1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ - Môi trường >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vấn đề còn tồn đọng

Vấn đề còn tồn đọng

Tải bản đầy đủ - 0trang

CO, SO2, NO2, bụi,…Tuy nhiên do số lượng các phương tiện vận tải không nhiều,

thời gian hoạt động ngắn nên tải lượng ơ nhiễm ít và khơng đáng kể.

Bụi

- Bụi phát sinh trong quá trình phơi điều và vận chuyển các bao tải điều vào kho, ..

- Bụi phát sinh từ lò hơi đốt củi.

- Bụi từ máy sàng phân loại hạt điều thơ.

- Bụi từ máy bóc vỏ lụa, máy thổi vỏ lụa,..

- Bụi phát sinh từ máy phân loại sàng rung.

 Biện pháp quản lýKhí thải

- Khí thải từ q trình vận hành lò hơi được cơng ty lắp đặt quạt hút và hệ thống xữ

lý khí theo phương pháp hấp thụ

- Công ty cũng đã ra quy định “ xuống xe, tắt máy, dẫn bộ” khi ra vào cơng ty, nhằm

giảm lượng khí thải từ phương tiện giao thông của cán bộ, công nhân trong công ty.

Bụi

- Bụi có kích thước lớn được thu gom từ q trình qt dọn của cơng nhân vệ sinh

- Nền nhà được tráng bê tông và lát gạch để công nhân tiện thu gom chất thải, vệ

sinh sàn nhằm giảm lượng bụi phát tán.

- Phun nước ở những khu vực phát sinh nhiều bụi như: khu lưu trữ tro, vụn điều,..

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực sản xuất để giảm bụi.

 Vấn đề còn tồn đọng- Lượng chất thải phát sinh bụi nhiều như tro, vụn điều, bụi trong q trình phơi

điều, vận chuyển vẫn chưa có biện pháp xữ lý.

2.7.4 Tiếng ồn và độ rung

 Hiện trạng- Tiếng ồn trong q trình vận chuyển, lưu thơng phương tiện giao thơng

- Trong quy trình sản xuất hạt điều các cơng đoạn đều sử dụng máy móc thiết bị,

hầu hết các máy đều phát ra tiếng ồn.

 Biện pháp quản lý- Trồng cây xanh xung quanh công ty để hạn chế tiếng ồn.- Sử dụng máy móc thiết bị đúng cơng suất, thường xun bảo trì máy móc để giảm

tiếng ồn.

2.8 Đánh giá và lựa chọn công đoạn thực hiện SXSH tại cơng ty TNHH Hồng

Bảo Tường

Các cơng đoạn gây lãng phí là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng về mặt mơi

trường và lợi ích kinh tế cũng như kiềm hãm sự phát triển của công ty. Do đó, để áp

dụng SXSH một cách có hiệu quả thì cần xác định các cơng đoạn gây lãng phí nhằm

tìm ra những nguyên nhân và đề ra được các giải pháp mang tính khả thi nhất.

Qua khảo sát thực tế và phân tích hiện trạng mơi trường tại cơng ty cho thấy hầu hết

các cơng đoạn trong q trình sản xuất hạt điều đều phát sinh chất thải rắn, bụi, mùi,

tiêu tốn lượng nguyên nhiên vật liệu và phát sinh chất thải. Từ đó lựa chọn các cơng

đoạn thực hiện SXSH bao gồm: phơi, sàng phân loại, hấp hơi nước, tách vỏ cứng,

sấy- xông hơi cụ thể như sau:

Bảng 2. 9 Lựa chọn công đoạn thực hiện sản xuất sạch hơn.

Cơng đoạn

Phơi

Sàng phân

loại

Hấp hơi

nước

Tách vỏ

cứngSấy – xơng

hơi

Bóc vỏ lụaNgun vật liệu, năng

lượng

- Điều thơ: 91438kg

- Dây nilon: 15 bó

- Bao tải: 12925

- Điều thô91433.611 kg

- Bao bố: 8 cái

- Dây nilon: 15 bó

- Điện : 257,18 kwh

- Điều thơ: 91349.144 kg

- Điện : 533,4 kw

- Điều :90669.4624 kg

- Rổ nhựa: 600 cái

- Khay nhựa : 3000 cái

- nhân điều: 24890.5324 kg

- Điện: 32 Kw

- Khay nhựa: 2094 cái

- Rổ nhựa: 595 cái

Nhân điều: 23340.8303 kgChất thải

- Vụn điều: 4.389kg

- Dây nilon: 15 bó

- Bao tải: 12925 cái

- Vụn điều: 84.375kg

- Bao bố: 8 cái

- Dây nilon: 15 bó

- Vụn điều: 678.938kg

- Vỏ cứng: 65778,93kg

- Nhân bể: 1600,4277kg(chiếm

1,7651% nhân điều)

