1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Sự cố và biện pháp khắc phục

4 Sự cố và biện pháp khắc phục

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

Sau thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp, có một số kết luận như sau:

Hệ thống xử lý nước thải tập trung cho KCN Singapore Ascendas Protrate được

trình bày ở trên là một hệ thống xử lý nước thải có sự kết hợp hài hòa giữa tính cơng

nghệ và tính kinh tế. Hệ thống xử lý cho chất lượng đầu ra đạt Quy chuẩn QCVN

40:2011/BTNMT (cột A) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận sơng Sài Gòn.

Hơn nữa, quy trình cơng nghệ đề xuất thực hiện là quy trình phổ biến hiện nay,

không quá phức tạp về mặt kỹ thuật. Mặt khác, nước sau xử lý có thể sử dụng cho nhiều

mục đích khác nhau như tưới cây…

Bên cạnh đó, do một số hạn chế nên đồ án chưa có điều kiện tính tốn chính xác chi

phí xây dựng và vận hành nhưng dù chi phí ban đầu có đáng kể thì việc xây dựng hệ

thống có thể thực hiện được vì những hiệu quả kinh tế, mơi trường về lâu dài mà hệ

thống mang lại rất cao.Chính vì vậy, xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho

KCN Singapore Ascendas Protrate, nếu có sự cân bằng giữa các yếu tố mơi trường, kinh

tế, kỹ thuật thì hệ thống rất khả thi và có thể áp dụng vào thực tế.

Sau khi tính tốn và xem xét giữa 2 phương án, ta chọn phương án 2 vì phương án 1

đã được sử dụng rộng rãi và dễ vận hành, khắc phục sự cố hơn phương án 2

KIẾN NGHỊ

Nước thải nước thải tập trung cho KCN gây ảnh hưởng xấu đến mơi trường và con

người, do đó một số vấn đề rất nên lưu ý trong quá trình vận hành hệ thống bao gồm:

- Hệ thống xử lý phải được kiểm soát thường xuyên trong khâu vận hành để đảm bảo

chất lượng nước sau xử lý, tránh tình trạng xây dựng hệ thống nhưng không vận hành

được hoặc vận hành mà không đảm bảo được đầu ra đạt chuẩn gây thiệt hại cho công ty

và ảnh hưởng đến môi trường cũng như đời sống của người dân xung quanh.

- Đào tạo cán bộ kỹ thuật và quản lý mơi trường có trình độ, có ý thức trách nhiệm để

quản lý, giám sát và xử lý sự cố khi vận hành hệ thống, thường xuyên tập huấn nâng cao

giám sát của cán bộ kỹ thuật.

- Thường xuyên quan trắc chất lượng nước thải xử lý đầu ra để các cơ quan chức

năng thường xuyên kiểm soát, kiểm tra để nước thải đạt điều kiện xả vào nguồn theo

QCVN 40: 2011/BTNMT.

- Yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN phải có hệ thống xử lý nước thải cục bộ đạt

giới hạn cho phép trước khi đi tới nhà máy xử lý nước thải tập trung

SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

127Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]http://kcn.binhduong.gov.vn/

[2]https://www.google.com.vn/

[3]http://xulydaumo.com/nuoc-thai-cong-nghiep-va-nhung-bien-phap-xu-ly-news327.html

[4]https://locnuoc365newlife.wordpress.com/

[5]Lê Hoàng Nghiêm -Bài giảng môn học Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp

[6] TCXDVN 51:2008 – Thốt nước – mạng lưới cơng trình bên ngồi tiêu chuẩn thiết

kế

[7] QCVN 40/2011 BTNMT- Quy chuẩn quốc gia về nước thải khu công nghiệp

[8]Lâm Minh Triết - Nguyễn Thanh Hùng – Nguyễn Phước Dân. Xử lý nước thải đơ thị

và cơng nghiệp – Tính tốn thiết kế cơng trình. NXB Đại học Quốc Gia TpHCM,2015

[9] Trịnh Xuân Lai – Giáo trình tính tốn thiết kế các cơng trình xử lý nước thải – NXB

Xây dựng, 2011

[10] Lê Văn Cát - Xử lý nước thải giàu hợp chất Nito và Photpho.NXB Khoa học tự

nhiên và công nghệ Hà Nội,11/2007

[11] http://cskh.evnspc.vn/CSKHEVN/GiaDien/Index/6SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

128Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.PHỤ LỤC

1. Catalogue ống u.PVC Bình Minh2. Catalogue ống u..HDPE Bình MinhSVTH: Nguyễn Thị Hồng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

129Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

cơng suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm.Catalogue Máy bơm chìm Tsurumi

 Bơm chìm Tsurumi 80U 23.7- Lưu lượng tối đa: 11,1 m3/phút

- Cột áp tối đa: 35 m

- Họng xả: 50mm

 Bơm chìm Tsurumi LH25.5W- Cơng suất: 5,5 KW- Điện áp: 380V

- Lưu lượng max: 0.5 m3/phút

- Cột áp max 64 m

- Họng xả: 50 mm

Máy bơm hút bùn Ebara

 Máy bơm hút bùn APP DSP-20T- Công suất 2HP - 380V

- Cột áp: 15 m

- Lưu lượng: 9 m3/h

- Đường kính họng hút / xả: 3’’- Đường kính hạt rắn tối đa đi qua: 65mmSVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

130Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm. Máy bơm hút bùn Tsurumi NKZ3-C3

- Nhiệt độ chất lỏng: -5 ÷ 90oC

- Đường kính họng xả: 50 - 65 m

- Cơng suất: 2,2kW / 380V

- Lưu lượng: 900 lít / phút

- Cột áp: 12m

- Áp suất làm việc: 8 Bar Máy bơm hút bùn Tsurumi KTV2-80

- Đường kính chất rắn tối đa: 19 mm- Nhiệt độ chất lỏng: -5 ÷ 90oC

- Đường kính họng xả: 80m m

- Công suất: 3kW /4hP/ 380V

- Lưu lượng: 22 lít / phút

- Cột áp: 22m

 Máy bơm hút bùn HSF250-1.37 26(P)- Đường kính chất rắn tối đa: 19 mm

- Nhiệt độ chất lỏng: -5 ÷ 90oC

- Đường kính họng xả: 40mm

- Cơng suất: 1/2hP/ 380V

- Lưu lượng: 140 lít / phút

- Cột áp: 8mSVTH: Nguyễn Thị Hồng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

131Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm. Catalogue máy thổi khí Tsurumi Máy thổi khí Tsurumi RSR-100

- Lưu lượng: từ 0.86 m3/min đến 26 m3/min

- Cột áp: từ 0.1 kg/cm2 (1000mmAq) đến 0.6

kg/cm2 (6000mmAq)

- Motor đi kèm từ 1Hp (0.75kW) đến 60Hp(45kW)SVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

132Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

cơng suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm. Catalogue máy khuấy chìm Tsurumi series MR Máy khuấy chìm Tsurumi MR3012EC- Cơng suất: 1.5 kW

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz

- Cấp độ bảo vệ: IP68

- Lưu lượng: 7,38m3/phútSVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

133Đồ án tốt nghiệp

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrate

công suất GĐ1 2000 m3/ngày đêm. Máy khuấy chìm FAGGIOLATIGM40B3T- Cơng suất: 5,8 kW

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz

- Vỏ motor: Gang EMN-GJL250 Bơm định lƣợng

- Lưu lượng: 55 l/h

- Áp suất: 0,7 kg/cm2

- Khoảng điểu chỉnh lưu lượng rộng, 4100%.

• Màng bơm bằng nhựa EP phủ

TEFLON, đầu bơm bằng nhựa PP chịu

hóa chất.

 Đĩa phân phối khí- Đường kính đĩa: 270 mm

- Kiểu đĩa thốt khí: dạng bọt mịn

- Lưu lượng thốt khí tối đa: 0 - 12 m3/h

- Hãng sản xuất: SSI - USASVTH: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GVHD: PGS.TS Lê Hoàng NghiêmMSSV: 0450020450

134PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCTMẶT BẰNG TỔNG THỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

KÍCH THƯỚC CÁC BỂ

ĐƯỜNG

KÍCH THƯỚCTÊN CƠNG TRÌNHCỔNG RA VÀONHÀ ĐIỀU HÀNHBỂ ĐIỀU HÒANHÀ BẢO VỆ9800

38006100549970004500150005100120065006100640061002700NaOHPolymePolyme4800PACNƯỚC THẢI7100BỂ KHỬ TRÙNG

NHÀ ĐIỀU HÀNH40003000NƯỚC THẢI3100BỂ TẠO BÔNG

BỂ KEO TỤ

HỐ THU GOM6,1m x 4m x 6mNHÀ HÓA CHẤT6,1m x 4m x 5mNHÀ BẢO VỆ4m x 3,5m x 4mNƯỚC THẢINƯỚC THẢI KCN

NƯỚC THẢI130008000NƯỚC THẢIBỂ ĐIỀU HOÀBÙN DƯBỂ LẮNG 1BÙN TUẦN HOÀN4700NƯỚC TUẦN HOÀN

NƯỚC THẢI

BÙN DƯ68006800TUẦN HOÀN NƯỚC BÙN SAU KHI ÉPNƯỚC THẢINƯỚC THẢIBỂ ANOXICBỂ LẮNG 2BỂ AEROTANKBỂ KHỬ TRÙNGSƠNG11900ĐƯỜNG NƯỚC

TUẦN HỒN NƯỚC BÙN SAU KHI ÉPĐƯỜNG BÙNBÙN DƯĐƯỜNG KHÍ

380061005700130004200160002100540046003000ĐƯỜNG HĨA CHẤTBỂ NÉN BÙNXỬ LÝ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ

MÔI TRƯỜNG TP.HCM

KHOA MÔI TRƯỜNGThiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp

Singapore Ascendas Protrate công suất 2000 m3/ngày đêm

PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm

MSSV:0450020450Nguyễn Thị Hoàng Oanh

LỚP :04ĐHLTMTPRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCTPRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCTNHÀ ĐIỀU HÀNHPRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Sự cố và biện pháp khắc phục

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×