trì tồn bộ giai đoạn chống cháy từ 2 tiếng đến 4 tiếng

b) Vật liệu chống cháy của mắt cửa phải được gắn chặt vào khung cửa để nó có thể vẫn

giữ ngun vị trí khi phải chịu tác động kéo dài của nhiệt hay lửa.

5.9.CÁC ĐẶC TÍNH KẾT CẤUa)Việc thiết kế cửa sổ cũng như cửa gấp kính phải có sự xem xét các đặc tính về kết

cấu của việc xây dựng nàyb)Thanh song của các đố cửa trên không được võng xuống quá 1/180 chiều dài giữa

hai trụ đỡ cũng như khơng có bất cứ méo mó cố định nào khi phải chịu áp lực gió.

Tồn bộ chi tiết kẹp giữ phải được thiết kế nhằm chống lại tác động của áp lực gió. Áp

lực gió thiết kế phải phù hợp với Tiêu chí kỹ thuật về kết cấu.c)Sự võng xuống của dầm / phiến sàn liên tục được chống đỡ đơn giản dưới hoạt tải

được thiết kế tối đa phải là 1/250 lần độ dài của nhịp.d)Sự võng xuống của thanh dầm và / hoặc phiến sàn công - xon dưới hoạt tải được

thiết kế tối đa phải là 1/250 lần độ dài công-xon.e)Dưới điều kiện trên, thanh song cũng như các chi tiết của đố cửa trên và chất trám

trét phải không gây hư hại cũng như khơng có bất cứ biến dạng cố định có hại nào.Ngày 29 Tháng 05/06

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính,

Lớp Nhơm Bọc

Trang 66/83Công Ty Thiết Kế

Archetype Vietnam5.10.

a)Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2aĐỘ VÕNG XUỐNG PHẦN BÊN GIỮA CÁC SÀNBất cứ hư hại cũng như sự méo mó lâu dài nào cũng sẽ khơng được ghi nhận trên

bất cứ phần nào của cửa sổ và kính trong điều kiện độ võng xuống phần bên của

chiều cao mỗi tầng là 12mm hoặc 1/500 chiều cao tầng nhà, tùy theo con số nào lớn

hơn.5.11.DỊCH CHUYỂN NHIỆTa) Các bộ phận cửa sổ phải được thiết kế cho sự chuyển động do nhiệt của nhơm dưới

điều kiện thời tiết bình thường trong nước, chẳng hạn như chúng phải có thể dịch

chuyển tương ứng với nhiệt độ từng mùa, từ 0ºC đến 40ºC, và nhiệt độ hàng ngày là

10ºC cũng như nhiệt độ bên trong tòa nhà từ 10ºC đến 27ºC.

5.12.TÍNH NĂNG HỌAT ĐỘNG MƠI TRƯỜNG5.12.1.THẤM NƯỚCa)Sự thấm nước trong Tiêu chí kỹ thuật này được định nghĩa là việc xuất hiện của

nước khơng kiểm sốt được hơn là sự cơ đặc lại trên bề mặt phòng trong bất cứ

phần nào của cửa sổ / cửa ra vào cũng như xung quanh cửa sổ / cửa ra vào đến

mối nối tường. Việc lắp đặt tồn bộ này phải có tính chống thấm.b)Thử nghiệm cho sự thẩm thấu nước tĩnh.

Khơng có sự thấm nước nào dưới áp suất tĩnh được xảy ra khi cửa sổ được thử

nghiệm theo tiêu chuẩn ASTME 331-86 với độ chênh lệch áp suất tĩnh khác nhau

là 3,8 KN/M2 hoặc 20,8 lbs/ inch trong 15 phút. Sử dụng tốc độ phun hơi nước 200l

/ 1 giờ trên một mét vuông (5 gallon nước 1 giờ trên một foot vuông).c)Thử nghiệm cho sự thẩm thấu nước động.

