1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO TƯỜNG

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO TƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho cơng ty TNHH

Hồng Bảo Tường

ngày càng dồi dào khiến cơ sở sản xuất không thể đáp ứng được nhu cầu thị

trường nên bà: Huỳnh Kim Ngân đã mạnh dạn đầu tư để xây dựng Cơng ty

TNHH Hồng Bảo Tường.

 Là một Công ty hùn vốn từ các cổ đơng, là các thành viên trong gia đình, trong



đó bà: Huỳnh Kim Ngân là người có số vốn cao nhất và là người đại diện cho

Công ty.

 Công ty chủ yếu sản xuất điều thô thành điều thành phẩm thơng qua sản xuất,



ngồi ra cơng ty còn sản xuất điều rang muối hoặc một số loại hàng khô qua sấy

khác nếu như đơn hàng lớn.

 Ngoài việc sản xuất hạt điều trong cơng ty còn một khu cơ khí chuyên sản xuất



máy, các thiết bị cho công ty, dự kiến đây sẽ là nơi sản xuất máy nông sản và các

sản phẩm gỗ trang trí nội thất.

Thị trường tiêu thụ của cơng ty có cả trong nước lẫn nước ngoài, đối với nước ngoài

chủ yếu là xuất sang Trung Quốc.

2.1.2 Vị trí địa lí

- Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường được đặt tại Cụm công nghiệp Thành Hải, Xã

Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận với diện tích 18.442m 2.

Trong đó diện tích cho xây dựng nhà xưởng , văn phòng là 12.952m 2, còn lại là sân

bải và đường nội bộ.

- Tọa độ địa lý: 11°36'22.4"N ( Bắc) 108°59'40.8"E ( Đơng)

- Vị trí của cơng ty tiếp giáp với:

 Phía Đơng: Đường nội bộ cụm cơng nghiệp.

 Phía Tây: Lơ đất Đ-1a cụm cơng nghiệp.

 Phía Nam: Cơng ty Cánh Đồng Việt.

 Phía Bắc: Giải cây xanh cách ly dọc theo mương Bầu



2.1.3 Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Cơ cấu tổ chức và nhân sự của cơng ty có ban lãnh đạo gồm 1 giám đốc, 3 phó

giám đốc và 1 kế tốn trưởng dưới ban giám đốc gồm có các phòng ban được thể

hiện cụ thể qua sơ đồ sau:

GVHD: TS. Nguyễn Vinh Quy



SVTH: Phan Thị Phương Lan

33



Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho công ty TNHH

Hồng Bảo Tường



Hình 2. 1: Sơ đồ Cơ cấu tổ chức nhân sự

Chức năng của các bộ phận cụ thể như sau:

- Giám đốc: Đứng đầu là bà Huỳnh Kim Ngân với trách nhiệm: xây dựng, chỉ đạo

và điều hành hoạt động sản xuất từ xa thơng qua 3 Phó giám đốc và 1 kế toán

trưởng, và là người chịu trách nhiệm về sản xuất và kinh doanh của Công ty trước

pháp luật.

- Phó giám đốc: Là người đại diện giám đốc trực tiếp điều hành các công việc của

Công ty đặt dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và thay mặt cho giám đốc đưa ra các

quyết định khi cần thiết.

- Phòng kế tốn: Hoạt động trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Phó giám đốc, với nhiệm

vụ chính như sau:

 Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh



doanh và đầu tư của cơng ty.

 Theo dõi q trình thực hiện kế hoạch tài chính đã duyệt và sửa đổi, bổ sung.

 Quản lý tài sản, nguồn vốn.

 Quản lý chi phí và phân tích các hoạt động kinh tế.



- Phòng kỹ thuật – Xưởng cơ khí: Hoạt động dưới sự chỉ đạo của Phó giám đốc,

với nhiệm vụ sau:

 Kiểm tra, vận hành hoạt động máy móc.

 Giám sát hoạt động sản xuất.

