1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Lưới độ cao hạng IV phương án 1.

1 Lưới độ cao hạng IV phương án 1.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng xx : Các tuyến đo thủy chuẩn đo trong phương án 1

STT

Lưới

Tuyến

Bắt đầu

Kết thúc

1

LTIII_04

CMI_08

2

CMI_08

CMI_09

3

CMI_09

CMI_10

1

4

CMI_10

CMI_11

5

CMI_11

CMI_07

6

CMI_07

CMI_06

7

CMI_06

CMI_04

8

CMI_04

LTIII_05

9

10

11

12

13LTIII_04

CMI_03

CMI_02

CMI_01

CMI_052CMI_03

CMI_02

CMI_01

CMI_05

LTIII_06Chiều dài (km)

1.245

2.508

2.533

4.16

1.561

2.283

1.717

1.94

0.9

1.8

4.1

3.0

2.3Đánh giá độ chính xác của lưới:Bảng xx: sai số độ cao các mốc

STT

Lưới

1

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

112MốcmH(mm)CMI_08

CMI_09

CMI_10

CMI_11

CMI_07

CMI_06

CMI_041.615

2.584

3.031

3.134

2.990

2.560

1.973CMI_02

CMI_03

CMI_01

CMI_052.152

1.347

2.584

2.05248SSTP chênh cao từng tuyến.

Bảng xx: SSTP chênh cao từng tuyến.

ST

Lưới

Tuyến

T

Bắt đầu

Kết thúc

1

LTIII_04 CMI_08

2

CMI_08 CMI_09

3

CMI_09 CMI_10

1

4

CMI_10 CMI_11

5

CMI_11 CMI_07

6

CMI_07 CMI_06

7

CMI_06 CMI_04

8

CMI_04 LTIII_05

9

10

11

12

132LTIII_04

CMI_03

CMI_02

CMI_01

CMI_05CMI_03

CMI_02

CMI_01

CMI_05

LTIII_06Nhận xét về lưới thiết kế49Chiều dài (Km)mh(mm)1.2

2.5

2.5

4.2

1.6

2.3

1.7

1.91.615

2.203

2.212

2.681

1.791

2.117

1.869

1.9730.9

1.8

4.1

3.0

2.31.347

1.842

2.464

2.249

2.0524.2Lưới độ cao hạng IV phương án 2.

Số lượng tuyến độ cao: 2

Sơ đồ lưới:Hình xx. Sơ đồ lưới thủy chuẩn phương án 250Bảng xx : các tuyến đo thủy chuẩn đo trong phương án 2

STT

Lưới

Tuyến

Bắt đầu

Kết thúc

1

LTIII_04

CM_CS1_06

1

2

CM_CS1_06

CM_CS1_05

3

CM_CS1_05

CM_CS1_04

4

CM_CS1_04

LTIII_05

5

6

7

8

9

10

11

12

132LTIII_04

CM_CS1_08

CM_CS1_07

CM_CS1_09

CM_CS1_10

CM_CS1_11

CM_CS1_03

CM_CS1_02

CM_CS1_01CM_CS1_08

CM_CS1_07

CM_CS1_09

CM_CS1_10

CM_CS1_11

CM_CS1_03

CM_CS1_02

CM_CS1_01

LTIII_06Bảng xx: sai số độ cao các mốc:

STT

Lưới

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11251Chiều dài (km)

3.5

1.7

1.8

1.9

2.1

1.6

2.6

4.0

3.0

3.8

1.9

0.6

1.7Mốc

CM_CS1_05

CM_CS1_06

CM_CS1_04mH(mm)

2.209

2.195

1.831CM_CS1_08

CM_CS1_07

CM_CS1_11

CM_CS1_10

CM_CS1_02

CM_CS1_01

CM_CS1_09

CM_CS1_032.084

2.645

3.359

3.463

2.157

1.889

3.167

2.755Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Lưới độ cao hạng IV phương án 1.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×