1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN CHI PHÍ

CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN CHI PHÍ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.6Bể trung gian4512.000.00090.000.0007Bể SBR346,512.000.000693.000.0008Bể khử trùng55,5312.000.000111.060.0009Bể nén bùn22112.000.000442.000.000

2.099.760.000Tổng cộng4.1.2 Phần thiết bị

Bảng 4.3 Chi phí thiết bị

STTThiết bịLoại -Thông số kỹ thuậtĐơn giá

(VNĐ/m3)Thành tiền

(VNĐ)1 cái500.000500.0001 cái2.500.0002.500.0002 bơm29.950.00059.950.0001 ông633.270633.270201.410201.41036.190542.85230.00012.880.000Số

lƣợngSong chắn rác

1Song chắn

rác thô2Song chắn

rác tinh0,8m2 1m

Khe (0,25-2,5mm)

Bễ thu gom1Bơm chìm2Ống dẫn

nướcTsurumi 80U23.7

5 hp

PVC Bình Minh

Φ250Bể điều hòa

1

2

3ống khí

chinh

ống khí

nhánh

Đĩa thổi

khíu.PVC Bình Minh

1 ống

Φ140

u.PVC Bình Minh

15 ống

Φ60

Đường kính 270mm, diện

56 đĩa

tích bề mặt 0,023m3SVTH: Nguyễn Thị Hồng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

115Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

cơng suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.4Ống dẫn

nướcPVC Bình Minh

Φ = 2001 ống409.860409.860tsurumi RSR-1005Máy thồi

khí2 bơm75.610.000151.220.0001 bơm80.606.00080.606.0001 máy13.500.00013.500.0002 máy13.500.00017.000.0003 bơm4.596.30013.788.9001 ống775.280775.2801 ống30.000.00030.000.0001 bơm10.395.00010.395.0001 ống93.50093.5001 ống517.550517.5506Máy bơmXuất xứ: Nhật bản

tsurumi LH 25.5W

Xuất xứ: Nhật BảnBể keo tụ tạo bông1Máy

khuấy2Máy

khuấy3Bơm định

lượng4ống dẫn

nướcSturumi MR32NF2,8

N=1,5kW

Sturumi MR32NF1,5

N= 1,12 kW

Bơm định lượng BlueWhite C6250PHDPE Bình Minh

Φ200

Bể lắng 11Đường

kính ống

trung tâm2Bơm hút

bùn đặc3ống xả bùn4Ống dẫn

nướcHDPE Bình Minh

Φ1250

APP DSP-20T, 2Hp,

xuất xứ Taiwan

HDPE Bình Minh

Φ63

PVC Bình Minh

Φ225SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

116Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.Máng răng cưa chữ V

5Máng trànĐường kính 6,24m, dài

19,6m1

máng6.000.0006.000.0002 máy31.724.00063.448.0001 ống633.270633.270Bể anoxic12Máy

khuấy

chìmỐng dẫn

nướcFAGGIOLATI

GM40B3T 5,8kW

xuất xứ: Italia

model: GM17A1TPVC Bình Minh

Φ250Bể Aerotank

11

23Máy thổi

khí

ống khí

chinh

ống khí

nhánh

Đĩa thổi

khí5Ống dẫn

nước6Ống dẫn

bùn tuần

hồn7Bơm tuầnTsurumi RSR-100mm2 máy75.610.00075.610.000u.PVC Bình Minh

Φ110

u.PVC Bình Minh

Φ341 ống126.170126.17015 ống19.250288.750Đường kính 270mm, diện

tích bề mặt 0,023m3105

đĩa230.00024.150.000PVC Bình Minh Φ631 ơng41.58041.5801 ống497.310497.3101 bơm24.600.00024.600.00PVC Bình Minh

