1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.3 Chi phí thiết bị

Bảng 4.3 Chi phí thiết bị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.4Ống dẫn

nướcPVC Bình Minh

Φ = 2001 ống409.860409.860tsurumi RSR-1005Máy thồi

khí2 bơm75.610.000151.220.0001 bơm80.606.00080.606.0001 máy13.500.00013.500.0002 máy13.500.00017.000.0003 bơm4.596.30013.788.9001 ống775.280775.2801 ống30.000.00030.000.0001 bơm10.395.00010.395.0001 ống93.50093.5001 ống517.550517.5506Máy bơmXuất xứ: Nhật bản

tsurumi LH 25.5W

Xuất xứ: Nhật BảnBể keo tụ tạo bông1Máy

khuấy2Máy

khuấy3Bơm định

lượng4ống dẫn

nướcSturumi MR32NF2,8

N=1,5kW

Sturumi MR32NF1,5

N= 1,12 kW

Bơm định lượng BlueWhite C6250PHDPE Bình Minh

Φ200

Bể lắng 11Đường

kính ống

trung tâm2Bơm hút

bùn đặc3ống xả bùn4Ống dẫn

nướcHDPE Bình Minh

Φ1250

APP DSP-20T, 2Hp,

xuất xứ Taiwan

HDPE Bình Minh

Φ63

PVC Bình Minh

Φ225SVTH: Nguyễn Thị Hồng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

116Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.Máng răng cưa chữ V

5Máng trànĐường kính 6,24m, dài

19,6m1

máng6.000.0006.000.0002 máy31.724.00063.448.0001 ống633.270633.270Bể anoxic12Máy

khuấy

chìmỐng dẫn

nướcFAGGIOLATI

GM40B3T 5,8kW

xuất xứ: Italia

model: GM17A1TPVC Bình Minh

Φ250Bể Aerotank

11

23Máy thổi

khí

ống khí

chinh

ống khí

nhánh

Đĩa thổi

khí5Ống dẫn

nước6Ống dẫn

bùn tuần

hồn7Bơm tuầnTsurumi RSR-100mm2 máy75.610.00075.610.000u.PVC Bình Minh

Φ110

u.PVC Bình Minh

Φ341 ống126.170126.17015 ống19.250288.750Đường kính 270mm, diện

tích bề mặt 0,023m3105

đĩa230.00024.150.000PVC Bình Minh Φ631 ơng41.58041.5801 ống497.310497.3101 bơm24.600.00024.600.00PVC Bình Minh

Φ160

Tsurumi NKZ3-C3SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

117Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu cơng nghiệp Singapore Ascendas Protrate

cơng suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.hồn2,2kW

Bể lắng 21ống trung

tâmỐng thép khơng ghỉ

1060Bơm bùn

tuần hồnTsurumi KTV2-8023ống dẫn

bùn tuần

hoàn4ống xả bùn5Ống dẫn

nước4Hp1 ống35.000.00035.000.0002 bơm34.680.00034.680.0001 ống378.840378.8401 ống58.52058.5201 ống517.550517.5501

máng6.000.0006.000.0001 ống517.550517.5501 bơm2.200.0002.200.000HDPE Bình Minh

Φ140

HDPE Bình Minh

Φ50

PVC Bình Minh

Φ225

Máng răng cưa hình chữ

V,6Máng trànĐường kính 8,24m, dài

26mBể khử trùng1ống dẫn

nước ra

nguồn tiếp

nhậnPVC Bình Minh

Φ225Bể nén bùn

1Bơm chìm

hút bùnHSF250-1.37 26 có phao

, 1/2 HpSVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

118Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.Bể SBR1ống dẫn

nước2ống xả bùn1Máy thổi

khí

ống khí

chinh

ống khí

nhánh1

2PVC Bình Minh

1 ống517.550517.5501 ống981.200981.200Tsurumi RSR-100mm2 máy75.610.00075.610.000u.PVC Bình Minh

Φ140

u.PVC Bình Minh

Φ601 ống210.410210.41015 ống26.19026.1901máy400.000.000400.000.0001 bộ20.000.00020.000.0004

thùng3.750.00015.000.000Φ225

HDPE Bình Minh

Φ225Thiết bị và hệ thống khác1Máy ép

bùn2Tủ điện3Bồn hóa

chấtmáy ép bùn khung bản

1000 1000thùng nhựa bằng

Composite có dung tích

3000L70.000.000Vi sinh và thiết bị phụ phát sinhTổng cộng chi phí thiết bị đối với phương án 1: 1.212.533.300 VNĐ

Tổng cộng chi phí thiết bị đối với phương án 2: 986.576.520VNĐ

4.2 Chi phí cơng trình hành chính

Kinh phí xây dựng ước tính cho các cơng trình hành chính(phòng điều hành, hội

họp,..) nhà kho, bến bãi vào khoảng 10.000.000 VNĐSVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

119Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.4.3 Tổng chi phí đầu tƣ

Tổng cộng chi phí đầu tư đối với phương án 1 = tổng chi phí xây dựng cơng trình +

chi phí cơng trình hành chính = 5.023.400.000 VNĐ

Tổng cộng chi phí đầu tư đối với phương án 2= tổng chi phí xây dựng cơng trình +

chi phí cơng trình hành chính = 2.109.760.000 VNĐ

 Suất đầu tư cho 1 m3 nước thải

Chi phí xây dựng cơ bản được khấu hao trong 25 năm, chi phí thiết bị máy móc khấu

hao 10 năm.Chi phí bảo trì cho phần xây dựng là 1%, chi phí bảo trì cho thành phần

thiết bị là 5%.

Phương án 1:

Skh1 5.023.400.000  (1  0,01)  1.212.533.300  (1  0,005)

 3.062.536.000 VNĐ

2000 Skh = 408.338.200/15= 204.169.000VNĐ/năm = 559.000 VNĐ/ngàyPhương án 2:

Skh1 2.109.760.000  (1  0,01)  986.576.520  (1  0,05)

 1.512.955.000 VNĐ

2000 Skh = 1.512.955.000/15= 100.863.000VNĐ/năm = 276.300 VNĐ/ngày4.4 Chi phí vận hành hệ thống

 Chi phí nhân công

Số nhân viên: 03 người bao gồm: 01 kỹ sư, 02 cơng nhân.

Chi phí cho cơng nhân và kỹ sư trong 1 năm:

Kỹ sư: 01 người * 5.500.000 VNĐ/tháng * 12 tháng = 66.000.000 VNĐ

Công nhân: 02 người * 3.500.000 VNĐ/tháng * 12 tháng = 84.000.000 VNĐ

Chi phí nhân công trong 1 năm = 66.000.000 + 84.000.000 = 150.000.000VNĐ/năm

 Chi phí điện năngSVTH: Nguyễn Thị Hồng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.3 Chi phí thiết bị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×