 Khắc phục các sự cố máy móc, sự cố về điện.

GVHD: TS. Nguyễn Vinh Quy



SVTH: Phan Thị Phương Lan

34



Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho cơng ty TNHH

Hồng Bảo Tường

 Bảo trì khẩn cấp máy móc khi có sự cố.

 Sản xuất thiết bị, dụng cụ, máy móc phục vụ sản xuất.



- Các phân xưởng sản xuất: Hoạt động dưới sự chỉ đạo của Quản đốc ( người đại

điện cho phó giám đốc sản xuất), với các nhiệm vụ như sau:

 Xử lý nguyên liệu để tạo ra thành phẩm.

 Phân loại và đóng gói sản phẩm để xuất bán ra thị trường.



2.1.4 Các hạng mục cơng trình

Cơng ty có các hạng mục cơng trình sau:

Bảng 2. 1: Danh sách các hạng mục cơng trình của Cơng ty TNHH Hồng

BảoTường

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27



Tên hạng mục

Cổng vào

Cổng sau

Văn phòng

Phòng bảo vệ

Nhà để xe máy

Trạm bơm PCCC

Nhà kho

Xưởng cắt tách máy

Xưởng cơ khí

Khu vực đóng gói

khu vực phân loại

Khu vực chạy máy lụa – bóc vỏ lụa

Nhà WC

Kho chứa thành phẩm

Khu vực máy nén khí

Kho chứa vỏ cứng

Hồ sinh thái

Nhà khách

Nhà để xe tải

Xưởng phân cỡ

Xưởng hấp

Khu vực phơi điều

Phòng cắt, tách tay

Khu vực sấy, xơng hơi

Khu vực nồi hơi

Kho chứa củi

Phòng chứa CTNH



GVHD: TS. Nguyễn Vinh Quy



SVTH: Phan Thị Phương Lan

35



Số lượng

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho công ty TNHH

Hoàng Bảo Tường

28



Kho chứa vỏ lụa và thổi vỏ lụa

1

Nguồn: Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường (2017)



GVHD: TS. Nguyễn Vinh Quy



SVTH: Phan Thị Phương Lan

36



Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho công ty TNHH Hồng Bảo Tường

Sơ đồ các hạng mục của cơng ty được thể hiện cụ thể qua hình sau:



Hình 2. 2: Các hạng mục cơng trình của Cơng ty TNHH Hoàng Bảo T ường

GVHD: TS. Nguyễn Vinh Quy



SVTH: Phan Thị Phương Lan

37



Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho cơng ty TNHH

Hồng Bảo Tường

2.2 Quy trình sản xuất

Quy trình vận hành lò hơi đốt củi:



2.2.1 Quy trình sản xuất hạt điều

Cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường chủ yếu sản xuất hạt điều nhân. Quy trình sản

xuất hạt điều được trình bày như sau:

Hạt điều thơ

Cào, xe đẩy, xúc, bao



Vỏ điều thừa rơi vãi,



đựng, bao bố, bạt



mùi, bụi, bao nilon



phủ...



bỏ.



Máy phân cỡ, điện,

xẻng xúc, xe đẩy,



Bao, mùi, điều rơi



móc sắt, bao, giỏ



vãi, tiếng ồn, bụi.



dựng, cào…

Hơi hấp, nồi hấp, nồi

hơi, xe đẩy, xẻng xúc,



Nhiệt, điều rơi vãi,



cào, máy nâng điều,



mùi.



điện.

Xe đẩy, cào, xẻng xúc



Mùi, điều rơi vãi.



Máy cắt võ, thiết bi

cắt bán thủ công, giỏ



Mùi, vỏ cứng



đựng, …

Khay đựng, điện



Nước thải, nhiệt thải

Nước thải, nhiệt thải,



Khay đựng, điện



GVHD: TS. Nguyễn Vinh Quy



vỏ lụa, hơi điều.