Φ160

Tsurumi NKZ3-C3SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

117Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.hồn2,2kW

Bể lắng 21ống trung

tâmỐng thép khơng ghỉ

1060Bơm bùn

tuần hoànTsurumi KTV2-8023ống dẫn

bùn tuần

hoàn4ống xả bùn5Ống dẫn

nước4Hp1 ống35.000.00035.000.0002 bơm34.680.00034.680.0001 ống378.840378.8401 ống58.52058.5201 ống517.550517.5501

máng6.000.0006.000.0001 ống517.550517.5501 bơm2.200.0002.200.000HDPE Bình Minh

Φ140

HDPE Bình Minh

Φ50

PVC Bình Minh

Φ225

Máng răng cưa hình chữ

V,6Máng trànĐường kính 8,24m, dài

26mBể khử trùng1ống dẫn

nước ra

nguồn tiếp

nhậnPVC Bình Minh

Φ225Bể nén bùn

1Bơm chìm

hút bùnHSF250-1.37 26 có phao

, 1/2 HpSVTH: Nguyễn Thị Hồng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

118Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.Bể SBR1ống dẫn

nước2ống xả bùn1Máy thổi

khí

ống khí

chinh

ống khí

nhánh1

2PVC Bình Minh

1 ống517.550517.5501 ống981.200981.200Tsurumi RSR-100mm2 máy75.610.00075.610.000u.PVC Bình Minh

Φ140

u.PVC Bình Minh

Φ601 ống210.410210.41015 ống26.19026.1901máy400.000.000400.000.0001 bộ20.000.00020.000.0004

thùng3.750.00015.000.000Φ225

HDPE Bình Minh

Φ225Thiết bị và hệ thống khác1Máy ép

bùn2Tủ điện3Bồn hóa

chấtmáy ép bùn khung bản

1000 1000thùng nhựa bằng

Composite có dung tích

3000L70.000.000Vi sinh và thiết bị phụ phát sinhTổng cộng chi phí thiết bị đối với phương án 1: 1.212.533.300 VNĐ

Tổng cộng chi phí thiết bị đối với phương án 2: 986.576.520VNĐ

4.2 Chi phí cơng trình hành chính

Kinh phí xây dựng ước tính cho các cơng trình hành chính(phòng điều hành, hội

họp,..) nhà kho, bến bãi vào khoảng 10.000.000 VNĐSVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

119Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

cơng suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.4.3 Tổng chi phí đầu tƣ

Tổng cộng chi phí đầu tư đối với phương án 1 = tổng chi phí xây dựng cơng trình +

chi phí cơng trình hành chính = 5.023.400.000 VNĐ

Tổng cộng chi phí đầu tư đối với phương án 2= tổng chi phí xây dựng cơng trình +

chi phí cơng trình hành chính = 2.109.760.000 VNĐ

 Suất đầu tư cho 1 m3 nước thải

Chi phí xây dựng cơ bản được khấu hao trong 25 năm, chi phí thiết bị máy móc khấu

hao 10 năm.Chi phí bảo trì cho phần xây dựng là 1%, chi phí bảo trì cho thành phần

thiết bị là 5%.

Phương án 1:

Skh1 5.023.400.000  (1  0,01)  1.212.533.300  (1  0,005)

 3.062.536.000 VNĐ

2000 Skh = 408.338.200/15= 204.169.000VNĐ/năm = 559.000 VNĐ/ngàyPhương án 2:

Skh1 2.109.760.000  (1  0,01)  986.576.520  (1  0,05)

 1.512.955.000 VNĐ

2000 Skh = 1.512.955.000/15= 100.863.000VNĐ/năm = 276.300 VNĐ/ngày4.4 Chi phí vận hành hệ thống

 Chi phí nhân cơng

Số nhân viên: 03 người bao gồm: 01 kỹ sư, 02 cơng nhân.

Chi phí cho cơng nhân và kỹ sư trong 1 năm:

Kỹ sư: 01 người * 5.500.000 VNĐ/tháng * 12 tháng = 66.000.000 VNĐ

Công nhân: 02 người * 3.500.000 VNĐ/tháng * 12 tháng = 84.000.000 VNĐ

Chi phí nhân cơng trong 1 năm = 66.000.000 + 84.000.000 = 150.000.000VNĐ/năm

 Chi phí điện năngSVTH: Nguyễn Thị Hồng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

120Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.Bảng 4.4 Chi phí điện năng tiêu thụSTTThiết bịSố

lượngĐịnh mức

điện(KW)Thời gian

hoạt động

(giờ/ ngày)Điện năng

tiêu thụ

(KW/ngày)1Máy lọc rác tinh10,524122Bơm ở bể thu gom20,762418,243Bơm ở bể điều hòa25,424129,64Máy thổi khí bể

