1. Trang chủ >
  2. Lý luận chính trị >
  3. Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm cá nhân lịch sử

Khái niệm cá nhân lịch sử

Tải bản đầy đủ - 0trang

3, QUAN HỆ GIỮA QUẦN CHÚNG NHÂN

DÂN VÀ CÁ NHÂN - QUAN HÊ BIỆN CHỨNGChúng tồn tại song song và thống nhất với nhauThống nhất trong lợi ích và mục đíchTồn tại điểm khác biệt trong vai trò cụ thể của quần chúng và cá

nhânThứ nhất, nhân dân là chủ thể của lịch sửThứ hai, cách mạng là sự nghiệp của nhân

dânThứ ba, Đảng góp phần phát huy vai trò

của nhân dân một cách triệt đểII, QUAN

ĐIỂM CỦA HỒ

CHÍ MINH VỀ

QUAN ĐIỂM

CỦA NHÂN

DÂN TRONG

CÁCH MẠNG“DÂN KHÍ MẠNH THÌ QN LÍNH NÀO, SÚNG ỐNG NÀO

CŨNG KHÔNG CHỐNG LẠI NỔI”

“PHẢI DỰA VÀO DÂN, DỰA CHẮC VÀO DÂN THÌ KẺ ĐỊCH

KHƠNG THỂ NÀO TIÊU DIỆT ĐƯỢC”NGƯỜI KHẲNG ĐỊNH

CƠNG NƠNG “LÀ GỐC

CÁCH MỆNH” “lòng cách mệnh càng bền, chícách mệnh càng quyết… cơng

nơng là tay khơng chân rồi,

nếu thua thì chỉ mất một cái

kiếp khổ, nếu được thì được cả

thế giới, cho nên họ gan góc”III. KINH NGHIỆM SỬ DỤNG

NGUỒN NHÂN LỰC TRONG Q

TRÌNH CƠNG NGHIỆP HĨA CỦA

CÁC NƯỚC NHẬT BẢN,

SINGAPORE Q trình cơng nghiệp hóa của các quốc gia bậc nhấttrong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore,

yếu tố con người ln là trọng tâm; phát triển nguồn

nhân lực là chìa khóa cho sự phát triển nhanh và bền

vững

 “Economicgrowth without investment in human

development is unsustainable and unethical” Amartya SenIII. KINH NGHIỆM SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN

LỰC TRONG Q TRÌNH CƠNG NGHIỆP

HĨA CỦA NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, ĐÀI

LOAN, SINGAPORE01

Phát triển

nguồn nhân

lực phải gắn

liền với mục

tiêu phát triển

kinh tế0203Chính sách xã

hội phù hợpĐầu tư cho

giáo dục và

đào tạo nghề04Tăng cường

hợp tác quốc

tế: hợp tác

trong đào tạo

nhân lực

chung, chuyên

gia tư vấn và

quản lý1.CHÍNH PHỦ CÁC QUỐC GIA

NÀY ĐỀU XÁC ĐỊNH CÁC

MỤC TIÊU CHUNG:KINH NGHIỆM TRIỂN

KHAI

Nhật Bản: coi

trọng việc đàoBẢN)

tạo nguồn nhân lực và

(NHẬT

phát huy tối đa nhân tố con người trong phát triển

kinh tế Người Nhật có tính ham học hỏi, học mọi lúc mọi nơi

 Không đua phát minh với thế giới mà ln tìm hiểu xemtrên từng lĩnh vực đâu là đỉnh cao rồi cố công học theo

 Điều quan trọng là trước khi cải biến người Nhật ln tìmcách “học hết chữ của thầy”, khơng phê phán khi chưa tự

mình làm được như thế

 Cách làm này là một trong những bí quyết dẫn tới thànhcơng của Nhật

 Người Nhật rất chú trọng đào tạo đội ngũ cơng nhânlành nghề, có đủ khả năng nắm bắt và sử dụng

những kỹ thuật, công nghệ mới Công nhân không chỉ được đào tạo trong các trường dạynghề mà còn được đào tạo ngay tại các xí nghiệp

 Đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật cao đã góp phần đắcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm cá nhân lịch sử

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×