Tuân theo tiêu chuẩn NAAMM T-1-68T hoặc tiêu chuẩn AAMA TM-1-76, phương

pháp thử nghiệm phần tường cửa sổ kim loại về sự thẩm thấu nước sử dụng áp

suất động, tại áp suất thiết kế đã được xác định trước.d)Thử nghiệm nước ở công trường.e)Thử nghiệm nước ở công trường tuân theo NAAMM FC-1-69 sẽ phải thực hiện cho

các phần hồn thiện. Tất cả cơng tác sửa chữa đều khơng được tính thêm chi phí

cho Chủ đầu tư. (Tiêu chí kỹ thuật AAMA FC-1-76 tương đương có thể được chấp

thuận tùy theo sự đồng ý của Giám đốc cơng trình).5.12.2.

a)THÂM NHẬP KHƠNG KHÍ.Tính chống sự thâm nhập của khơng khí của hệ thống cửa sổ do sự khác biệt áp

suất khơng khí phải lớn hơn những giới hạn dưới đây, khi thử nghiệm phải tuân

theo tiêu chuẩn ASTM E 283-84.

Yêu cầu về tính năng hoạt động.Ngày 29 Tháng 05/06

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính,

Lớp Nhơm Bọc

Trang 67/83Cơng Ty Thiết Kế

Archetype VietnamÁp suất khí tĩnhDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2aCửa sổ lấy sáng cố định.Cửa sổ cơ động.m³ / giờ /m²m³ / giờ / m0.1001.12.00.2001.13.20.3001.14.2Hệ số kPa khác biệtb)Đối với các cửa sổ lấy sáng cố định, tỷ lệ rò rỉ trung bình khơng được vượt quá 1,1

m³/giờ trên 1m2 cửa sổ.c)Đối với các cửa sổ cơ động, luồng khơng khí xun qua cửa sổ, được biểu thị

bằng mức rò rỉ trung bình trên mét tại các khớp nối mở có thể nhìn thấy ở mặt

trong của cửa, phải dưới mức giới hạn được trình bày trong bảng trên.5.12.3.

a)CÁC ĐẶC TÍNH VỀ ÂM THANHTồn bộ hệ thống cửa sổ, ví dụ như các khung, kính để lắp mắt cửa (trừ khi được

nêu khác), kính cũng như khung kính trượt có thể mở được phải biểu hiện sự truyền

âm thanh hạng 37 dB. Nhà thầu phụ khi yêu cầu, phải tiến hành thử nghiệm hệ

thống để chứng minh đặc tính âm thanh. Các điểm dưới đây trong việc thiết kế hệ

thống cũng phải được ghi nhận:

1Khung kính trượt có thể mở được / khung cánh cửa sổ phải được lót bằng

miếng đệm kép làm bằng neoprene bọt, với một khớp nối duy nhất ở giữa

rãnh trên.2Toàn bộ mối nối của phần khung nhôm phải được bịt kín trong suốt q trình

sản xuất với chất trám ở cửa sổ butyl nhằm đảm bảo chúng kín khí khơng bị

vết nứt hoặc lỗ hỏng.3Hệ thống cửa sổ phải được trám kín xung quanh các gờ cạnh bên ngồi của

phần kết cấu. Nó sẽ ngăn chặn tiếng ồn từ bên ngồi lọt vào phòng qua khe

nứt do sự co lại của vữa lỏng.4Tất cả các khớp nối bằng đai giữa các bộ phận bằng nhơm phải được silicon

hóa trước khi đai được đặt vào vị trí tại hiện trường. Việc này tạo được sự kín

nước cũng như kín tiếng ồn.Nhà thầu cũng phải đề xuất độ dày của kính đạt được yêu cầu STC.