điều hòa10,38249,125Máy khuấy bể keo

tụ tạo bông30,382427,366Bơm bùn bể lắng 110,3810,387Máy khuấy bể

anoxic20,38249,128Máy thổi khí bể

Aerotank20,38249,129Bơm định lượng30,1842,1610Bơm nước tuần

hồn bể aerotank10,38124,5611Bơm bùn qua máy

ép bùn10,3820,7612Máy khuấy bể SBR20,383,52,6613Máy thổi khí bể

SBR010,383,51,3-Tổng điện năng tiêu thụ ở phương án 1 là: 222,42 kW/ngàySVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

121Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.-Tổng điện năng tiêu thụ ở phương án 2 là: 203,58 kW/ngàyTheo giá điện tỉnh Bình Dương cho ngành sản xuất – KCN cấp điện áp trên 110kV

giờ bình thường: 1 kWh = 1.330 VNĐ

[25]

Giá điện năng cho 1 ngày vận hành:

-Ở phương án 1 là: 12,300 VNĐ/h

Ở phương án 2 là: 11,300 VNĐ/hGiá điện năng cho 1 năm vận hành:

Ở phương án 1 là: 12,300 VNĐ/h* 24* 365 ngày = 107.748.000VNĐ/năm

Ở phương án 2 là: 11,300 VNĐ/h*24* 365 ngày = 98.988.000VNĐ/năm

 Chi phí hóa chất

Lượng Clo tiêu thụ trong 01 năm:

4 kg/ngày * 365 ngày = 1460 kg/năm

Chi phí sử dụng Clo khử trùng trong 01 năm:

1460 kg/năm * 75.000 VNĐ/kg =109.500.000 VNĐ/năm

Tổng chi phí quản lý và vận hành trong 01 năm

S2 = chi phí nhân cơng + chi phí điện năng + chi phí hóa chất

-Ở phương án 1 là: 367.248.000 VNĐ

Ở phương án 2 là: 358.488.000 VNĐ Sau khi tính tốn và xem xét giữa phương án 1 và phương án 2, ta chọn phương

án 2 vì phương án 1 đã được sử dụng rộng rãi và dễ vận hành, khắc phục sự cố

hơn phương án 2, các cơng trình ở phương án 1 đều là giai đoạn riêng biệt, còn

phương án 2 cơng nghệ SBR là công nghệ hiện đại kết hợp giữa Aerotank và

Anoxic, tuy tiết kiệm về kinh phí và diện tích nhưng khó vận hành và dễ xảy ra

sự cố, khó khắc phục kịp thờiSVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

122Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.CHƢƠNG V: VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI

5.1 Các nguyên tắc chung

Sau khi xây dựng xong các cơng trình đơn vị hay toàn bộ hệ thống, trước khi đưa

vào vận hành chính thức phải có bàn giao giữa các bộ phận có liên quan và phải được

thực nghiệm rồi mới đưa vào vận hành.

Trước khi vận hành phải chuẩn bị các cơng tác cần thiết như dự trữ hóa chất, huấn

luyện cán bộ kĩ thuật, hồ sơ bản vẽ, kết cấu, đường ống, mạch điện, sổ sách, nhật kí.

Trước khi vận hành thử phải tẩy rửa hệ thống bằng các hóa chất khử trùng. Sau khi

chạy thử nếu chất lượng nước đạt tiêu chuẩn và các cơng trình vận hành bình thường thì

hệ thống được phép đưa vào hoạt động chính thức. Khi đó phải có đại diện của cơ quan

y tế địa phương và thực hiện quy trình đúng theo pháp luật hiện hành.

Tất cả các nhân viên khi làm việc ở khu xử ý phải được trang bị quần áo bảo hộ lao

động và tuân thủ các tiêu chuẩn phòng hộ. Định kì 1 năm khám sức khỏe 1 lần, tiêm

phòng các bệnh như thương hàn, tả, kiết lỵ.

Khi vận hành hệ thống yêu cầu nhân viên kỹ thuật phải nắm rõ các lý lịch máy móc,

thiết bị, vị trí van, đường ống, sơ đồ cơng nghệ. Phải ln có sẵn các tài liệu thiết kế kĩ

thuật trong phòng điều hành để dễ thao tác khi có sự cố.