SVTH: Phan Thị Phương Lan

38



Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho cơng ty TNHH

Hồng Bảo Tường

Khay đựng, điện



Mùi, nhiệt



Máy bóc võ lụa, dao

tách, rổ các loại, thùng



Vỏ lụa, bụi



xô...

Thiết bị sàn, bàn phân

loại, rổ, xô đựng,



Điều vụn rơi vãi



cân…

Thiết bị sàn, rổ, chổi,

thùng sắt, thùng caton,



lọ đựng hóa chất,



máy đóng dây, bao,



mực, thùng sắt hỏng,



búa cao su, cân điện



bìa carton, bao bì



tử, điện, con dấu, mực



nilon, dây, điều rơi



viết, chất vơ trùng,



vãi…



điện…

Hình 1. 4: Quy trình sản xuất hạt điều

Thuyết minh quy trình sản xuất

Cơng đoạn phơi :Điều sau khi được vận chuyển về nhà máy, công nhân tiến hành

bốc điều xuống sân phơi, sau khi điều khơ, được cơng nhân đóng thành bao, chuyển

lên xe tải chỡ đi cân.

Công đoạn sàng phân loại: Điều sau khi cân được nhập kho, chất thành đống xung

quanh máng nạp để tiến hành sàng .Quá trình sàng phân loại điều thành 10 loại. Sau

khi sàng điều được tập trung lại chuẫn bị cho q trình hấp.

Cơng đoạn hấp: Thời gian hấp điều từ khoảng 30 đến 40 phút, tùy theo kích cỡ hạt.

Sau khi hấp xong điều sẽ được làm nguội.

Cơng đoạn phơi: Đối với điều cắt tay, thì phơi trên sàn , điều cắt máy được đổ vào

xe lưới và phơi trên xe.

Công đoạn cắt tách vỏ cứng: Quá trình cắt phân thành 2 loại : cắt bằng tay và cắt

bằng máy.



GVHD: TS. Nguyễn Vinh Quy



SVTH: Phan Thị Phương Lan

39



Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho cơng ty TNHH

Hồng Bảo Tường

 Cắt bằng tay: Điều trước khi cắt sẽ được cân định lượng, sau đó điều sẽ được



cơng nhân tách bằng thiết bị tách thủ công, tiếp đến nhân điều sẽ được cân lại 1

lần nữa để định lượng, võ điều sẽ được chuyển đến bộ phận kiểm võ sau đó

chuyển vào kho chứa vỏ.

 Cắt bằng máy: Điều sẽ được cắt và phân loại tại băng tải phân loại,tiếp đến các



nhân còn dính vỏ sẽ được chuyển qua máy thổi để thôi bay vỏ ra khỏi nhân, sau

khi thổi xong điều sẽ được đổ vào lồng sàn tại máy cắt tách để máy và cơng

nhân phân loại. Điều cắt sót sẽ được đưa ngược lại phểu nạp để cắt lại.

Công đoạn sấy : Điều sau khi cắt được đưa tới xưởng sấy, thời gian sấy tùy thuộc

và kích cỡ hạt, nhiệt độ sấy từ 600C- 800C. Chờ tới khi điều nguội, đem đi xông hơi.

Sau khi xông hơi điều được đem đi sấy một lần nữa.

Cơng đoạn bóc vỏ lụa: Trước khi cho điều vào máy người ta tiến hành cân để định

lượng ngun liệu vào. Trong q trình bóc vỏ lụa điều sẽ được cho vào máy để bóc

vỏ, sau khi bóc điều sẽ được máy phân thành 6 loại. Đối với điều bóc sót sẽ được

chuyển qua cho cơng nhân tách thủ cơng để loại bỏ hồn tồn vỏ lụa. Ngồi ra các

hạt sâu, hạt khơng đẹp cũng được chuyển qua cho công nhân để cắt gọt cùng

lúc.Trước khi phân loại người ta tiến hành cân điều một lần nữa, sau đó điều sẽ

được chuyển cho cơng nhân để phân loại.

