1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Lưới độ cao hạng IV phương án 2.

2 Lưới độ cao hạng IV phương án 2.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng xx : các tuyến đo thủy chuẩn đo trong phương án 2

STT

Lưới

Tuyến

Bắt đầu

Kết thúc

1

LTIII_04

CM_CS1_06

1

2

CM_CS1_06

CM_CS1_05

3

CM_CS1_05

CM_CS1_04

4

CM_CS1_04

LTIII_05

5

6

7

8

9

10

11

12

132LTIII_04

CM_CS1_08

CM_CS1_07

CM_CS1_09

CM_CS1_10

CM_CS1_11

CM_CS1_03

CM_CS1_02

CM_CS1_01CM_CS1_08

CM_CS1_07

CM_CS1_09

CM_CS1_10

CM_CS1_11

CM_CS1_03

CM_CS1_02

CM_CS1_01

LTIII_06Bảng xx: sai số độ cao các mốc:

STT

Lưới

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11251Chiều dài (km)

3.5

1.7

1.8

1.9

2.1

1.6

2.6

4.0

3.0

3.8

1.9

0.6

1.7Mốc

CM_CS1_05

CM_CS1_06

CM_CS1_04mH(mm)

2.209

2.195

1.831CM_CS1_08

CM_CS1_07

CM_CS1_11

CM_CS1_10

CM_CS1_02

CM_CS1_01

CM_CS1_09

CM_CS1_032.084

2.645

3.359

3.463

2.157

1.889

3.167

2.755Bảng xx: SSTP chênh cao từng tuyến.

ST

Lưới

Tuyến

T

Bắt đầu

Kết thúc

1

LTIII_04

CM_CS1_0

1

6

2

CM_CS1_0 CM_CS1_0

6

5

3

CM_CS1_0 CM_CS1_0

5

4

4

CM_CS1_0 LTIII_05

4

5

6LTIII_04CM_CS1_0

8

2

7

CM_CS1_0

7

8

CM_CS1_0

9

9

CM_CS1_1

0

=> nhận xét về lưới thiết kếCM_CS1_0

8

CM_CS1_0

7

CM_CS1_0

9

CM_CS1_1

0

CM_CS1_1152Chiều

dài(Km)

3.5mh(mm)

2.1951.71.7681.81.8001.91.8312.12.0841.61.8412.62.2524.02.7043.02.395CHƯƠNG 5LẬP DỰ TỐNQ trình xây dựng đơn giá được áp dụng mức lương cơ bản là 1.210.000 VNĐ.

Các định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng trong đồ án đã được trình bày trong phần lý thuyết.535.1Tính tốn xây dựng lưới.5.1.1 Chi phí nhân cơng cho lưới cơ sở 1 đo bằng GPS của 2 phương án.

Bảng xx: Chi phí nhân cơng cho lưới cơ sở 1 đo bằng GPS

ST

T

1234Danh

Mục

Cơng

ViệcĐịnh

BiênLương

NgàyChọn điểm, Chơn mốc

LX3

1

185,851

KTV4

2

188,993

KTV1

1

264,385

0

Tiếp điểm

LX3

1

185,851

KTV4

2

188,993

KTV1

1

264,385

0

Đo GPS

LX3

1

185,851

KTV6

2

214,124

KS2

1

202,186

KS3

1

222,919Địn

Lương

h

Nhóm

MứcTổng

lương

nhóm2.161,78

8,9601,788,96

00.3428

1,596281,5961.071,111,94

91,111,94

90.18187,

057187,0570.80295,408295,408Thàn

Lươn

Địn h

g

h

Tiền

Ngày

Mức x100

x1000

02002002003.600.360.8472072168Phục vụ KTNT khi đo GPSKTV6

KS2

KS3

LX3

5

KS2

KS3

Tổng:2

14,124

2

1

02,186

2

1

22,919

1

1

85,851

Tính tốn

1

174,263

1

194,996

22003,664,96

8CƠ SỞ 1 đo GPSTổng chi phí nhân công cho 1 điểm cơ sở 1 đo bằng GPS là: 4624968.393 VNĐ5496055Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Lưới độ cao hạng IV phương án 2.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×