1. Trang chủ >
  2. Mẫu Slide >
  3. Mẫu Slide - Template >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III. HỘI NHẬP AFTA – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  

CHƯƠNG III. HỘI NHẬP AFTA – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  

Tải bản đầy đủ - 0trang

• 3.1. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

• 3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ

PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢNSau đây là một số cơ hội của nước taThứ nhất, AFTA tạo điều kiện thuận lợi mở cửa thị

trường hàng hoá dịch vụ xuất khẩu cho các DNVN

hội nhập vào thương mại khu vực.

Thứ hai, thơng qua AFTA, các doanh nghiệp Việt

Nam có cơ thuận lợi mở rộng hợp tác đầu tư,

chuyển giao công nghệ

Thứ ba, khi tham gia AFTA, các DNVN có khả năng

rút ngắn khoảng cách tụt hậu

Thứ tư, tham gia AFTA sẽ tạo tạo sức ép buộc các

DNVN phải tự đổi mới và nâng cao hiệu quả

Thứ năm, vị thế của các DNVN được cải thiệnThứ nhất, năng lực cạnh tranh yếu,

Thứ hai, so sánh với các doanh nghiệp của các nước

ASEAN, phần lớn các DNVN có quy mơ nhỏ, trình

độ cơng nghệ lạc

Sau

đâymột

số

thách

thứcnước

ta

hậu

vượtlớn

qua:

Thứphải

ba, phần

các DNVN chưa có sự chuẩn bị

đầy đủ cho quá trình hội nhập kinh tế khu vực,

Thứ tư, công tác tổ chức thông tin giữa cơ quan

quản lý nhà nước với doanh nghiệp chưa cao.

Thứ năm, khả năng tiêu thụ của thị trường nội địa

chậm,3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ

PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN• Về doanh nghiệp

• Về phía nhà nước,KẾT LUẬNCÁC TÀI LIỆU THU THẬP

- HIẾN CHƯƠNG HIỆP HỘI CÁC NƯỚC

ĐÔNG NAM Á 2010.

- THÔNG TIN VỀ AFTA CỦA BỘ TÀI

CHÍNH

- CÁC TRANG WIKIPEDIA.COM,

BUSINESS.COM,….

- MỘT SỐ BÁO ĐIỆN TỬTỔ THỰC HIỆN : NHĨM 5

Trưởng nhóm :

LÊ TRUNG HIỆPHẾTChịu trách nhiệm nội dung

LÊ THỊ MINH THI

ĐẶNG THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ ĐÀO

PHAN THỊ MỸ KIM

ĐOÀN QUYỀN SƯƠNG

LÊ PHƯƠNG UYÊN

NGUYỄN THỊ THÚY VYXin chân thành cảm ơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III. HỘI NHẬP AFTA – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM  

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×