Công đoạn phân loại: Điều được phân thành rất nhiều loại giao động từ 30 – 45

loại tùy vào chất lượng hàng. Sau khi phân loại điều sẽ được kiểm tra lại một lần

nữa trước khi chuyển sang đóng gói.

Cơng đoạn đóng gói: Q trình đóng gói phân thành xuất khẩu nước ngoài và xuất

khẩu nội địa

 Đối với xuất khẩu nước ngồi: Điều sẽ được đóng thành từng thùng thiếc, mỗi



thùng carton chứa 2 thùng thiết có trọng lượng 22kg, ghi mã sản phẩm lên thùng

giấy, sau khi đóng thùng, điều đươc đưa vào kho chứa lưu trữ tạm thời cho đến

khi đủ lô hàng để xuất bán.

 Đối với xuất khẩu trong nước: điều sẽ được đóng thành từng bao, sau đó ghi mã



sản phẩm lên bao, sau cùng điều được chuyển vào kho lưu trữ và chờ đủ số

lượng để xuất bán.

GVHD: TS. Nguyễn Vinh Quy



SVTH: Phan Thị Phương Lan

40



Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho cơng ty TNHH

Hồng Bảo Tường

2.2.2 Quy trình phụ trợ lò hơi



2.3 Dụng cụ, thiết bị, máy móc

- Để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã sử dụng nhiều thiết bị

và nguyên liệu trong các quy trình sản xuất hạt điều được thống kê qua bảng sau:

Bảng 2. 2: Thiết bị, máy móc, dụng cụ sử dụng trong sản xuất điều.

Số

STT



Tên thiết bị



lượn



Đặc tính



g

1

2

3

4

5

6

7

8



Lò hơi loại

nằm 1,5 tấn

Máy sàng phân

cỡ điều thô

Nồi hấp

Buồng sấy

Buồng xông

hơi

Máy tách võ

cứng

Thiết bị tách

võ cứng

Máy tách võ

lụa



1

2

2

4

1



14



Xơ 45 lít



GVHD: TS. Nguyễn Vinh Quy



VN



ĐSD



VN

VN



ĐSD

ĐSD



VN



ĐSD



Tách vỏ cứng thủ công



VN



ĐSD



3



Tách vỏ lụa



VN



ĐSD



VN



ĐSD



VN



ĐSD



VN



ĐSD



Phân loại nhân điều



VN



ĐSD



Đựng điều khi phân loại



VN



ĐSD



Đựng điều trước khi



VN



ĐSD



1



Rổ



ra



ĐSD



76



Máy phân loại

Máy thổi võ



13



Hấp điều

Sấy điều

Làm cho vỏ lụa dễ bong



VN



ĐSD



10



loại



hấp



sử dụng



VN



1



12



Phân loại điều trước khi



t xứ



Tách vỏ cứng



Máy thổi khí



lụa

Băng tải phân



đoạn hấp và sấy điều



Hiện trạng



40



9



11



Cung cấp hơi cho cơng



Xuấ



1

8

1.50

0

100



Cung cấp khí cho tách võ

lụa

Phân loại nhân điều

Thổi võ lụa ra khỏi vụn

điều



SVTH: Phan Thị Phương Lan

41



Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho cơng ty TNHH

Hồng Bảo Tường



15

16

17

27



Khay vng



3.00



đóng gói

Đựng điều sau khi tách



nhựa

Cân điện tử



0



vỏ lụa



2



2kg

Cân điện tử

30kg

Cân điện tử



VN



ĐSD



Cân mẩu điều



VN



ĐSD



2



Cân điều khi đóng gói



VN



ĐSD



1



Cân điều trước khi hấp



VN



ĐSD



23

400



Sàng phân loại



VN



ĐSD



May bao



VN



ĐSD



Đựng điều



VN



ĐSD



May bao điều

Lau vết mực

Tách võ lụa

Nạy điều khỏi võ cứng

Đóng dấu kiểm xuất



VN

VN

VN

VN



ĐSD

ĐSD

ĐSD



18



150kg

Rổ sàng



19



Dây nilon



20



Bao tải



21

22

23

24



Lẹm

Khăn lau

Dao tách

Dao cạy



00

160

200

-



25



Mực in



-



26



Xe thùng



2



27



Xe lưới



10





10.0



hàng.

