1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.2 Nhu cầu sử dụng điện, nước:

II.2 Nhu cầu sử dụng điện, nước:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nghiên cứu hiện trạng môi trường lao động tại Công ty TNHH Hoàng B ảo Tường617/43833,958

33834,863

20,9049718/43839,814

23840,780

20,966819/43845,649

13846,661

81,0127920/43850,724

63851,642

40,91781024/43876,164

23877,678

31,5141GVHD: Nguyễn Vinh Quynhân viên văn phòng, cơng nhân

phơi điều).

- Nước vệ sinh cơng nhân ( cơng

nhân cơ khí, nhân viên văn

phòng, cơng nhân tách vỏ cứng).

- Nước uống ( cơng nhân cơ khí,

nhân viên văn phòng, cơng nhân

tách vỏ cứng).

- Nước vận hành nồi hơi.

- Nước vệ sinh cơng nhân ( cơng

nhân cơ khí, nhân viên văn

phòng, cơng nhân tách vỏ cứng).

- Nước uống ( cơng nhân cơ khí,

nhân viên văn phòng, cơng nhân

tách vỏ cứng).

- Nước vận hành nồi hơi.

- Nước vệ sinh cơng nhân ( cơng

nhân cơ khí, nhân viên văn

phòng, cơng nhân tách vỏ cứng).

- Nước uống ( công nhân cơ khí,

nhân viên văn phòng, cơng nhân

tách vỏ cứng).

- Nước vận hành nồi hơi.

- Nước vệ sinh công nhân ( công

nhân cơ khí, nhân viên văn

phòng, cơng nhân tách vỏ cứng).

- Nước uống ( cơng nhân cơ khí,

nhân viên văn phòng, công nhân

tách vỏ cứng).

- Nước vận hành nồi hơi.

- Nước vệ sinh cơng nhân ( cơng

nhân cơ khí, nhân viên văn

phòng, cơng nhân tách vỏ cứng,

cơng nhân phân loại, tách vỏ lụa).

- Nước uống ( cơng nhân cơ khí,

nhân viên văn phòng, cơng nhân

tách vỏ cứng, phân loại và tách vỏ

lụa).

- Nước vận hành nồi hơi.SVTH: Nguyễn Thế Sơn

14Nghiên cứu hiện trạng môi trường lao động tại Công ty TNHH Hoàng B ảo Tường1125/43881,271

03882,754

01226/43890,348

93892,1142 1,76531327/43897,657

43899,291

61,6342143/53921,604

03923,043

21,4392154/53929,181

03930,401

31,2203GVHD: Nguyễn Vinh Quy1,4830- Nước vệ sinh cơng nhân ( cơng

nhân cơ khí, nhân viên văn

phòng, công nhân tách vỏ cứng,

công nhân phân loại, tách vỏ lụa).

- Nước uống ( cơng nhân cơ khí,

nhân viên văn phòng, cơng nhân

tách vỏ cứng, phân loại và tách vỏ

lụa).

- Nước vận hành nồi hơi.

- Nước vệ sinh công nhân ( cơng

nhân cơ khí, nhân viên văn

phòng, cơng nhân tách vỏ cứng,

công nhân phân loại, tách vỏ lụa).

- Nước uống ( cơng nhân cơ khí,

nhân viên văn phòng, cơng nhân

tách vỏ cứng, phân loại và tách vỏ

lụa).

- Nước vận hành nồi hơi.

- Nước vệ sinh công nhân ( công

nhân cơ khí, nhân viên văn

phòng, cơng nhân tách vỏ cứng,

cơng nhân phân loại, tách vỏ lụa).

- Nước uống ( công nhân cơ khí,

nhân viên văn phòng, cơng nhân

tách vỏ cứng, phân loại và tách vỏ

lụa).

- Nước vận hành nồi hơi.

- Dọn dẹp nhà vệ sinh.

- Nước vệ sinh cơng nhân (Cơ

khí, Phân loại, Bóc võ lụa, tách

võ cứng, nhân viên văn phòng).

- Nước uống cho cơng nhân.

- Nước vận hành nồi hơi cung cấp

cho sấy điều.

- Nước vệ sinh công nhân (Cơ

khí, Phân loại, Bóc võ lụa, tách

võ cứng, nhân viên văn phòng,

cơng nhân phơi điều).

- Nước uống cho cơng, nhân viên.SVTH: Nguyễn Thế Sơn

15Nghiên cứu hiện trạng môi trường lao động tại Cơng ty TNHH Hồng B ảo Tường- Nước vận hành nồi hơi cung cấp

cho sấy điều.

- Nước vệ sinh cơng nhân (Cơ

3955,526 3956,882

16

8/5

1,3551 khí, Phân loại, Bóc võ lụa, tách

9

0

võ cứng, nhân viên văn phòng,

cơng nhân phơi điều).

- Nước uống cho công, nhân viên.

Bảng 5: nhu cầu sử dụng nước/ngày để phục vụ cho sản xuất.