5.13.CỬA SỔ TIÊU BIỂUa)Mặt phẳng cửa sổ cũng như các phần liên quan với phần hoàn thiện liền kề, phải

được thực hiện như đã nêu trong bản vẽ. Tồn bộ kín cùng loại phải nằm trên cùng

một mặt phẳng.b)Nhà thầu phải đặc biệt chú ý đến mặt cắt đã được đúc của phần khung cửa sổ cũng

như đảm bảo toàn bộ mối nối khung cửa sổ phải được ghép mộng vng góc và nốiNgày 29 Tháng 05/06

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,

Lớp Nhơm Bọc

Trang 68/83Cơng Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2avừa khít.

c)Tồn bộ phụ kiện của khung cửa sổ phải có cùng chiều rộng dù nó là loại khung

kính trượt có thể mở được hoặc loại khung cố định.d)Màu sắc của kính tường lửng (kính mờ để che các cấu kiện trong kiến trúc tường

màu) phải khớp với kính của lỗ cửa để nhìn (vision glass) khi lắp đặt vào vị trí.e)Tồn bộ các bộ phận phải được bảo vệ bằng các dụng cụ che đậy.f)Các lỗ thốt ẩm, lỗ thơng hơi cũng như lỗ thốt nước phải được đặt một cách kín

đáo ở những vị trí khơng vấy bẩn, tạo thành đường sọc hay vết nứt cho công

trường hay khu vực xung quanh.5.14.CỬA LÁ SÁCHa)Cửa lá sách phải có các đặc điểm kỹ thuật, hình dáng và độ dày có khả năng chịu

được sự méo mó dưới các điều kiện gió như đã nêu. Các lá sách phải được hoàn

thiện như phần khung và phải được lắp đặt một cách an toàn.b)Trừ khi được nêu khác đi, Nhà thầu phải lắp đặt các cửa lá sách cùng với lưới ngăn

côn trùng với diện tích trống (thơng gió) khơng dưới 50%. Nhà thầu phải cung cấp

các lá sách với những đai kiềng đổi chiều thẳng đứng và các lá sách phải có

khoảng cách bằng nhau.c)Ở những chỗ được chỉ định là cửa lá sách kín nước, độ thấm nước phải được giữ ở

mức tối thiểu bằng sự lắp ráp đặc biệt và đặc điểm mặt cắt của các tấm lá sách.d)Toàn bộ cấu kiện nhìn thấy được phải có phần hồn thiện giống như khung cửa sổ

điển hình.e)Cửa lá sách phải bao gồm các lá sách bằng nhôm loại chống mưa bão được đặt

vào trong hệ thống khung nhôm đặc trưng. Phần cuối của lá sách phải được hàn

hoặc kẹp chặt đến các thành phần khung nhôm với những cái chốt làm bằng thép

khơng gỉ được giấu kín. Nhà thầu phải cung cấp những miếng tăng cứng bằng

nhôm được lắp ẩn cho các lá sách, sao cho tổng độ biến dạng của lá sách song

song với trục chính khơng được vượt q 1/175 chiều dài dưới áp lực thiết kế.

Những đặc điểm trên được thực hiện trong điều kiện áp lực tác động thẳng góc với

mặt phẳng tạo bởi các góc của khung ngồi, và diện tích phụ thuộc của lá sách

bằng với diện tích nó nhơ ra trên cùng một mặt phẳng.f)Cửa lá sách phải là loại có khả năng mở được tại những vị trí như thể hiện trên bản

vẽ.g)Các lá sách phải vừa chỗ khi mở ra trước song cửa thẳng đứng và phải nằm song

song theo chiều ngang với các lá sách của những cửa kế cận.h)Nhà thầu phải chừa ít nhất 50% diện tích trống của cửa lá sách, hợp với các yêu

cầu cơ học do Giám đốc cơng trình u cầu.i)Các cửa lá sách khơng hoạt động phải được đóng bằng tấm nhơm được sơn màu

đen với độ dày danh định tối thiểu 0,125 inch (3,2mm), được kẹp chặt gắn kín nước

vào bề mặt cửa lá sách trong nhà.j)Nhà thầu phải cung cấp lưới dây kim loại ngăn cơn trùng làm bằng thép khơng gỉ có

thể tháo ra được cho các cửa lá sách hoạt động. Lưới dây kim loại phải có độ dày

danh định tối thiểu 1,6mm (0,063 inch). Các khe hở trong lưới có độ rộng là 12,7mm

(0,5 inch).k)Phần hoàn thiện cửa lá sách phải là phần hồn thiện bọc nhơm kim loại tự nhiên.

