1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tính toán Song chắn rác thô

1 Tính toán Song chắn rác thô

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.0,9 m/s có thể đẩy rác lọt khe hở của SCR, vậy chọn vận tốc chảy trong mương Vs= 0,6

m/s

Chiều rộng mương chọn Bk= 0,5 m

Tiết diện mương dẫn :

(m2)

Trong đó :

: Lưu lượng nước thải theo giờ lớn nhất, m3/h

:vận tốc nước qua song chắn rác

Chiều cao lớp nước trong mương:

(m) chọn h = 0,15 m

Số khe hở giữa các thanh chắn (N) :Vậy chọn N = 35 khe vậy có 34 thanh song chắn rác

Trong đó:

: Lưu lượng nước thải theo giờ lớn nhất, m3/h

:vận tốc nước qua song chắn rác

b : bề rộng khe hở giữa các thanh chắn (m) b = 10mm  15mm, chọn b= 15mm =

0,015 m

Bề rông thiết kế song chắn rác ( Bs )

Bs = (n-1) + (b x n) = 0,008( 35 -1 ) + ( 0,01535) = 0,797 (m)Chọn B = 0,8 m

Trong đó :

 : bề dày của thanh song chắn, thường lấy  = 0,008 m

Chiều dài phần mở rộng trước SCR :

( m ) Chọn L1 = 0,5 mSVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

63Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

cơng suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.Trong đó :

Bs : là chiều rộng song chắn

Bk: là chiều rộng mương

Chiều dài đoạn thu hẹp sau của mương chắn rác:

L2 = 0,5L1 = 0,50,5 = 0,25 (m) chọn L2 = 0,3 mChiều dài xây dựng mương đặt SCR (L ):

L = L1 + L2 + Ls = 0,5 + 0,3 + 1,5 = 2,3 (m)

Trong đó:

Ls:Chiều dài phần mương đặt song chắn rác, L = 1,5 m

Tổn thất áp lực qua song chắn rác:

k

Trong đó:

: vận tốc nước thải trước song chắn rác= 0,6k : hệ số tính đến sự tăng tổn áp lực do rác bám. k = 2- 3 , chọn k = 3

: hệ số tổn thất áp lực cục bộ, được xác định theo công thức:

sinα = 2,421,31α : góc nghiêng đặt song chắn rác, chọn α = 600

β : hệ số hình dạng thành đan, chọn thanh có tiết diện hình chữ nhật , nên β = 2,42

0,072 m

Chiều sâu xây dựng mương đặt SCR:

H = h1 + hs + hbv = 0,15 + 0,072 + 0,3 = 0,522 (m) Chọn H = 0,6 m

Chiều dài mỗi thanh chắn (l)

l=(m)SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

64Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.Bảng 3.3 Số liệu thiết kế song chắn rác

STTTên thông sốĐơn vịSố liệu1Chiều dài mươngm2,32Chiều rộng mươngm0,83Chiều sâu mươngm0,64Số thanh chắnThanh345Số kheKhe356Kích thước khemm157Bề rộng thanhmm88Chiều dài thanhmm703.2 Hố thu gom

 Thời gian lưu nước

Thời gian lưu nước khoảng 15 – 30 phút, theo số liệu thực tế, thời gian lưu nước thực

tế một số khu cơng nghiệp như KCN Bình Chiểu (1500 m3/ngày đêm) là 30 phút, KCN

Tân Tạo (6000m3/ ngày) là 60 phút.Theo đó chọn thời gian lưu nước trong hố thu là

t = 30 phút = 0,5h[22] Thể tích bể tiếp nhận :

V = Qmaxh(m3)Chọn chiều cao hữu ích của bể là hhi = 2,5 m

Chọn chiều cao an toàn h = 0, 5 m

Chiều cao toàn phần của bể là : H = hhi + h = 2,5 + 0,5 =3m

Diện tích hố thu :

m2 => LB = 7m 4m Các thông số xây dựng bể thu gom là : L B H = 7 4 3

 Đường kính ống dẫn nước thải sang bể điều hòa:SVTH: Nguyễn Thị Hồng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

65Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

cơng suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm. D=√(m) Tính bơm

Lựa chọn bơm với lưu lượng Qmaxh = 158,27 m3/h

Cột áp của bơm : H = 5 (mH2O) ( với H = 5 – 6 mH2O)

Chọn 2 bơm, trong đó có 1 bơm làm việc và 1 bơm dự phòng

Chọn bơm theo catalog, chọn Tsurumi KTZ23.7 công suất 5Hp, sản xuất: Nhật Bản

Đường kính ống xả 50mm, chọn theo catalong Bình Minh chọn ống uPVC Φ 60

Bảng 3.4 Số liệu thiết kế hố thu gom

STTTên thông sốĐơn vịSố liệu1Chiều dài ( L)M72Chiều rộng (B)M43Chiều cao bể (H)M34Công suất máy bơmHp55Ống nướcống nhựa PVCΦ603.3 Lƣới chắn rác tinh:

Các thông số thiết kế:

Qmax = 158,27 m3/h = 0,44 m3/s

Vận tốc V1 = 0,6 m/s. Bề rộng kênh B = 1,0 m

Giả sử lưới chắn rác được thiết kế theo địa hình có kích thước lưới

BL = 1 2 (m)Diện tích bề mặt

Qhmax 158, 27 1000

A=

=

= 2,2 m2

LA

800  60Trong đó :SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

66Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tính toán Song chắn rác thô

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×