Đựng điều sau khi hấp để

đi phơi

Chứa điều sau khi hấp

dành cho cắt máy



VN

VN



ĐSD



VN



ĐSD



Ghi chú: -(-): chưa xác định được

Nguồn: công ty TNHH Hoàng Bảo Tường( năm 2017)

2.4. Nhu cầu sử dụng ngun nhiên vật liệu trong q trình sản xuất

Ngồi thiết bị, máy móc ra để hoạt động cho việc sản xuất hạt điều trong một tháng

công ty cần một lượng nguyên, nhiên vật liệu được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2. 3: Nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất điều trong các tháng gần đây

ST



Tên nguyên vật



T



liệu



1

2

3



Hạt điều thô

Dây nilon

Thùng carton



GVHD: TS. Nguyễn Vinh Quy



Số lượng

Đơn vị

Kg



Cái



Trung



Tháng 2



Tháng 3



Tháng 4



bình/thán



141457

24

-



53804

9

1110



79052

13

-



g

91438

16

-



SVTH: Phan Thị Phương Lan

42



Nghiên cứu, đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho cơng ty TNHH

Hồng Bảo Tường

4

5

6

7



Thùng nhôm

Bao nilon

Bao tải

Bao bố



8



Củi



9

10



Dầu diesel

Dầu nhờn



Cái

Cái

Cái

Cái

Tạ/ngà



2978

2964



2220

1132

1127



147

1664

1656



1924

1916



7,5

y

L

L

Nguồn: Công ty TNHH Hồng Bảo Tường (năm 2017)



Chú thích: (-): chưa xác định được số liệu

- Nguyên vật liệu chủ yếu là: hạt điều thô tươi hoặc khô( đa số là hạt điều tươi) ,

thùng nhơm và thùng giấy sử dụng để đóng hàng xuất khẩu ra nước ngồi , còn xuất

khẩu trong nước sử dụng bao nilon và bao bố.

- Nhiên liệu: cơng ty sử dụng củi để đốt lò hơi cung cấp hơi cho quá trình hấp và

sấy điều, lượng củi này được lấy từ xưởng gỗ gia đình, Cơng ty TNHH Phát Triển

Đô thị cây xanh Phan Rang (Số 23, Khu Phước Mỹ 2, Phường Phước Mỹ, Thành

Phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận), Công ty TNHH Sản Xuất và

Thương Mại 1 – 5, Cơ sở sản xuất Cao Xuân Thủy .

- Đối với hóa chất sử dụng trong trong công ty chủ yếu là dầu nhớt bôi trơn cho

máy móc thiết bị.

2.5 Nhu cầu sử dụng điện, nước

2.5.1 Nhu cầu sử dụng điện

Nguồn cung cấp điện hiện tại của công ty được lấy từ lưới điện Quốc Gia và do

Công ty điện lực Ninh Thuận ( Đường 16/4, phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang

- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) cung cấp.

Nhu cầu sử dụng điện trong những tháng gần đây thu thập như sau:

Bảng 2. 4: Lượng điện tiêu thụ trong các tháng gần đây (năm 2017)

Thời gian

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Trung bình



GVHD: TS. Nguyễn Vinh Quy



Số lượng

Đơn vị

6.840

4.330

Kwh

7.860

6.343

Nguồn: cơng ty TNHH Hồng Bảo Tường (năm 2017)



SVTH: Phan Thị Phương Lan

43



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO TƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×