1. Trang chủ >
  2. Lý luận chính trị >
  3. Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
công nghiệp hóa, hiện đại hóa

công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơng nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa và cơngQUAN

ĐIỂM

CƠNG

NGHIỆP

HĨA, HIỆN

ĐẠI HĨAnghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển tri thức,

bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với pháttriển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

và hội nhập kinh tế quốc tế

Phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản chosự phát triển nhanh và bền vững

Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực củacơng nghiệp hóa, hiện đại hóa

Phát triển nhanh và bền vững; tăng trưởng kinh tế điđôi với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và cơng

bằng xã hội Khái niệm nguồn lực con2.

NGUỒN

LỰC CON

NGƯỜIngườiNguồn lực con người hay nguồn

nhân lực là lực lượng lao động, tổng

thể các tiềm năng lao động của con

người của một quốc gia đã được

chuẩn bị ở một mức độ nhất định,

có khả năng huy động vào quá trình

phát triển kinh tế - xã hội của đất

nước. Là tổng thể chất dự trữ, những tiềm năng, nhữngNGUỒN LỰC CON

NGƯỜI ĐƯỢC XEM

XÉT Ở CÁC TIÊU CHÍ:

SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT

LƯỢNG CON NGƯỜI

(BAO GỒM CẢ THỂ

CHẤT VÀ TINH THẦN,

SỨC KHỎE VÀ TRÍ

TUỆ, KỸ NĂNG VÀ

PHẨM CHẤT ĐẠO

ĐỨC)lực lượng thể hiện sức mạnh và sự tác động của

con người trong việc cải tạo tự nhiên và xã hội

 Là sự kết hợp sức lực và thể lực tạo nên năng lựcsáng tạo, chất lượng, hiệu quả hoạt động và triển

vọng phát triển mới của con người

 Là kinh nghiệm sống, bồi dưỡng đạo đức, nhânphẩm đặc biệt là qua sự nếm trải trực tiếp tạo

thành thói quen, kỹ năng tổng hợp của cá nhân

và của cộng đồng

 Điều kiện để nguồn lực con người đạt tới cáctiêu chí trên: người lao động có trí tuệ cao, có

tay nghề thành thạo, có phẩm chất tốt đẹp,

được đào tạo, bồi dưỡng và phát huy bởi một

nền giáo dục tiên tiến gắn liền với một nền

khoa học, công nghệ hiện đại đất nước VÌ SAO Q TRÌNH CƠNG NGHIỆP HĨA,HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA LẠI PHẢI LẤY

NGUỒN LỰC CON NGƯỜI LÀM YẾU TỐ CƠ

BẢN CHO SỰ PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN

VỮNG?”1. BỐI CẢNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ XÃ

HỘI ĐƯƠNG THỜI PHÙ HỢP

 Bối cảnh tồn cầu hóa nền kinh tế, hội nhập và

mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế.

 Khoa học, công nghệ hiện đại, tiên tiến được ápdụng vào đời sống. Khai thác thị trường thế giới để tiêu thụ các sảnphẩm mà nước ta có nhiều lợi thế, có sức cạnh

tranh cao.2. VAI TRỊ CỦA CON NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ

CAO

 Thứ nhất, con người là chủ thể tác động lên cácnguồn lực khác phục vụ cho quá trình sản xuất Thứ hai, các nguồn lực khác là có hạn, songnguồn lực con người lại có khả năng tái tạoC. Ý NGHĨA QUAN ĐIỂMC. Ý NGHĨA QUAN ĐIỂM

Trước thời kỳ đổi mớiTiêu chí

Bối cảnhSau thời kỳ đổi mớiNền kinh tế khép kínBị áp đặt cấm vận và rào cản kinh tế từ các quốc Kinh tế hội nhập và xu hướng tồn cầu hóa

Mở rơng quan hệ kinh tế quốc tếgia phát triểnMục tiêuXây dựng một nền kinh tế cơng nghiệp hóa xãhội chủ nghĩa cân đối và hiện đại

Bước đầu xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuậtlý, quan hệ sản xuất tiến bộ

cho chủ nghĩa xã hội.Cơ chế chính trịCơ chế tập trung, quan liêu, bao cấpLực lượng chủ yếu là Nhà nướcCải biến thành nước cơng nghiệp có cơ cấu hợp

Phát triển để có cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện

đạiCơ chế thị trường xã hội chủ nghĩa nhiều thành

phầnLực lượng bao gồm Nhà nước, nhân dân và mọi

thành phần kinh tế

Nguồn lực chínhLao động, tài nguyên, nguồn viện trợ từ nước Nguồn lực cán bộ khoa học cơng nghệ, khoa họcngồiquản lý, đội ngũ cơng nhân lành nghề, nguồn

đầu tư nước ngồi.Cơ cấu kinh tếƯu tiên phát triển công nghiệp nặng và những Ưu tiên cơ cấu kinh tế hợp lý kết hợp với cơngcơng trình quy mơ lớnnghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với kinh tế triChưa chú trọng việc giải quyết vấn đề trongthứcnông nghiệp và công nghiệp nhẹHiện đại hóa nơng thơn và nơng nghiệpĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO,BỒI DƯỠNG CÁN BỘ:

 Đổi mới triết lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức theo hướng chuyển từ bồi dưỡng kiến thức

sang phát triển năng lực

 Đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,1.CÓ ĐỊNH

HƯỚNG ĐỂ ĐÀO

TẠO, BỒI

DƯỠNG CÁN BỘ

VÀ NGUỒN LỰC

HIỆU QUẢcông

 Đổi mới đội ngũ giảng viên làm công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức

 Đổi mới phương pháp dạy và học trong đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức

 Ứng dụng công nghệ hiện đại trong đào tạo, bồidưỡng cán bộ, công chức

 Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồidưỡng cán bộ, công chức

 Đổi mới công tác đánh giá kết quả đào tạo, bồidưỡng cán bộ, công chứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×