- Rổ nhựa hư: 5 cái

- Khay hư: 6 cái

- Nước ngưng tụ: - Nhiệt dư: - Hơi nước thất thoát: - Khay hư : 4 cái

- Vỏ lụa: 2371.87 kg

- rổ hư: - dao hư: -Chương 3ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SXSH ÁP DỤNG CHO

CƠNG TY TNHH HỒNG BẢO TƯỜNG

3.1 Phân tích quy trình cơng nghệ chi tiết các cơng đoạn

Phân tích quy trình cơng nghệ chi tiết của các cơng đoạn được lựa chọn thực hiện

SXSH:

 Phơi

 Sàng phân loại

 Hấp hơi nước

 Tách vỏ cứng

 Sấy – xông hơi

 Tách vỏ lụa

3.1.1 Cơng đoạn phơi

Sơ đồ dòng chi tiết công đoạn phơi:

Điều thô sau khi chở

về sân phơi

Điều thô, móc.Bụi, mùi , vụn điều.Điều thơ, trangBụi, mùi, bao tải,vụncào,móc, cào gỗ.

Dao cạy, cân điện tử,

bao tay, rổ con, điều

thô

Bao bố, xúc, dây

nilon, điều thô, lẹm

Xe tãi, dầu diesel,điều

thô

Cân điện tử, điều thôđiều

Nhân điều,Vỏ cứng,

nhân hư, bao tay

Bụi, mùi, vụn điều,

bao thải.

Bụi, mùi, điều rơi vải,

vụn điều, khí thải

Bụi, mùi, điều rơi vải,

vụn điềuXe tải, dầu diesel,điềuBụi, mùi, điều rơi vải,thơvụn điềuĐiều thơ nhập kho

Hình 3. 1: Sơ đồ dòng cơng đoạn phơi điều

Thuyết minh quy trình cơng đoạn phơi:

 Sau khi điều được đưa về nhà máy, công nhân tiến hành bốc dở điều xuống sânphơi, có 2 cơng nhân ở trên xe dở điều xuống, những công nhân ở dười dùng

móc kéo lê điều để điều tràn ra trên sân.

 Sau khi bốc hết xuống dùng trang cào san điều ra khắp sân để điều nhanh khôhơn. Tùy vào độ tươi của điều và đặc điểm thời tiết người ta phơi cho phù hợp,

thường điều được phơi từ 3 đến 4 ngày. Trong quá trình phơi điều thường xuyên

được đảo trộn để khô đều ( hạt điều khô có màu xám).

 Khi điều khơ, người ta tiến hành lấy mẫu để kiểm tra trước khi thu gom

 Sau khi kiểm tra mẫu, công nhân dùng trang cào điều thành luống và hốt vào

bao(bao bố).

 Sau khi điều được vào bao công nhân may bao điều lại bằng dây nilon và bốcvác lên xe tải 12 tấn để chuyển qua công ty TNHH Cánh Đồng Việt để cân

 Sau khi cân xong điều được chở thẳng vào kho, công nhân tiến hành bốc dở

xuống, chất đống xuong quanh phễu của máy phân loại

- Tóm tắt các bước cơng nghệ: Điều thơ  phơi  lấy mẩu  đóng bao  cân  nhập

kho.

3.1.2 Công đoạn sàng phân cỡ

Sơ đồ dòng chi tiết cơng đoạn sàng phân cỡ hạt điều:

Điều thô sau khi nhập

kho

Bụi, vụn điều,bao bố ,Máy sáng phân cỡ,ồn, rung, dây nilonmóc, bao bố, điệnthải, bao bố thảiXe đẩy tay, bao bố,Bụi, mùi, hạt điều rơiđiều đã phân cỡvải,

Điều thô sau phân cỡTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vấn đề còn tồn đọng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×