1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ý NGHĨA ĐỀ TÀI: “Thuyết âm dương ngũ hành và ứng dụng trong quản lý nhân sự”.

Ý NGHĨA ĐỀ TÀI: “Thuyết âm dương ngũ hành và ứng dụng trong quản lý nhân sự”.

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Chọn bản mệnh chủ đạo của công ty theo bản mệnh người có quyền hành

cao nhất như chủ tịch hội đồng quản trị hay tổng giám đốc.

+ Khi chọn các nhân viên cấp dưới mà có thể nắm giữ những vị trí quan

trọng trong cơng ty hay trong tổ chức không được xung khắc với bản

mệnh của người đứng đầu. Trong trường hợp có thể tương sinh với bản

mệnh của người đứng đầu là tốt nhất, nhưng cần phải theo chiều vượng

cho người đứng đầu.

+ Với những nhân viên có vị trí thấp, khơng q ảnh hưởng trong tổ chức có

thể giảm nhẹ yếu tố xung khắc với người đứng đầu.

+ Các nhân viên dưới quyền của các cấp quản lý cũng cần phải xem xét và

so sánh với bản mệnh của người quản lý trực tiếp.

+ Khi phân chia nhóm để làm việc cũng cần xem xét bản mệnh của các

thành viên trong nhóm để việc hợp tác được diễn ra suôn sẻ, đặc biệt với

những tác vụ cần sự phối hợp các thành viên trong một thời gian dài và

kết quả của tác vụ có ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của công ty

hay tổ chức đó.5.2. Thuyết Âm Dương Ngũ Hành trong quản trị nhân sựTrong ngũ hành có Kim – Mộc- Thủy- Hỏa- Thổ, và 5 yếu tố này nó có sự

tương sinh và tương khắc với nhau. Trong đó:

°

°

°

°

°Kim: Chính là Cơng cụ quản lý, mơ hình quản lý áp dụng.

Thủy: Cách thức, phương pháp chúng ta sẽ quản lý.

Mộc: Con người (người lao động).

Hỏa: Cá tính hay tính cách của mỗi cá nhân trong tổ chức.

Thổ: Tổ chức, môi trường làm việc.15Hình 4: Ngũ hành trong nhân sựXét theo tương sinh: Kim –Thủy- Mộc—Hỏa—Thổ thì :

Mỗi doanh nghiệp, tổ chức, chúng ta cần lựa chọn một cơng cụ quản lý, mơ

hình quản lý phù hợp (KIM-đó có thể là mơ hình quản lý tập trung, hay phân

tán…), áp dụng và vận dụng phương pháp, cách thức (THỦY- một cách linh

hoạt theo đúng tính chất của nước: ở bầu thì tròn ở ống thì dài) để quản lý nhân

sự 1 cách hiệu quả. Từ việc áp dụng cơng cụ, mơ hình và phương pháp hiệu quả

sẽ tác động đến trực tiếp người lao động (MỘC-dụng nhân như dụng Mộc).

Mỗi người lao động đều có khả năng của riêng mình, kỹ năng riêng mình

và vận dụng thật tốt kỹ năng, kiến thức của họ vào đúng công việc phù hợp. Và

tiếp theo, sau khi sử dụng các công cụ, dụng cụ, tác động đến người lao động thì

chắc chắn cá tính (tính cách) của mỗi người lao động sẽ thay đổi (tích cực, tiêu

cực, khơng thay đổi) (HỎA).

Và cuối cùng nó sẽ tác động đến tổ chức, môi trường lao động và làm việc.

Người lao động sống trong 1 môi trường tốt được đãi ngộ, được quan tâm, được

học hỏi, giao lưu…sẽ có những tác động tốt đến môi trường làm việc (THỔ) là

tấm gương sáng… ngược lại, nếu cá nhân bị ảnh hưởng bởi cá tính chưa tốt, có

thể gây tổn hại cho tổ chức. Với chiều ngược lại. Tương Khắc. xin lấy 1 ví dụ

đơn giản là THỦY – khắc HỎA: nếu chúng ta có cơng cụ quản lý hữu hiệu, mơ

hình quản lý thật hay, nhưng phương pháp và cách thức áp dụng (THỦY) không

phù hợp sẽ tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến (cá tính, tính cách của mỗi cá

16nhân-HỎA) và có thể gây nên những sự thay đổi, hoặc tác động khơng tốt cho

mơ hình (tương khắc) hoặc tổ chức (tương sinh).

Lấy một ví dụ khác khi lựa chọn nhân sự: Lãnh đạo Công ty mạng Thổ,

như vậy trong 5 nhân sự mạng: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Như vậy, nếu áp

dụng quy luật ngũ hành thì người lãnh đạo nên lựa chọn theo thứ tự ưu tiên như

sau:

- Ưu tiên 1: Mạng Thổ vì người xưa có câu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”,

nên việc lựa chọn không tương sinh không tương khắc và cùng mạng với

-mình là lựa chọn tối ưu nhất.

Ưu tiên 2: Mạng Hỏa vì Hỏa sinh Thổ

Ưu tiên 3: Mạng kim vì Thổ sinh Kim

Ưu tiên 4: Mạng Thủy

Ưu tiên 5: Mạng Mộc vì mộc khắc Thổ176. TÀI LIỆU THAM KHẢO1) Giáo trình triết học, Nxb. Lý luận trính trị Hà Nội -2006.

2) Triết học chương trình sau đại học, Nxb. Đại học quốc gia Tp.HCM2015.

3) Tài liệu được đăng tải trên Internet các Website.

4) Tài liệu ghi chép trên lớp.18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ý NGHĨA ĐỀ TÀI: “Thuyết âm dương ngũ hành và ứng dụng trong quản lý nhân sự”.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×