Các góc khung cũng như phần cuối lá sách nhơ ra phải được hàn hoặc kẹp chặt với

đinh vít làm bằng thép không gỉ theo từng dãy 300mm, cũng như các tấm panel vàNgày 29 Tháng 05/06

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính,

Lớp Nhơm Bọc

Trang 69/83Cơng Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2amàng ngăn côn trùng phải được sơn màu đen với hệ thống sơn được chấp thuận.

l)Nhà thầu phải cung cấp các tấm ngăn giọt nước, neo tấm kim loại ngăn nước chảy

từ mái xuống cũng như các bộ phận liên quan được yêu cầu cho công tác lắp đặt

hồn thiện cũng như lắp đặt kín nước.m)Các cấu kiện khung nhôm tại nơi mở cửa lá sách phải được hồn thiện phù hợp với

lá sách ơ cửa chớp.n)Tồn bộ bộ phận ngưỡng cửa cũng như các bộ phận đính kèm ống dẫn tại cửa lá

sách phải được trám trét kín nước hồn tồn.o)Tồn bộ gờ cạnh lộ ra bên ngoài của lá sách được tạo bởi tấm uốn cong phải là loại

được cắt bằng máy hình chữ V để có được gờ cạnh phẳng, sạch và sắc.p)Độ dày tối thiểu danh định của lá sách phải là 2,0mm tùy thuộc vào việc trình nộp

tính tốn kết cấu để thể hiện độ bền cũng như tính ổn định thích hợp.5.15.CỬA SỔ/ TƯỜNG KÍNH VÀ CỬA ĐI CỦA TỒN BỘ TƯỜNG NGOÀI NHÀa)Cửa sổ và cửa ra vào là loại kính được nêu rõ như thể hiện trên bản vẽ.b)Nhà thầu cần cung cấp cửa với kính tăng độ cứng với tồn bộ đồ sắt cũng như đồ

then khóa chất lượng tốt nhất. (Các vật liệu mẫu phải đệ trình cho Giám đốc cơng

trình xét duyệt). Khi cần, các ổ khóa này phải có chung chìa với tồn bộ hệ thống

khóa chủ của tòa nhà.5.16.BẢNG KÝ HIỆUa)Nhà thầu phải lắp đặt đầy đủ trong khu vực thể hiện trên bản vẽ của Giám đốc

cơng trình nơi mà biển ký hiệu sẽ được Nhà thầu phụ thi công bảng hiệu lắp đặt.b)Nhà thầu phải cho phép Nhà thầu phụ đến tiếp xúc để phối hợp trong những vấn

đề liên quan đến việc lắp đặt những biển ký hiệu như đã nêu.5.17.THÀNH PHẦN LỚP PHỦ BỌC KIM LOẠIa)Thép không gỉ phải được sản xuất từ loại 316 AISI. Toàn bộ bề mặt lộ ra bên ngoài

phải quét lớp sơn 500 KYNAR do công nghệ PPG sản xuất hoặc sản phẩm tương

đương được chấp thuận.b)Khi có thể, các thành phần sơn phủ phải được pha chế tại xưởng. Việc đo đạc tại

công trường phải được thực hiện khi có yêu cầu nhằm bảo đảm đúng quy cách

cũng như giảm thiểu các mối nối và mối ghép tại cơng trường.c)Phần trang trí gắn vào tường không được tháo ra và phải được bảo vệ về mặt cơ

học để tránh sự dịch chuyển theo phương ngang hay đứng. Các thành phần trang

trí khơng được sử dụng với chức năng kết cấu chính, chẳng hạn như giữ các tấm

kính hay panen. Khơng chấp nhận các thành phần trang trí bằng plastic.d)Các loại chốt sử dụng cho việc lắp ráp phải được giấu kín.e)Các cấu kiện phải được thiết kế phù hợp cho sự dịch chuyển của tòa nhà cũng như

dịch chuyển do nhiệt mà khơng làm oằn, thiệt hại sự bằng phẳng của phần bề mặt

hoàn thiện, các mối nối không được hở quá nhiều, các mối hàn và chốt khóa khơngNgày 29 Tháng 05/06