- Nguồn cung cấp điện hiện tại của Công ty được lấy từ lưới điện Quốc Gia và do

Công ty điện lực Ninh Thuận ( Đường 16/4, phường Mỹ Hải, Thành phố Phan

Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) cung cấp.

- Nhu cầu sử dụng điện của công ty phục vụ 2 mục đích chính:

 Sản xuất cơ khí: vận hành máy phay, máy tiện, máy cưa, các thiết bị chiếu

sáng...

 Sản xuất điều: máy sàng, máy bóc vỏ lụa, các loại thiết bị sản xuất điều nói

chung, điện thắp sáng, quạt điện.

ST

TNgày

đoLượng điện đo.

đầu ca cuối caChênh

lệch110/41508661508706212/41508791508823313/41508951508983414/41509071509114517/41509421509497GVHD: Nguyễn Vinh QuyMục đích sử dụng

- Thắp sáng xưởng bóc tách vỏ lụa,

quạt điện, đèn dân dụng.

- Vận hành máy móc trong xưởng cơ

khí.

- Máy móc thiết bị văn phòng.

- Vận hành máy móc trong xưởng cơ

khí.

- Máy móc thiết bị văn phòng.

- Vận hành máy móc trong xưởng cơ

khí.

- Máy móc thiết bị văn phòng.

- Vận hành máy sàng phân cỡ (1 máy)

- Máy móc thiết bị văn phòng.

- Vận hành máy móc trong xưởng cơ

khí.

- Vận hành máy sàn phân cỡ (1 máy)

- Máy móc thiết bị văn phòng.

- Vận hành máy móc trong xưởng cơ

khí.SVTH: Nguyễn Thế Sơn

16Nghiên cứu hiện trạng mơi trường lao động tại Cơng ty TNHH Hồng B ảo Tường618/41509601509688719/41509811509887820/41510181510268924/4151158151180221025/415118815120820GVHD: Nguyễn Vinh Quy- Vận hành quạt gió cho cơng nhân

tách vỏ cứng.

- Vận hành quạt hút khí thải nồi hơi.

- Máy móc thiết bị văn phòng.

- Vận hành máy móc trong xưởng cơ

khí.

- Vận hành quạt gió cho cơng nhân

tách vỏ cứng.

- Vận hành quạt hút khí thải nồi hơi.

- Máy móc thiết bị văn phòng.

- Vận hành máy móc trong xưởng cơ

khí.

- Vận hành quạt gió cho cơng nhân

tách vỏ cứng.

- Vận hành quạt hút khí thải nồi hơi.

- Máy móc thiết bị văn phòng.

- Vận hành máy móc trong xưởng cơ

khí.

- Vận hành quạt gió cho cơng nhân

tách vỏ cứng.

- Vận hành quạt hút khí thải nồi hơi.

- Máy móc thiết bị văn phòng.

- Vận hành máy móc trong xưởng cơ

khí.

- Vận hành quạt gió cho cơng nhân

tách vỏ cứng.

- Vận hành quạt gió, đèn thắp sáng

cho khu vực phân loại và bóc tách vỏ

lụa.

- Vận hành máy sàn phân cỡ (1 máy).

- Vận hành máy thổi vỏ lụa ( 1 máy).

- Vận hành máy nén khí.

- Vận hành quạt hút khí thải nồi hơi.

- Máy móc thiết bị văn phòng.

- Vận hành máy móc trong xưởng cơ

khí.

- Vận hành quạt gió cho cơng nhân

tách vỏ cứng.

- Vận hành quạt gió, đèn thắp sángSVTH: Nguyễn Thế Sơn

17Nghiên cứu hiện trạng môi trường lao động tại Công ty TNHH Hoàng B ảo Tường1126/4151253151276231227/415131615133721133/515143915145212144/51514671514747GVHD: Nguyễn Vinh Quycho khu vực phân loại và bóc tách vỏ

lụa.

- Vận hành máy sàn phân cỡ (1 máy).

- Vận hành máy thổi vỏ lụa ( 1 máy).

- Vận hành máy nén khí.

- Vận hành quạt hút khí thải nồi hơi.

- Máy móc thiết bị văn phòng.

- Vận hành máy móc trong xưởng cơ

khí.

- Vận hành quạt gió cho cơng nhân

tách vỏ cứng.

- Vận hành quạt gió, đèn thắp sáng

cho khu vực phân loại và bóc tách vỏ

lụa.

- Vận hành máy sàn phân cỡ (1 máy).

- Vận hành máy thổi vỏ lụa ( 1 máy).

- Vận hành máy nén khí.

- Vận hành quạt hút khí thải nồi hơi.

- Máy móc thiết bị văn phòng.

- Vận hành máy móc trong xưởng cơ

khí.

- Vận hành quạt gió cho cơng nhân

tách vỏ cứng.

- Vận hành quạt gió, đèn thắp sáng

cho khu vực phân loại và bóc tách vỏ

lụa.

