1. Trang chủ >
  2. Lý luận chính trị >
  3. Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. Ý nghĩa quan điểm

C. Ý nghĩa quan điểm

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO,BỒI DƯỠNG CÁN BỘ:

 Đổi mới triết lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức theo hướng chuyển từ bồi dưỡng kiến thức

sang phát triển năng lực

 Đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,1.CĨ ĐỊNH

HƯỚNG ĐỂ ĐÀO

TẠO, BỒI

DƯỠNG CÁN BỘ

VÀ NGUỒN LỰC

HIỆU QUẢcông

 Đổi mới đội ngũ giảng viên làm công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức

 Đổi mới phương pháp dạy và học trong đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức

 Ứng dụng công nghệ hiện đại trong đào tạo, bồidưỡng cán bộ, công chức

 Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồidưỡng cán bộ, công chức

 Đổi mới công tác đánh giá kết quả đào tạo, bồidưỡng cán bộ, công chức11Giáo dục – Quốc

sách hàng đầu22Y tế - Sự

nghệp chăm

sọc sức khỏe

người dân và

sự hài lòng

của người

bệnh33Chế độ an

sinh xã hội –

công bằng

xã hội cho

mọi người

dân SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CÓ HIỆU

QUẢTRÁCH NHIỆM CHUNG

 Nắm vững hiểu rõ quan điểm“lấy phát huy nguồn lực con

người làm yếu tố cơ bản cho sự

phát triển nhanh và bền vững

của đất nước” về cơng nghiệp

hóa, hiện đại hóa trong thời kì

đổi mới. Có ý thức cao trong việc tuntruyền phổ biến quan điểm trên

của Đảng rộng rãi ra xã hội. Kiên quyết chống lại các hànhđộng xuyên tạc, bôi xấu quan

điểm của Đảng, các mưu mơ

nhằm kích động nhân dân đi

ngược lại chủ trương Nhà nước.Tinh thần, sức khỏe: hướng tới lối

sống lành mạnh

tệ nạn xã hộiLIÊN HỆ

BẢN

THÂNtránh xa cácTrí tuệ, kỹ năng:ln phát huy tính

sáng tạo và áp dụng lý thuyết của các môn

học vào thực tiễn cuộc sống

chọn lọc và cập nhật

các tri thức, kiến thức tiến tiếnPhẩm chất đạo đức: tính kỉ luật, trungthực, tỉ mỉ, có trách nhiệm, tận tâm, ham học

hỏi,…

tư tưởng chính trị

đúng đắnCẢM ƠN

ĐÃ

LẮNG

NGHETài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. Ý nghĩa quan điểm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×