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính,

Lớp Nhôm Bọc

Trang 70/83Công Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2ađược ép quá chặt.

f)Không chấp nhận những bề mặt lộ ra ngoài bị rỗ, sẹo, vết cuộn, sóng, thiếu bằng

phẳng hay bị đóng dầu, có vết ố, bị đổi màu hay bị các khuyết tật khác.g)Phải tạo các thành phần kim loại theo hình dáng cũng như kích thước được yêu

cầu, với các đường cong và các góc chuẩn xác. Nhà thầu phải cung cấp những

đường rãnh, giá treo cũng như công xon cần thiết cho việc chèn khung đối với các

thành phần được lắp ráp tại xưởng.h)Phải tuân theo tiêu chuẩn AWS cho công tác hàn tại xưởng. Nhà thầu phải cung

cấp mối hàn sau các bề mặt hồn thiện mà khơng làm méo mó hoặc bạc màu các

mặt lộ ra bên ngồi. Làm sạch các mối nối hàn lộ ra bên ngoài của tồn bộ cơng

tác hàn cũng như mài giũa các bề mặt lộ ra bên ngoài và bề mặt tiếp xúc.i)Thực hiện bằng máy các mối nối cho thật kín và chuẩn xác. Nối chồng hoặc ghép

vạt các mối nối ở góc. Thực hiện các mối nối chịu thời tiết sao cho khỏi bị thấm

nước.j)Tuân theo NAAM “Hướng dẫn phần hoàn thiện bằng kim loại” trong các đề xuất về

chỉ định và ứng dụng phần hoàn thiện, ngoại trừ được nêu khác.k)Phần hoàn thiện phải trong giới hạn được thiết lập bởi các mẫu mã được chấp

thuận về dải màu và định hướng của cơng tác hồn thiện.l)Hình thành mối nối kín với các điểm kết nối lộ ra bên ngồi vừa khít với các phần lộ

ra của khung cửa cũng như khoảng trống cho công tác trám trét và lắp đầy chỗ nối.

Ở những chỗ cần phải cắt, hàn cũng như mài để lắp vừa các cấu kiện trong xưởng,

phải phục hồi lại sản phẩm hoàn chỉnh bằng cách xóa đi dấu vết của những sửa

chữa đó.m)Khơng được cắt hoặc mài mòn các phần hồn thiện khơng thể sữa chữa lại hồn

tồn tại cơng trường. Phải mang các hạng mục đó về xưởng để sửa chữa theo yêu

cầu, sau đó sửa sang lần cuối hồn thiện hoặc cung cấp bộ phận mới do sự lựa

chọn của Nhà thầu.n)Bảo vệ các phần hoàn thiện cơ học trên bề mặt lộ ra bên ngoài tránh bị hư hỏng

bằng các biện pháp bảo vệ che phủ tạm thời trước khi giao hàng.o)Sửa chữa lại phần che phủ bảo vệ bị hư hại trong quá trình giao hàng hoặc trong

lúc lắp đặt. Di dời phần che phủ bảo vệ chỉ khi khơng có khả năng gây hư hại do

công việc khác được tiến hành tại cùng vị trí.p)Giữ cho các phần che phủ bảo vệ không bị đụng chạm và gỡ đồng thời các phần

che phủ này khỏi các hạng mục hoàn thiện giống nhau để ngăn ngừa sự oxi hóa

cũng như sự bạc màu.6. CÁC YÊU CẦU KẾT CẤU & THỬ NGHIỆM THI CƠNG

6.1.ĐẠI CƯƠNGa)Cơng tác thiết kế và thử nghiệm các hạng mục cửa nhơm (tồn hệ thống) cần thực

hiện theo đúng các yêu cầu về quy định xây dựng của Việt Nam cũng như các quy

định của Tiêu chuẩn Anh, vvb)Cần chú ý thực hiện đúng theo các quy định xây dựng của Việt Nam, quy định thực

hành đối với tác động gió, ấn bản mới nhất, theo tiêu chuẩn được cơng nhận về

việc tính tốn các tác động theo hướng ngang qua tòa nhà cũng như hệ thống đã

nêu trên phải được thiết kế để chịu được tải trọng gió trước áp lực gió cơ bản nhưNgày 29 Tháng 05/06