- Vận hành máy sàn phân cỡ (1 máy).

- Vận hành máy thổi vỏ lụa ( 1 máy).

- Vận hành máy nén khí.

- Máy móc thiết bị văn phòng.

- Vận hành máy móc trong xưởng cơ

khí.

- Vận hành quạt gió cho cơng nhân

tách vỏ cứng.

- Vận hành quạt gió, đèn thắp sáng

cho khu vực phân loại và bóc tách vỏ

lụa.

- Vận hành máy sàn phân cỡ (2 máy).

- Máy móc thiết bị văn phòng.SVTH: Nguyễn Thế Sơn

18Nghiên cứu hiện trạng mơi trường lao động tại Cơng ty TNHH Hồng B ảo Tường15- Vận hành máy móc trong xưởng cơ

khí.

- Vận hành quạt gió cho cơng nhân

tách vỏ cứng.

- Vận hành quạt gió, đèn thắp sáng

cho khu vực phân loại và bóc tách vỏ

lụa.

- Vận hành máy sàn phân cỡ (1 máy).

- Máy móc thiết bị văn phòng.

- Vận hành máy móc trong xưởng cơ

khí.

- Vận hành quạt gió cho cơng nhân

tách vỏ cứng.

8/5

151503 151511

8

- Vận hành quạt gió, đèn thắp sáng

cho khu vực phân loại và bóc tách vỏ

lụa.

- Vận hành máy sàng phân cỡ (1

máy).

Bảng 6: nhu cầu sử dụng điện/ngày để phục vụ cho sản xuất.II.3 Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu và hóa chất:

- Nguồn nguyên liệu chính của cơng ty gồm có điều, sắt thép các loại phục vụ cho

việc chế biến điều và sản xuất thiết bị máy móc.

 Với nguồn điều được lấy từ nội địa và nước ngoài như: Indonesia, Tazania,

Nigieria, Bissau, Campuchia.

 Với sắt thép phục vụ sản xuất máy móc được cung cấp bởi Công ty TNHH

Sản Xuất và Thương Mại 1 - 5

- Nhiên liệu hiện tai mà công ty sử dụng chủ yếu là củi đốt, lượng củi này được lấy

từ xưởng gỗ gia đình, Cơng ty TNHH Phát Triển Đô thị cây xanh Phan Rang (Số

23, Khu Phước Mỹ 2, Phường Phước Mỹ, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh

Ninh Thuận), Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại 1 – 5, Cơ sở sản xuất Cao

Xuân Thủy .

- Đối với hóa chất sử dụng trong trong cơng ty chủ yếu là dầu nhớt bơi trơn cho

máy móc thiết bị, lượng dầu nhớt này được cung cấp bởi xxx

- Lượng nguyên, nhiên liệu và hóa chất được thể hiện dưới bảng sau:

LoạiSố lượng/thángĐơn vịMục đích sử dụngDầu Diesel-LítCung cấp cho xe chạyGVHD: Nguyễn Vinh QuySVTH: Nguyễn Thế Sơn

19Nghiên cứu hiện trạng môi trường lao động tại Công ty TNHH Hồng B ảo TườngCủi

Dầu nhờn19.5

-m3

LítSắt thép-KgĐốt nồi hơi

Bơi trơn thiết bị

Sản xuất máy móc thiết

bị2

3

4

Tháng

Điều

Chế biến điều

141.45

53.804

79.052

Kg

7

Bảng 7: nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu và hóa chất của Cty Hoàng Bảo

Tường

STT

1

2

3

4

5

6

7

8Lượng củi nhập (m3)

Ngày Nhập

21

1/12/2016

21

30/12/2016

21

7/1/17

21

9/1/17

21

18/1/17

21

9/2/17

21

11/2/17

21

14/2/17

Bảng 8: Lượng củi nhập kho cung cấp cho vận hành lò hơi.II.4 Các thiết bị máy móc đang sử dụng trong nhà máy:

II.4.1 Sản xuất điều:

- Các loại máy móc sản xuất điều được thống kê dưới bảng sau:

STT

Tên máy móc

Số lượng

Hiện trang chất lượng, xuất sứ

- Mới 100%

1

Máy phân cở

2

- Tự sản xuất.

- Mới 100%

2

Nồi hấp

2

- Tự sản xuất.

- Mới 100%

3

Nồi hơi

1

- Mua từ bên ngoài.

- Mới 100%

4

Buồng sấy

4

- Tự sản xuất và bố trí lắp đặt.

- Mới 100%

5

Buồng xơng hơi

1

- Tự sản xuất và bố trí lắp đặt.

- Mới 100%

6

Máy bóc vỏ lụa

3

- Tự sản xuất.

7

Máy nén khí

1

- Mới 100%

GVHD: Nguyễn Vinh QuySVTH: Nguyễn Thế Sơn

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.2 Nhu cầu sử dụng điện, nước:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×