1. Trang chủ >
  2. Mẫu Slide >
  3. Mẫu Slide - Template >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nội dung của AFTA bao gồm hai nhóm vấn đề chính sau:

Nội dung của AFTA bao gồm hai nhóm vấn đề chính sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.3. QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓAKhái niệm: Quy tắc xuất xứ là tập hợp những

quy định pháp luật và quyết định hành chính

để xác định quốc gia xuất xứ của hàng hóa.

Mục đích: Nhằm xác định quốc gia mà hàng

hóa “thực sự” được thu hoạch hoặc sản

xuất, gia cơng và chế biến tại đó.

Hàng hóa có xuất xứ ASEAN được phân

thành 2 loại: Hàng hóa có xuất xứ thuần túy

hoặc được sản xuất tồn bộ; và hàng hóa có

xuất xứ khơng thuần túy hoặc khơng được

sản xuất tồn bộ.2.3.1 Hàng hóa có xuất xứ thuần túy

hoặc được sản xuất tồn bộ

Hàng hóa nhập khẩu được xem là có xuất xứ

thuần túy khi hàng hóa được sản xuất tồn bộ tại

lãnh thổ của nước xuất khẩu là thành viên Asean.

•Ví dụ:

Cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng như:

hoa quả, rau, cây, tảo biển, nấm và các loại cây

trồng khác được trồng và thu hoạch tại quốc gia

đó.2.3.2. Hàng hóa

có xuất xứ khơng

thuần túy hoặc

khơng được sản

xuất tồn bộHàng hóa nhập khẩu được gọi là có xuất xứ

khơng thuần túy nhưng được xem là có xuất xứ

từ một nước thành viên khi khơng được sản xuất

tồn bộ tại lãnh thổ của một nước thành viên đó,

nhưng đáp ứng được một trong 2 quy tắc sau:Thứ nhất, Quy tắc chung:

Tiêu chí 1: Hàm lượng giá trị khu vực – RCV

Tiêu chí 2: Chuyển đổi mã hàng hóa - CTC

(chỉ áp dụng đối với ngun liệu khơng có

xuất xứ)

Thứ hai, Quy tắc cụ thể mặt hàng - PSR

(Trong quy tắc cụ thể mặt hàng này sẽ nêu rõ

cho ta thấy mặt hàng nào phải được xét xuất

xứ theo tiêu chí nào và có nhiều tiêu chí hơn

cho doanh nghiệp chọn lựa tùy theo hàng hóa

cụ thể đó, nó bao gồm cả các tiêu chí trongCHƯƠNG III. HỘI NHẬP

AFTA – CƠ HỘI VÀ THÁCH

THỨC CHO DOANH

NGHIỆP VIỆT NAM

 • 3.1. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

• 3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ

PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung của AFTA bao gồm hai nhóm vấn đề chính sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×