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,

Lớp Nhơm Bọc

Trang 71/83Cơng Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2asau:

Độ cao của tòa nhà nêu trên

Cao trình tính từ mặt đấtSức gió cơ bản theo kPaTừ 0 đến 10m1.2Từ 10 đến 30m2.2Từ 30 đến 50m2.5Từ 50 đến 100m3.0Từ 100 đến 150m3.5c) Khơng tính sức gió cân bản nói trên,cửa nhơm và các neo giữ của chúng cùng với các

hệ thống nêu trên phải được thiết kế sao cho có thể chịu được áp lực gió khơng thấp

hơn các áp lực sau:

1 Sức hút ở bề mặt bên ngoài

1.2 x 1.4 = 1.68 kPa

2 Áp lực trên bề mặt bên ngoài

1.2 x 1.0 = 1.2 kPa

Nhà thầu phải điều chỉnh/tăng cường hệ số tính tốn tác động lên các góc và cạnh.

d) Để áp dụng cho mục đích thiết kế áp lực gió cơ bản được xác định ở trên được nhân

với hệ số hình dáng các có liên quan được đề cập trong “Quy định thực hành đối với

tác động gió” do Bộ Xây dựng Việt Nam phát hành.

e) Bên cạnh các yêu cầu trên, các tính chất kết cấu của hệ thống cần được thực hiện

theo luật/ quy định của Việt Nam.

6.2.THỬ NGHIỆM VỀ TÍNH NĂNG HỌAT ĐỘNG (BỘ CỬA SỔ NHƠM)a) Thử nghiệm về tính năng hoạt động cần được thực hiện nghiêm chỉnh theo yêu cầu

của Bộ xây dựng. Việc này phải là một hạng mục dự phòng nếu có yêu cầu của Bộ

xây dựng.

b) Đơn vị thử nghiệm

1. Sau các tính tốn kết cấu và bản vẽ thi công được chấp thuận, việc thử nghiệm

các bộ phận tường kính sẽ do Nhà thầu thực hiện tại phòng thí nghiệm nếu có u

cầu của Bộ Xây dựng.

2. Cơng tác thử nghiệm do Bộ xây dựng Việt Nam yêu cầu cần được thực hiện để

chứng minh rằng hệ thống tường bằng kính đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chí kỹ

thuật về độ cứng và độ bền cũng như khả năng chống thấm.

3. Các chi tiết của đơn vị được thử nghiệm cần được trình lên Giám đốc cơng trình

xem xét chấp thuận trước khi tiến hành thử nghiệm.

Đơn vị được thử nghiệm phải mang tính chất đại diện, sát với thực tế các điều kiện

hiện hữu của tòa nhà hồn thiện liên quan đến các bố trí về mặt cấu trúc của các

bộ phận và việc neo giữ.

4Công tác thử nghiệm cần được thực hiện tại phòng thí nghiệm độc lập được chấp

thuận của Nhà sản xuất cho hệ thống được đề cập ở trên. Tên của phòng thí

nghiệm dự kiến phải được đệ trình với đầy đủ chi tiết của đơn vị thử nghiệm để

Giám đốc công trình phê duyệt.5Khơng được tiến hành các thử nghiệm sơ bộ ngoại trừ trường hợp có sự giám sát

của Giám đốc cơng trình hay tư vấn của ơng. Tồn bộ kết quả thử nghiệm và côngNgày 29 Tháng 05/06

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 08: Cửa Sổ Nhơm, Tường Kính,

Lớp Nhôm Bọc

Trang 72/83Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC YÊU CẦU THIẾT KẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×