5.2 Vận hành

Hệ thống được lập trình để vận hành theo chế độ tự động. Bên cạnh đó ta có thể

chuyển sang chế độ vận hành tay khi trong dây chuyền có sự cố hư hỏng kĩ thuật.

5.2.1 Vận hành kỹ thuật

Kiểm tra hệ thống điện của hệ thống

Kiểm tra hóa chất cần cung cấp và mực nước trong bể

Theo dõi, phân tích đình kỳ, quan sát tính biến động của nước thải, các yếu tố bất

thường

Kiểm tra kỹ thuật toàn hệ thống (vận hành các bơm sục khí, các ban, chương trình…)

5.2.2 Vận hành hệ sinh học

Chuẩn bị lượng bùn hoạt tính cần thiết và cho chuẩn bị các cơng trình sinh học

(Aerotank, Anoxic)SVTH: Nguyễn Thị Hồng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

123Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

cơng suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.Kiểm sốt độ kiềm trong bể hiếu khí là cần thiết để kiểm sốt tồn bộ quá trình. Độ

kiềm sẽ ảnh hưởng đến vi sinh vật và pH. DO cần được bổ sung liên cho q trình hiếu

khí

Người vận hành phải duy trì sự tuần hồn bùn hoạt tính tiếp diễn trong hệ thống, nếu

tốc độ này quá thấp bể hiếu khí sẽ bị quá tải thủy lực và bể thiếu khí sẽ bị thiếu khơng

đủ để thực hiện q trình sinh học xảy ra bên trong. Nồng độ bùn tuần hoàn dùng để giữ

MLSS cần thiết.

Vì bùn hoạt tính có chứa vi sinh vật sống tăng trưởng, nên bùn hoạt tính tiếp tục gia

tăng. Nêu bùn duy trì trong hệ quá lâu, hiệu quả xử lý sẽ giảm, nếu quá nhiều bùn hoạt

tính bị xả đi thì các chất rắn sẽ khơng lắng đọng đủ nhanh để được loại bỏ ở thiết bị lắng

thứ cấp

Kiểm tra độ sâu lớp bùn

Quá trình phát triển của vi sinh vật phụ thuộc vào các điều kiện sau: pH của nước

thải, nhiệt độ, các chất dinh dưỡng, nồng độ bùn và tính đồng nhất của nước thải. Do đó

cần phải theo d i các thơng số pH, nhiệt độ, nồng độ COD, nồng độ MLSS, SVI, DO

được kiểm tra hàng ngày, Chỉ tiêu BOD5 nitơ, photpho chu kỳ kiểm tra1 lần/ tuần.

Cần có sự kết hợp quan sát các thông số vật lý như độ mùi, độ màu, độ đục, lớp bọt

trong bể cũng như dòng chảy. Tần số quan sát là hàng ngày.

5.2.3 Yêu cầu đối với một ngƣời vận hành

Nắm vững công nghệ. Theo dõi, phân tích định kỳ, quan sát sự biến động của nước

thải, các yếu tố bất thường. Chi chép, lưu trữ thông tin chính ác dễ tìm.

Quan sát vận hành: Cảm quan của người vận hành : mùi, màu và bọt của hệ thống.

Sự thay đổi màu biểu hiện hoạt động của hệ thống xử lý, chất rắn lơ lững dạng rã,

mịn cũng gây màu, màu của chính nước thải nguyên thủy. Hệ thống hoạt động tốt

thường không gây mùi. Bọt thể hiện rõ nhất tình trạng của hệ thống. Nếu có hiện tượng:

Quá nhiều bọt trắng: Sinh khối đang trong giai đoạn thích nghi hay hồi phục, quá tải,

thiếu oxy, thiếu dưỡng chất, nhiệt độ biến đổi, hàm lượng chất hoạt động bề mặt cao,

hiện diện các chất độc.

Bọt nâu: Vi khuẩn hình que, thiếu dưỡng chất, tạo sinh khối đặc, tải trọng lữu cơ

thấp, nước thải có chứa dầu, mỡ

Bọt đen: Nước có màu, thiếu oxy, quá tải, kèm theo mùi tanh của bùnSVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

124Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN CHI PHÍ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×